Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "buget"

Buget de venituri și cheltuieli 2014- S.C. ASCONSULTING S.R.L.


S.C. ASCONSULTING S.R.L. şi-a început activitatea în 1991 având ca unic asociat Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Firma are ca obiect principal de activitate închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Firma a fost înfiinţată având în principal activităţi de consultanţă, însă, pe parcurs, activitatea firmei s-a diversificat. Astfel, asociatul unic a decis extinderea afacerii prin dezvoltarea unor noi activitati.

În prezent, firma funcţionează în sediul din str. Horea nr.3, cu asociat unic Camera de Comerţ şi Industrie Cluj iar în considerarea transparenţei necesare unei instituţii, afişează spre consultare Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pe care îl găsiţi în documentul anexat:

Buget de venituri si cheltuieli 2014

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Buget de venituri și cheltuieli 2014- S.C. ASCONSULTING S.R.L.

ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012


Procesul de consolidare fiscală a continuat în anul 2012, deficitul bugetar diminuându-se cu peste 40% faţă de 2011, de la 4,3% din PIB la 2,5%. Au fost înregistrate influenţe negative suplimentare asupra deficitului bugetar din cauza blocării temporare a rambursărilor fondurilor europene ca urmare a deficienţelor constatate în anii anteriori (0,2% din PIB) şi din cauza revizuirii descrescătoare a PIB-ului nominal (0,1% din PIB).

Conform datelor operative, execuţia bugetului general  consolidat pe anul 2012 s-a încheiat cu un deficit de 14,8 miliarde lei faţă de  23,9 miliarde lei realizat în anul precedent.

1. Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 193,1 miliarde lei, reprezentând  33,0 % din PIB, au fost cu 6,2% mai mari faţă de anul precedent în termeni nominali şi cu 0,3 pp ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale
au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 8,9% faţă de anul precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la impozit pe venit (+9,9%), taxa pe valoarea adăugată (+5,4%), accize (+6,0%), impozit pe profit (+5,3%).
Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, semnificativ datorită colectării, începând cu anul 2012, a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, conform OUG nr. 77/2011.

Comparativ cu anul anterior, veniturile nefiscale au crescut la bugetul de stat cu 6,7% şi la bugetele locale cu 10%,  dar pe ansamblul bugetului general consolidat s-au diminuat cu 1,3%, ca urmare a scăderii cu 5,4% faţă de anul precedent a încasărilor instituţiilor autofinanţate.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 2,1 %.
Contribuţiile de asigurări
au fost în sumă de 50,6 miliarde lei, în creştere cu 2,0% faţă de anul precedent.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană
în contul plăţilor efectuate din resurse  publice au fost de 8,0 miliarde lei, în creştere cu 30,6% faţă de anul precedent.

2. Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 207,9 miliarde lei, reprezentând 35,5% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 1,0% faţă de anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 1,5 pp.
S-au înregistrat creşteri faţă de anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE cu 22,5%, dobânzi cu 20,6%, bunuri şi servicii cu 8,4%.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

Cheltuielile de personal
au crescut cu 6,2%, faţă de anul precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită revenirii cu 8% a salariilor personalului bugetar începând cu luna iulie 2012 şi a acordării unor drepturi salariale în urma unor hotărâri judecătoreşti.
Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 35,5 miliarde lei (6,1% din PIB).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Execuţia bugetului general consolidat în perioada 1.01 – 31.12.2012

Informatii fiscale referitoare la modificarea scadentei platilor in luna decembrie


Conform modificarilor aduse la Codul de Procedura Fiscala, art.111^1, incepand cu luna decembrie 2012 se modifica termenul de declarare si de plata a creantelor fiscale, astfel ca termenul de declarare si de plata se modifica din data de 25 decembrie in  data de 21 decembrie.

Aceste modificari vizeaza toate obligatiile de declarare si de plata, atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane  juridice ( obligatii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ).

Ca urmare si persoanele fizice care desfasoara activitati independente vor achita obligatiile aferente trimestrului IV,  pana la data de 21 decembrie 2012.

