Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "APDRP"

APDRP a contractat proiecte de investiţii în mediul rural ale tinerilor fermieri de 115,6 mil. euro


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă că a contractat până în prezent 5.641 de proiecte de investiţii în mediul rural ale tinerilor fermieri, valoarea acestora fiind de 115,62 milioane de euro.

Astfel, 1.479 de proiecte au ca scop dezvoltarea de exploataţii agricole pentru culturile de câmp, iar 2.698 vor primi finanţare pentru ferme mixte (culturi şi animale). Un alt domeniu pe care beneficiarii s-au axat a fost cel legat de horticultură, fiind semnate contracte pentru 967 de cereri de finanţare. Cele mai puţine proiecte vizează păsările de curte, dar şi creşterea porcilor, ca activităţi de bază.

În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a beneficiarilor Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, până în prezent au solicitat finanţare 3.382 de bărbaţi şi 2.259 de femei.

„Suntem mulţumiţi de modul cum progresează Măsura 112 şi de interesul tinerilor pentru a-şi dezvolta o activitate în agricultură. Sunt convins totodată că vom epuiza toţi banii alocaţi, iar scopul de a întineri forţa de muncă angrenată în acest sector va fi atins. Avem nevoie de tineri pentru a face agricultura competitivă” a declarat directorul general al APDRP, Mihai Gavril Vădan.

Din anul 2008, când a fost lansată prima sesiune de cereri de proiecte aferente Măsurii 112, au fost depuse 10.678 de cereri de finanţare, în valoare de peste 221 milioane de euro, alocarea totală pentru această Măsură până la finalul perioadei de implementare, respectiv 2013, fiind de 337,22 milioane de euro.

APDRP a efectuat până în acest moment plăţi de 74,23 milioane de euro.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP a contractat proiecte de investiţii în mediul rural ale tinerilor fermieri de 115,6 mil. euro

APDRP: 501 fermieri sunt eligibili pentru modernizarea exploataţiilor agricole cu fonduri europene


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a finalizat evaluarea celor 572 de proiecte depuse în sesiunea din aprilie 2011pentru obţinerea finanţării nerambursabile prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, din care 501 proiecte sunt eligibile.

Din cele 501 de proiecte, 354 vizează investiţii în domeniul vegetal şi 147 în domeniul animal.Valoarea eligibilă totală a celor 501 proiecte este de 386,12 milioane de euro, din care 188,47 milioane de euro pentru proiectele din sectorul vegetal şi alte 197,65 milioane de euro pentru cele din sectorul animal.

Solicitanţii de finanţare nerambursabilă au cerut sprijin financiar pentru dezvoltarea diverselor activităţi în sectorul vegetal sau animal. Pentru domeniul vegetal, proiectele solicitanţilor vizează achiziţionarea de maşini, echipamente şi utilaje agricole, înfiinţarea unor sere, a ciupercăriilor, plantaţii de nuc, măr, cireş, prun dar şi cătină, înfiinţarea culturilor energetice, dar şi construirea unor spaţii de procesare a produselor agricole.

Potrivit APDRP, pentru domeniul animal, cele mai multe cereri de finanţare sunt orientate către înfiinţarea sau modernizarea fermelor de vaci, de găini ouătoare sau pentru creşterea puilor de carne, a porcilor, caprelor, ovinelor sau curcanilor, dar şi construirea unor unităţi de procesare a laptelui.

Alocarea financiară totală pentru Măsura 121 este de 913,39 milioane de euro. Proiectele depuse de solicitanţi sunt în număr de 6.116 şi au o valoare de 2,36 miliarde de euro, ceea ce înseamnă un grad de utilizare a alocărilor de 258,68%. În cadrul acestei măsuri sunt deja semnate 1.803 de contracte, acestea având o valoare de 689,49 milioane de euro. Prin aceste contracte s-a utilizat deja un procent de 75,49% din fondurile alocate acestei măsuri.

După publicarea pe pagina oficială de internet a APDRP a rezultatelor evaluării proiectelor depuse, potenţialii beneficiarii vor fi notificaţi, în termen de trei zile lucrătoare, dacă proiectul depus a fost declarat eligibil sau neeligibil.

