Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

Art. II Strategia de dezvoltare teritorială a României prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se elaborează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sub coordonarea primului-ministru, se avizează de către Consiliul de planificare strategică prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente şi se aprobă prin lege.
Art. III Metodologia de participare a publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism prevăzută la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în termen de 90 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe.
Art. IV Aprobarea documentaţiilor de urbanism a căror solicitare de aprobare s-a facut anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se va face în condiţiile prevederilor legale aplicabile la data solicitării aprobării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Art. V Dispoziţiile art. I. pct. 24 sunt aplicabile la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Art. VI Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica dându-se articolelor o nouă numerotare.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10