Atentionam agentii economici care beneficiaza de esalonari la plata a obligatiilor bugetare, sa acorde o atentie deosebita acestor modificari pentru a nu pierde facilitatile acordate potrivit legii.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informatii fiscale referitoare la modificarea scadentei platilor in luna decembrie

Marea este zona preferată de români pentru a-și petrece vacanțele de vară, iar Grecia și Spania – destinațiile externe alese


45% dintre români spun că anul acesta vor pleca în vacanță la mare, iar 27% aleg muntele, 11% aleg să viziteze un oraș și doar 4% își petrec vacanța într-o stațiune balneară. Deși marea pare să fie destinația preferată a românilor, aproape un sfert dintre ei (24%) nu au fost niciodată pe litoralul românesc.

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES a analizat comportamentul românilor legat de petrecerea vacanțelor. Studiul dezvoltat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES arată că unul din 5 români aleg să meargă în vacanță numai pe durata verii.

Aproape o treime dintre respondenți (27%) au alocat pentru vacanța din această vară cel mult 1.000 de RON, iar 50% dintre cei chestionați spun că bugetul pe care îl au este același cu cel din anul anterior. Acest ultim procent trebuie interpretat în directă relaționare cu situația financiară a familiei, despre care 53% dintre participanții la studiu declară că s-a înrăutățit, în timp ce peste o treime spun că a rămas la fel.

Caracteristicile studiului:
Volumul eșantionului: 1540 de indivizi de 18 ani și peste
Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,5%

Sursa: ClujToday

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Marea este zona preferată de români pentru a-și petrece vacanțele de vară, iar Grecia și Spania – destinațiile externe alese

Românii au avut venituri de 884 lei la sfârşitul anului trecut. Ar fi putut economisi 10% din buget


Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în trimestrul IV a anului trecut, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 2542 lei pe gospodărie şi 884 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2025 lei lunar pe gospodărie (704 lei pe persoană), iar cele în natură de 517 lei lunar pe gospodărie (180 lei pe persoană).

Pe de altă parte, cheltuielile totale ale populaţiei au reprezentat 90,9% din nivelul veniturilor totale, potrivit anchetei realizate de Institutul Naţional de Statistică.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale şi nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesare producţiei gospodărie ori cumpărarea de acţiuni au deţinut o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,4%).

În mediul urban cheltuielile au înregistrat în intervalul amintit o valoare cu 379 lei mai mare faţă de cel rural. Totuşi, în ceea ce priveşte bugetul alocat alimentaţiei este mai crescut cu doar 15 lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Românii au avut venituri de 884 lei la sfârşitul anului trecut. Ar fi putut economisi 10% din buget

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate pentru 2012 la 195,35 miliarde lei


Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate pentru 2012 la 195,35 miliarde lei, reprezentând o pondere în PIB de 33,7%, în creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de anul 2011, potrivit proiectului legii bugetului de stat pentru 2012 publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Veniturile TVA sunt estimate în 2012 la 49,65 miliarde lei, cele din impozitul pe profit la 11,07 miliarde lei, iar cele din impozitul pe salarii şi venit la 19,67 miliarde lei. Veniturile din contribuţii sociale sunt estimate la 50,94 miliarde lei.

Totodată, bugetul consolidat pe 2012 prevede cheltuieli în sumă de 206,56 miliarde lei, cu o pondere în PIB de 35,6%, faţă de 37,8 % în anul 2011, rezultând un deficit de 11,2 miliarde lei.

Cheltuielile cu asistenţa socială sunt estimate în 2012 la 67,57 miliarde lei, cele de personal la 39,80 miliarde lei, iar cele cu bunuri şi servicii la 31,73 miliarde lei. Cheltuielile de investiţii sunt estimate la 37,81 miliarde lei.

„Estimarea veniturilor bugetare va avea în vedere în anul 2012 atingerea unui nivel al deficitului bugetar iniţial de 1,9% din PIB, prognozat in functie de ceilalţi indicatori macroeconomici, evoluţia cadrului macroeconomic fiind influenţată de evoluţiile nefavorabile din zona euro”, se arată în proiect.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate pentru 2012 la 195,35 miliarde lei

Bugetul pentru Ministerul Afacerilor Europene, în creştere cu o treime faţă de 2011


Nou înfiinţatul Minister al Afacerilor Europene va avea, potrivit proiectului de buget pe 2012, un total general de 86,7 milioane de lei, în creştere cu aproape o treime faţă de anul în curs, urmând ca în următorii trei ani bugetul său să crească până la aproximativ 200 de milioane.