În urma primirii notificării, în termen de cinci zile lucrătoare beneficiarii pot depune contestaţii cu privire la rezultatele evaluării proiectelor. Acestea se pot depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) unde a fost depusă cererea de finanţare. Raportul de contestaţii se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.

APDRP răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor raportului de contestaţie şi de notificarea solicitanţilor în termen de trei zile lucrătoare de la primirea acestuia.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP: 501 fermieri sunt eligibili pentru modernizarea exploataţiilor agricole cu fonduri europene

APDRP va încheia contracte de finanţare de 96 milioane euro cu 114 beneficiari ai Măsurii 123


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va încheia contracte de finanţare în valoare de 96 milioane euro cu 114 solicitanţi de fonduri europene nerambursabile pentru proiecte de creştere a valorii adăugate a produselor agricole şi silvice (Măsura 123).

„Pe pagina oficială de internet a APDRP, a fost publicat Raportul de selecţie al proiectelor depuse în cadrul sesiunii desfăşurate în perioada 1 – 31 martie 2011. Prin acest Raport, au fost selectate pentru a fi finanţate cu fonduri nerambursabile, 114 proiecte din cele 329 depuse. Valoarea totală nerambursabilă a proiectelor selectate este de aproximativ 96 de milioane de euro”, se aartă într-un comunicat transmis miercuri de APDRP.

Cele 114 proiecte vor primi fonduri nerambursabile pentru realizarea investiţiilor privind construirea spaţiilor pentru depozitare (nutreţuri, cereale, cartofi) dotate cu uscătoare sau aparatură de laborator, construirea spaţiilor pentru procesare (ciuperci, cereale, ulei, etc.) sau a morilor de făină.

Totodată, investiţiile selectate pentru finanţare prevăd înfiinţarea secţiilor de prelucrare a deşeurilor animale, a fabricilor de nutreţuri combinate, a fabricilor de procesare lapte, a silozurilor, a abatoarelor pentru păsări, a unităţilor de vinificaţie.

Potrivit APDRP, cea mai accesată investiţie este cea de construire a spaţiilor pentru depozitarea cerealelor sau a produselor agricole.

Valorile nerambursabile ale proiectelor selectate se situează între 43.000 euro (amenajarea unui centru de prelucrare şi ambalare a laptelui) şi 2,95 milioane de euro (construirea unei fabrici de nutreţuri combinate). Un proiect care se încadrează în aria de investiţii a Măsurii 123 poate obţine maxim 3 milioane euro.

Fondurile alocate pentru ”Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice” (Măsura 123) în această sesiune au fost în valoare de 130 de milioane euro.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP va încheia contracte de finanţare de 96 milioane euro cu 114 beneficiari ai Măsurii 123

APDRP: Sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 322 se prelungeşte până la 31 august


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat că sesiunea aferentă depunerii proiectelor pentru Măsura 322 submăsura d) “Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010”, se prelungeşte până la 31 august.

Sesiunea a fost prelungită conform notei nr. 61.560 din 25.07.2011, emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit APDRP, cererile de finanţare pentru Măsura 322, submăsura d) pot fi depuse la Oficiile Judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit de luni până vineri, între orele 9:00 şi 14:00. În ultima zi a sesiunii (31 august 2011) proiectele pot fi depuse până la ora 12:00.

După această oră, sistemul de eliberare a bonurilor de ordine se blochează automat făcând imposibilă introducerea cererilor de finanţare.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP: Sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 322 se prelungeşte până la 31 august

APDRP: Comisia Europeană a închis conturile SAPARD pentru anul 2008 fără vreo corecţie financiară


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă, printr-un comunicat, că a primit, din partea Comisiei Europene, Decizia de închidere a conturilor aferente cheltuielilor din Programul SAPARD pentru anul 2008, fără vreo corecţie financiară.

Astfel, în urma verificărilor efectuate de către serviciile Comisiei a reieşit faptul că România a furnizat o asigurare suplimentară privind integralitatea, exactitatea şi veridicitatea tuturor cheltuielilor decontate prin Programul SAPARD, informează APDRP.

„Mai mult, României nu i se impune nicio corecţie financiară, cu alte cuvinte, nu se impune returnarea niciunui eurocent, toate cheltuielile fiind făcute în mod corect”, se arată în comunicat.

