Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

26. Articolul 631 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 631. – Contravenţiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancţioneaza cu amendă, după cum urmează:
a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) si b);
b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c);
c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) si e);
d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f).”
27. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 65. – (1) In absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic

general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism.”
28. La anexa nr. 1 „Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competente de avizare şi de aprobare a acestora”, dupa numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 21, cu următorul cuprins:

Nr.       Categorii de documentaţii                               Avizează                          Aprobă

crt.21   Zonal pentru localităţi care cuprind             Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi      Locuinţelor Guvernul

monumente istorice înscrise în Lista                   Ministerul Culturii şi Cultelor                                    patrimoniului mondial                                    organisme centrale şi teritoriale interesate
29. La anexa nr. 1 „Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competente de avizare şi de aprobare a acestora”, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 81, cu următorul cuprins:

Nr.         Categorii de documentaţii                                  Avizează                           Aprobă

crt.81        Localităţi care cuprind monumente istorice   Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi  Locuinţelor Guvernul”înscrise în Lista patrimoniului mondial    Ministerul Culturii şi Cultelor organisme centrale şi teritoriale interesate

30. La anexa nr. 1 „Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competente de avizare şi de aprobare a acestora”, după numărul curent 12 se introduce un nou număr, numărul curent 121, cu următorul cuprins:

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10