Pentru 2012, cheltuielile sale de personal se ridică la 17,8 milioane de lei, în creştere cu aproape o treime.

În schimb, se constată o reducere de aproape 16% la categoria „alte sporuri”, suma alocată fiind de 150.000 de lei.

Dacă „alocaţiile pentru locuinţe” s-au ridicat în 2011, potrivit execuţiei preliminate, la 31.000 de lei, în 2012 aceste sume scad cu 77%, ajungând la 7.000 de lei.

Pe de altă parte, dacă în 2011 s-au alocat 4.000 de lei la categoria „locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa”, în 2012 această sumă creşte de 11 ori, ajungând la 44.000 de lei.

În ceea ce priveşte proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, pentru 2012 proiectul de buget al MAEur prevede aproape 61 de milioane de lei, cu 53% mai mult decât în 2011. La acest capitol, aproape 52,6 milioane de lei  (cu aproape 55% mai mult ca în 2011) o reprezintă asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică.

Ministerul Afacerilor Europene a fost înfiinţat în toamna acestui an, sub conducerea fostului comisar european Leonard Orban, pentru a coordona absorbţia fondurilor europene. Ministerul a fost format având la bază Departamentul Afacerilor Europene şi Agenţia pentru Coordonarea Instrumentelor Strucuturale.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Bugetul pentru Ministerul Afacerilor Europene, în creştere cu o treime faţă de 2011

Bugetul general a înregistrat în primele nouă luni un deficit de 2,5% din PIB, la 13,7 mld. lei


Bugetul general consolidat al României a înregistrat în primele nouă luni din 2011 un deficit de13,7 miliarde lei, respectiv 2,5% din Produsul Intern Brut (PIB), fapt ce permite încadrarea în ţinta anuală de 4,4%, potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP) .

Astfel, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 131,6 miliarde lei, au fost cu 9,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Conform MFP, au crescut în principal veniturile din taxa pe valoare adăugată, cu 25,4% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, precum şi cele din accize, cu 12,9%.

Încasarile din TVA pe lunile august şi septembrie s-au menţinut de asemenea peste cele din perioada similară din anul precedent, aceastea fiind luni în care s-a aplicat aceiaşi cotă de impozitare, respectiv 24%.

La accize veniturile au fost influenţate şi de majorarea cotelor de accizare la unele produse: motorină, benzină fără plumb, produse intermendiare şi ţigarete precum şi a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale.

Totodată, contribuţiile de asigurări sociale au fost cu 8,7% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Încasările din impozitul pe profit au crescut cu 1,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (1,9%).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 52,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În acelaşi timp, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 145,25 miliarde lei, au înregistrat o creştere în termeni nominali cu 1,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare europeană, dar în termeni reali, ca procent în PIB, s-au redus cu 1,2 puncte procentuale.

Potrivit MFP, cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, din cauza plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente. Creşterea s-a înregistrat în cea mai mare parte la Ministerul Sănătăţii, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli, precum şi la bugetele locale (16,1%), ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale. Se menţin în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent cheltuielile de personal (-14,1%), subvenţii (-14,8%) şi asistenţă socială (- 1,2%).

Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 61,5% faţă de primele nouă luni ale anului 2010, iar cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 26,0 % faţă de anul precedent, reprezentând 61,5% din programul anual.

De asemenea, cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele nouă luni în sumă de 22,9 miliarde lei, faţă de 19,6 miliarde lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Premierul Emil Boc declara săptămâna trecută că pentru 2011 România este în graficul creşterii economice de 1,5%, iar în privinţa deficitului pentru anul următor a precizat că va fi sub 3%, deoarece trebuie incluse în el şi datoriile companiilor de stat, aşa cum cer procedurile europene.