Pentru cheltuielile efectuate prin Programul SAPARD va urma lichidarea conturilor pentru anul 2009, iar apoi închiderea finală a Programului ca întreg.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP: Comisia Europeană a închis conturile SAPARD pentru anul 2008 fără vreo corecţie financiară

APDRP a eliminat obligativitatea asigurării de spaţii de garare pentru utilaje în cadrul Măsurii 312


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a anunţat marţi că, începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312, va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate.

„Începând cu următoarea sesiune de depunere de proiecte pentru Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor”, care va avea loc în perioada 2 – 31 mai 2011, APDRP va elimina obligativitatea existenţei sau amenajării, prin proiect, a spaţiilor de garare a utilajelor sau mijloacelor de transport specializate. Această facilitate se adresează beneficiarilor care depun proiecte ce prevăd achiziţia de astfel de mijloace”, se spune în comunicat.

Obligativitatea se referea la construirea a cel puţin unei platforme betonate care să asigure gararea acestor utilaje sau mijloace de transport, iar proiectele care nu aveau prevăzută această facilitate erau declarate neeligibile.

Potrivit APDRP, în urma discuţiilor cu Ministerul Mediului şi Pădurilor a reieşit faptul că betonul se poate constitui într-un factor poluant suplimentar, iar eliminarea acestei obligaţii poate asigura o mai mare flexibilitate în implementarea proiectului, atât din punct de vedere financiar, cât şi de protecţie a mediului.

Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 sunt crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural, creşterea valorii adăugate în activităţile non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală, prestate de către micro-întreprinderi.

Printre obiectivele operaţionale se regăsesc crearea de micro-întreprinderi, dar şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol din spaţiul rural. Alte obiective operaţionale privesc încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate în special de către tineri şi femei, încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale, cât şi reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 312 sunt micro-întreprinderile şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja însă ca până la data semnării contractului de finanţare să fie autorizate cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprinderi.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP a eliminat obligativitatea asigurării de spaţii de garare pentru utilaje în cadrul Măsurii 312

APDRP anunţă că în acest an sunt disponibili 200 milioane euro nerambursabili pentru Măsura 221


Prima sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se va desfăşura în perioada 1 februarie – 28 februarie 2011, în acest an fiind disponibili 200 milioane de euro nerambursabili, a anunţat marţi APDRP.

Conform calendarului propus pentru sesiunile de depunere, aferent anului 2011, sesiunea care va începe la 1 februarie este prima din cele patru care se vor desfăşura pe parcursul acestui an. Fiecărei sesiuni pentru depunerea proiectelor de primă împădurire a terenurilor agricole îi vor fi alocaţi câte 50 de milioane de euro, se arată într-un comunicat al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP).

Astfel, beneficiarii Măsurii 221 vor avea la dispoziţie în acest an 200 de milioane de euro. Fondurile totale nerambursabile alocate acestei Măsuri de finanţare sunt de peste 229 de milioane euro contribuţie publică naţională şi comunitară şi vor putea fi utilizaţi până în anul 2013.

„Implementarea acestei măsuri are ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole prin împădurire. Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau creşterea biodiversităţii”, se arată în comunicat.

Totodată, obiectivul specific al finanţării nerambursabile este creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia.

Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/sau mobile, terenurile din luncile râurilor şi lunca Dunării dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.

Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire.

APDRP precizează că prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP anunţă că în acest an sunt disponibili 200 milioane euro nerambursabili pentru Măsura 221

APDRP începe miercuri campania de informare privind fondurile europene pentru mediul rural


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va lansa, începând din 2 februarie, campania de informare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) „Fonduri europene pentru mediul rural”, se arată într-un comunicat.

Campania, care se va desfăşura pe parcursul a cinci luni, urmăreşte să conştientizeze publicul interesat din mediul rural asupra oportunităţilor de finanţare oferite de PNDR. Abordarea acestei acţiuni naţionale va fi una diferită, fiind axată pe informarea potenţialilor beneficiari, mai ales pe informarea asupra aspectelor practice pentru întocmirea unor proiecte de succes.

„Campania de informare este alcătuită din mai multe niveluri de interacţiune cu publicul. Astfel, un prim nivel îl constituie întâlnirile cu grupuri mici de locuitori ai satelor, abordare de tip kitchen table, prin care aceştia îşi vor prezenta ideile de proiecte şi vor primi îndrumare directă”, se spune în comunicat.

O altă componentă o reprezintă atelierele de lucru, care, sub forma unor caravane informative, vor aduna mai mulţi locuitori ai satelor pentru informări  detaliate şi practice asupra modalităţilor de obţinere a finanţărilor nerambursabile.

Începând din luna martie, prin această campanie de informare vor fi organizate conferinţe în fiecare judeţ. Aceste întânliri au în vedere reunirea mai multor instituţii cu care un beneficiarii fondurilor europene nerambursabile intră în legătură, dar şi clarificarea aspectelor ce ţin de finanţările oferite de către APDRP.

De asemenea, o componentă o reprezintă seminariile tematice. Aceste acţiuni se vor desfăşura la nivel judeţean şi vor cuprinde aspecte concrete de alcătuire şi derulare a proiectelor de investiţii finanţate prin PNDR. În acest scop, din partea APDRP vor participa experţii evaluatori, cei ai achiziţii şi plăţi care vor explica concret cum pot fi evitate greşelile în accesarea fondurilor europene.

Campania de informare are şi o componentă de exemplificare cu proiecte de succes adresată în principal mass-media naţionale, dar şi locale. Astfel, vor fi organizate vizite de documentare la diferite proiecte finanţate prin PNDR sau prin Programul SAPARD.

Alături de personalul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vor participa la diferite evenimente şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere, cum ar fi APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură),  FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A.), FNGCIMM (Fondul Naţional pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii), ANSVSA (Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) prin DSVSA, instituţii bancare cu care MADR a încheiat protocoale de colaborare, instituţii publice partenere.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP începe miercuri campania de informare privind fondurile europene pentru mediul rural

APDRP finanţează cu peste 120 milioane euro proiecte de dezvoltare rurală, prin PERE


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) finanţează cu peste 120 mil. euro investiţiile incluse în Planul European de Redresare Economică (PERE) pentru domeniul dezvoltării rurale, adică pentru folosirea energiei regenerabile, reducerea poluării şi calitatea produselor agricol.

„Aceste finanţări sunt bugetate separat de alocările Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) şi însumează până în prezent peste 120 de milioane de euro. Banii disponibili prin PERE se pot accesa numai împreună cu sprijinul financiar acordat prin PNDR pentru un proiect de investiţii, însă beneficiarul trebuie să alcătuiască un buget separat pentru ceea ce doreşte a fi finanţat prin această oportunitate”, potrivit unui comunicat emis joi de APDRP.

Măsurile care beneficiază de suplimentarea oferită prin PERE sunt Măsurile 121, 123, 125 şi 312.

În cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, operaţiunile finanţate prin PERE se referă la îmbunătăţirea eficienţei utilizării de îngrăşământ azotat, investiţii legate de producţia de lactate, tratamentul apelor reziduale, precum şi culturi perene de plante energetice.

Totodată, solicitanţii de fonduri nerambursabile care accesează Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice”, pentru procesarea produselor agricole şi silvice, pot primi finanţare prin PERE pentru prelucrarea biomasei în vederea obţinerii de energie regenerabilă, tehnici de producţie pentru economisirea apei, dar şi pentru ameliorări ale prelucrării şi comercializării lactatelor.

În ceea ce priveşte Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole şi silvice”, fondurile PERE privesc investiţiile în tehnologiile de economisire a apei prin sisteme de irigaţii eficiente (staţii de pompare, contorizarea apei, etc).

La Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, banii disponibili prin suplimentarea PERE pot constitui un sprijin financiar nerambursabil pentru achiziţionarea de echipamante pentru producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Solicitanţii de fonduri vor completa un buget separat pentru investiţiile finanţate prin PERE din cadrul proiectului depus pe una din Măsurile menţionate şi se vor asigura că deţin şi cofinaţarea aferentă întregii valori eligibile a proiectului, inclusiv pentru bugetul PERE.

Ca răspuns la criza economică, încă din 2008 Comisia Europeană a propus o serie de măsuri menite să crească puterea de cumpărare, să genereze creştere economică şi să creeze noi locuri de muncă.