„România a ieşit din recesiune ca prim pas de ieşire din criza economică. Ieşirea din recesiune e un prim pas, am avut trei trimestre consecutive de creştere economică, iar datele pe care le avem acum ne arată că suntem în graficul creşterii economice de 1,5% pentru anul 2011 şi suntem în ţinta de deficit bugetar anunţat şi agreat cu organismele internaţionale de -4,4%”, a spus Boc.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Bugetul general a înregistrat în primele nouă luni un deficit de 2,5% din PIB, la 13,7 mld. lei

Japonia a adoptat un buget record, de 1.130 de miliarde de dolari


Japonia a adoptat, marţi, un buget record, de 92.412 miliarde de yeni (1.130 de miliarde de dolari), dar blocajul politic ar putea încetini adoptarea legislaţiei necesare finanţării a 42% din cheltuieli, împiedicând guvernul să implementeze măsurile planificate, relatează Wall Street Journal.

Opoziţia nu este de acord ca Guvernul să emită obligaţiuni în valoare de 38.000 de miliarde de yeni, reprezentând 42% din cheltuielile bugetare planificate. Pe de altă parte, deputaţii Opoziţiei şi-au intensificat apelurile pentru alocarea fondurilor necesare reconstrucţiei zonelor afectate de cutremur şi tsunami.

Una dintre condiţiile puse de Opoziţie pentru adoptarea legii privind emiterea de obligaţiuni este ca Guvernul să renunţe la măsurile considerate populiste, cum ar fi ajutoarele în bani pentru familiile cu copii.

Premierul nipon Naoto Kan a declarat că o soluţie pentru a menţine împrumutul la un nivel minim este de a păstra nemodificat impozitul pe profit, la 40%, în anul fiscal care începe la 1 aprilie, în ciuda promisiunilor de reducere a acestuia cu cinci puncte procentuale.

Potrivit experţilor citaţi de Wall Street Journal, totalul cheltuielilor guvernamentale pentru reconstrcuţie se va ridica, în anii următori, la 10.000 de miliarde de yeni.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Japonia a adoptat un buget record, de 1.130 de miliarde de dolari

Bugetul general consolidat a înregistrat un excedent de 819 milioane lei în ianuarie


Bugetul general consolidat a înregistrat, în ianuarie, un excedent de 819 milioane lei, respectiv 0,15% din PIB, faţă de un excedent de 15 milioane lei înregistrat în aceeaşi lună a anului precedent, a anunţat vineri Ministerul Finanţelor Publice.

„Soldul pozitiv s-a datorat atât unui surplus de încasări cu 0,5 miliarde lei, cât şi diminuării cheltuielilor cu 0,3 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent”, se arată în comunicat.

Veniturile încasate la bugetul general consolidat, au fost în sumă de 14,6 miliarde lei, cu 3,6% mai mari faţă de anul precedent, „în principal ca urmare a creşterii încasărilor din taxa pe valoare adăugată (28,3%) şi a veniturilor nefiscale (22,5%)”

Totodată, încasările din impozitul pe venit au înregistrat o creştere de 2,4% faţă de luna ianuarie 2010, „evoluţie ce ar putea să marcheze o modificare a trendului descendent înregistrat în anul precedent”.

Potrivit MFP, decalaje importante se menţin la impozitul  pe profit (- 32,7%), accize (-13,9%)  şi contribuţii de asigurări sociale (- 1,4%).

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 13,8 miliarde lei, s-au redus cu 2,1% faţă de anul precedent.

„Reducerea s-a înregistrat la majoritatea categoriilor de cheltuieli: bunuri şi servicii (-3,3%), cheltuieli de personal (-18,1%), subvenţii (- 4,7%), asistenţă socială ca urmare a reducerii cheltuielilor cu ajutorul de şomaj (-6,8%). Cu toate acestea, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent cheltuielile cu proiectele finanţate din fonduri UE au crescut accentuat, respectiv de la 57 la 1025 milioane lei”, se mai arată în comunicat.

Totodată, cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 33,3 %, ca urmare a datoriei contractate pentru finanţarea deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi a celor curente. Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în luna ianuarie în sumă de 1,7 miliarde lei, respectiv 0,3% din PIB.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Bugetul general consolidat a înregistrat un excedent de 819 milioane lei în ianuarie