Planul European de Redresare Economică (PERE) prevede investiţii, la nivelul UE, în valoare de 5 miliarde de euro pentru proiecte de energie, internet în bandă largă şi măsuri destinate dezvoltării rurale. Din suma de 5 miliarde de euro, s-a alocat la nivelul Uniunii Europene aproximativ un miliard de euro pentru proiecte din domeniul dezvoltării rurale.

Majoritatea fondurilor este concentrată în domeniile biodiversităţii şi gestionării apei. De asemenea, restructurarea sectorului laptelui şi a produselor lactate, măsurile de combatere a schimbărilor climatice sau măsurile de susţinere a energiei regenerabile au o importanţă deosebită.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP finanţează cu peste 120 milioane euro proiecte de dezvoltare rurală, prin PERE

Microintreprinderile pot obtine fonduri europene in valoare de 200.000 de euro


Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 ofera prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) posibilitatea de finantare europeana nerambursabila pentru dezvoltarea de activitati profesionale, stiintifice si tehnice in mediul rural.

Mai precis, este vorba de banii ce se pot obtine prin Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, pentru finantarea  unor activitati aferente diviziunilor 69, 70, 71, 74 si 75 din Codul privind Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala (CAEN).

Astfel, microintreprinderile din mediul rural pot primi sprijin financiar nerambursabil pentru derularea de activitati juridice, de contabilitate si audit financiar, dar si pentru consultanta in management. Totodata, sunt eligibile si cabinetele de arhitectura, consultanta tehnica sau de testari si analize tehnice.

Oportunitati de finantare au si activitatile de design specializat, fotografie sau de traduceri autorizate.

O categorie aparte de activitati care pot primi finantare prin Masura 312 sunt cele veterinare, mai precis cabinetele medicale veterinare, care beneficiaza si de un punctaj mai mare in criteriile de selectie. Avand in vedere lipsa de servicii profesionale de calitate in mediul rural, finantarea nerambursabila, pe care un solicitant o poate obtine, constituie o sansa importanta pentru dezvoltarea unor activitati profitabile.

Finantarea nerambursabila in cadrul acestei masuri de investitii poate ajunge pana la 70% din valoarea totala eligibila a investitiei, dar nu va putea depasi 200.000 de euro.

Pana in acest moment au fost depuse 3.980 de cereri de finantare pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi. Dintre acestea au fost semnate contracte de finantare pentru 1.339 de proiecte, in valoare nerambursabila de 196,67 de milioane de euro.

O noua sesiune de primire a cererilor de finantare pentru Masura 312 va avea loc anul acesta in perioada 2 – 31 mai, conform calendarului propus pentru sesiunile de depunere aferente anului 2011.

Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” se incadreaza in Axa III – „Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro-intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprinderi.

Fondurile europene nerambursabile acordate prin Masura 312 pot sprijini peste 200 de activitati eligibile, care vor fi dezvoltate numai in mediul rural.

Sursa: APDRP

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Microintreprinderile pot obtine fonduri europene in valoare de 200.000 de euro

APDRP a reziliat 133 de proiecte depuse pentru absorbţia fondurilor europene în 2010, de 34 mil euro


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a reziliat anul trecut 133 de proiecte depuse pentru absorbţia fondurilor europene, în valoare de 34 milioane de euro, potrivit datelor furnizate NewsIn de către instituţie.

De la demararea sesiunilor de primire a cererilor de finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi până la finalul lui 2010 au fost reziliate 221 de proiecte, a căror valoare a fost de 65 milioane de euro, arată datele APDRP.

Din totalul proiectelor contractate până în acest moment, respectiv 14.399 de proiecte în valoare de 3,2 miliarde de euro, proiectele reziliate reprezintă 1,5%.

Potrivit instituţiei, cel mai frecvent motiv pentru reziliere este imposibilitatea implementării proiectului, acesta fiind retras la cererea beneficiarului, cu acordul părţilor. În acest caz au fost reziliate 197 de proiecte, în valoare de aproximativ 57 milioane de euro.

Un alt motiv pentru care au fost reziliate proiectele îl reprezintă nerespectarea clauzelor contractuale, fiind reziliate astfel 18 proiecte, în valoare de circa 8 milioane de euro.

Conform APDRP, în cazul a şapte proiecte au fost efectuate şi plăţi conform contractului de finanţare, valoarea acestor plăţi fiind de 76.000 de euro.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APDRP a reziliat 133 de proiecte depuse pentru absorbţia fondurilor europene în 2010, de 34 mil euro

Aproape 2,8 miliarde de euro nerambursabili vor ajunge la beneficiarii FEADR


APDRP a incheiat contracte de finantare pentru dezvoltarea mediului rural in valoare de 2,79 miliarde de euro.  De la demararea PNDR, in martie 2008, au fost semnate 12.542 de contracte de finantare.

De asemenea, pentru contractele incheiate de APDRP au fost efectuate plati in valoare totala de 549,49 de milioane euro, la care se adauga si aproximativ 659 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA.

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole”, a suscitat un viu interes inca de la inceput. Pana in prezent, APDRP a primit 5.220 de cereri de finantare, din care au fost contractate 1.524 de proiecte cu valoare publica de 528,27 de milioane de euro. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 169 de milioane de euro.

Masura 123 – „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere” a fost accesata de 627 de beneficiari, fiind semnate pana in prezent 379 de contracte de finantare in valoare publica de peste 368 de milioane de euro. Platile efectuate se ridica la peste 39 de milioane euro.

Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13/2008 si XS28/2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si, respectiv, industria forestiera. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 336 de proiecte, astfel: 192 de proiecte in valoare publica de 83,3 milioane de euro pentru Schema XS13/ 2008 si 144 de proiecte in valoare publica de 59,61 de milioane de euro pentru Schema XS28/ 2008.

In cadrul Masurii 322 privind renovarea si dezvoltarea satelor, in urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori.

Au fost contractate pana in prezent 476 de proiecte cu o valoare de 1,24 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Din datele existente la finalul anului 2009, pentru proiectele deja contractate, reiese faptul ca finantarile au fost obtinute in principal pentru:

  • reteaua de drumuri de interes local, fiind construiti sau modernizati 1.228 km;
  • reteaua publica de alimentare cu apa, fiind realizate investitii pe 2.114 km;
  • reteaua publica de canalizare, fiind realizate investitii pentru 3.022 km

Platile efectuate beneficiarilor Masurii 322 sunt de 51,58 milioane de euro, majoritatea proiectelor fiind insa in etapa de licitatii publice.

Pentru Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, pana in prezent, au fost depuse 2.203 cereri de finantare, fiind contractate 735 de proiecte, cu o valoare de aproape 100 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare.

Din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte pe Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice” si pana in prezent, au fost depuse 811 cereri de finantare si au fost contractate 475 de proiecte, in valoare de 84,23 de milioane de euro.

Interesul major l-a constituit, ca si in cazul Programului SAPARD, componenta de finantare a structurilor de cazare. Astfel, 416 beneficiari, care au semnat contractul de finantare, au solicitat sprijin pentru construirea sau modernizarea de pensiuni, cabane, etc.

Masura de instalare a tinerilor fermieri (Masura 112) s-a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 3.662 de cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2.334 de proiecte. Valoarea proiectelor contractate depaseste 48,84 milioane euro. Cu alte cuvinte, pana in acest moment au fost instalati in mediul rural 2.334 de tineri fermieri.

In sesiunea septembrie – octombrie 2009, lansata pentru Masura 431 „Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului”, submasura 431.1 Constructie parteneriate public-private au fost depuse 112 proiecte in valoare publica de aproximativ 5 milioane de euro, lucru deosebit de imbucurator tinand cont de noutatea absoluta pe care o presupun aceste tipuri de finantari.

In afara de implementarea Masurilor mai sus mentionate, APDRP mai efectueaza si platile aferente Masurilor de sprijin pe suprafata, implementate de catre APIA.
Este vorba despre:

  • Masura 211 – „Sprijin pentru zona montana defavorizata”;
  • Masura 212 – „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”;
  • Masura 214 – „Plati de agro-mediu”;
  • Masura 611 – „Plati complementare directe”.

Pentru aceste Masuri, pana in acest moment, au fost efectuate plati de peste 659 de milioane de euro.

Sursa: APDRP

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Aproape 2,8 miliarde de euro nerambursabili vor ajunge la beneficiarii FEADR