Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Ministerul Finanţelor Publice"

Ministerul Finanțelor Publice, Loteria Română și ANAF au organizat în 2015 nouă extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale


Ministerul Finanțelor Publice, Loteria Română și ANAF au organizat în 2015 nouă extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale
Valoarea totală a premiilor Loteriei bonurilor fiscale a fost de 4.938.897 de lei, sumă care s-a împărțit între 17.985 de câștigători. Cel mai mare premiu a fost în valoare de 250.000 de lei. Menționăm că premiile sunt impozitate cu 16%.

Loteria bonurilor fiscale a început în aprilie 2015 și până la sfârșitul anului au fost organizate 9 extrageri, șase lunare și trei ocazionale.

Guvernul a aprobat organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale și încurajarea populației de a solicita bonuri fiscale în vederea impozitării veniturilor operatorilor economici.

Ministerul Finanțelor Publice, Loteria Română și ANAF anunță continuarea Loteriei bonurilor fiscale și în 2016.

Biroul de presă

29 decembrie 2015

Sursa:
Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice, Loteria Română și ANAF au organizat în 2015 nouă extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale

Ministerul Finanțelor Publice, instituția publică cea mai transparentă


Ministerul Finanțelor Publice, instituția publică cea mai transparentă

Ministerul Finanțelor Publice este în continuare cea mai transparentă instituție publică, potrivit unei monitorizări realizate de Academia de Advocacy. Concluziile arată că Ministerul Finanțelor Publice a supus dezbaterii publice toate proiectele de acte normative inițiate.

Cele 64 de acte normative publicate în perioada monitorizată au stârnit un mare interes, dovadă fiind cele 846 de opinii primite. Rezultatul este unul îmbucurător în condițiile în care 78% din totalul proiectelor de acte normative supuse consultării publice nu au înregistrat nicio opinie scrisă.

Cercetarea ”Consultarea publica sub lupă – M-am decis să mă implic” realizată în perioada februarie – octombrie 2015, a avut ca obiectiv modul în care autoritățile și instituțiile publice aplică prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică în România, precum și modul în care instituțiile publice respectă dreptul constituțional al cetățenilor de a primi informații de interes public.

La monitorizare au participat atât membri ai structurilor organizate ale societății civile, precum și cetățeni activi și implicați, beneficiari direcți ai acestui proiect.

http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/transparenta-decizionala–in-concret-402235

http://advocacy.ro/sites/advocacy.ro/files/files/article/2015-12/rezultatele_cercetarii_aplicarii_l52_din_2003_-_perioada_feb-oct_2015.pdf

Sursa:
Biroul de presă
Ministerul Finanţelor Publice
Tel./fax: 021/319.97.35

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice, instituția publică cea mai transparentă

Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că potrivit  art. 111^1 din O.G. nr.92/2003 Republicată privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioaredata de 22.12.2014 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare,  venituri din activităţi agricole impuse în sistem real  precum şi din silvicultură sunt obligate să achite impozitele şi contribuţiile aferente trimestrului IV  tot până la data de 19.12.2014.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole,  impuse pe bază de norme de venit sunt obligate să plătească cea de-a doua tranşă din impozitul anual şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru aceste venituri, până la data de 15.12.2014.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

–  Efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin decontare bancară.

Mihai  Costin                                                                    Ioan Pop
Director General                                                       Director Executiv Colectare
Alin Cristian Jude
Sef Birou

sursa: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site, la Transparență decizională, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ,  începând cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură utilizând nivelul în lei practicat în anul 2014. Începând cu anul 2016, nivelul astfel obținut se actualizează anual cu creşterea preţurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică până la data de 15 octombrie.

Pentru prevenirea fluctuației veniturilor din accize la bugetul de stat în funcție de variațiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Central Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an (funcție de care se stabilește nivelul în lei a accizelor pentru anul următor), precum și pentru păstrarea valorii reale a acestor venituri și a predictibilității atât pentru bugetul de stat cât și pentru mediul de afaceri, nivelul accizelor va fi stabilit în lei.

De asemenea, proiectul de act normativ va proroga cu un an, respectiv până la 31 decembrie 2015, termenul până la care va fi aplicată legislația aflată acum în vigoare pentru taxarea resurselor de petrol și gaze. Astfel, termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată prin Legea nr.261/2013, precum și termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, se prorogă până la data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

Proiectul de act normativ include și un set de reglementări privind combaterea evaziunii fiscale. Astfel, toate persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA  de către organele fiscale şi care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA, vor fi supuse verificării criteriilor de înregistrare care sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice. În prezent, numai contribuabilii nou înființați și cei care se înregistrează prin opțiune ca plătitori de TVA, ulterior înregistrării fiscale, sunt supuși verificării criteriilor de înregistrare care sunt stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Totodată, se impune crearea unui mecanism de evaluare periodică a unor categorii de persoane impozabile deja înregistrate în scopuri de TVA  care pot prezenta risc crescut:

– în cazul persoanelor impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA prin depășire de plafon;

– de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind modificarea sediului social;

– de fiecare dată când persoana impozabilă are înscris în registrul comerţului menţiuni privind schimbarea asociaţilor şi/sau administratorilor.

Aceste măsuri sunt menite să elimine avantajul concurenţial neloial al unui agent economic care se sustrage de la achitarea TVA, comparativ cu un contribuabil onest, și, totodată, să conducă la îmbunătățirea colectării TVA.

Măsurile sunt promovate în condițiile în care experienţa instituţională a arătat că aportul TVA la buget a fost puternic afectat de fenomene de evaziune fiscală, caracterizate prin implicarea unui număr semnificativ de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în lanţuri tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

De asemenea, prin proiectul postat pe site-ul MFP vor fi introduse în legislația națională prevederi din normele comunitare, în cazul aplicării regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile începând cu data de 1 ianuarie 2015. În cazul în care România este statul membru de înregistrare, din sumele transferate fiecărui stat membru UE va putea reține la bugetul de stat un procent din sumele transferate fiecărui stat membru de consum.

Proiectul de act normativ menține prevederile în vigoare cu privire la taxarea inversă pentru comercianții de energie electrică, însă introduce prevederi cu privire la declarațiile pe propria răspundere pe care trebuie să le depună această categorie de comercianți.

Prin proiectul de OUG vor fi corelate reglementări din Codul fiscal cu cele cuprinse în actele normative de modificare și completare a Legii contabilității referitoare la obligațiile privind organizarea și conducerea evidenței contabile de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de venituri.

Proiectul de act normativ va fi supus consultării publice, iar ulterior va fi transmis spre analiză și adoptare Guvernului.

Biroul de presă

Publicat in : UncategorizedComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Finanțelor Publice – Comunicat de presă


Ministrul finanțelor publice, Ioana-Maria Petrescu, și primul-ministru Victor Ponta au lansat astăzi în dezbatere publică proiectul de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Victoria.

Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal,  precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale a fost postat pe site-ul MFP, spre consultare publică.
În cadrul evenimentului de la Palatul Victoria, Cosmin Vladimirescu, Director General MasterCard Romania, și Bogdan Belciu, Partener PriceWaterhouseCoopers au prezentat concluziile unui studiu privind impactul plăților electronice în economie.
Primul-ministru Victor Ponta a declarat că proiectul prezentat de reprezentanții celor două companii, urmat de deciziile pe care le vor lua MFP și Guvernul, răspund pentru prima dată celor trei condiţii esenţiale: avem un studiu, adică un punct de vedere tehnocrat, există dialog între mediul privat și instituțiile publice și predictibilitate.
Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, a afirmat că promovarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale face parte dintr-un program mai amplu de susținere a mediului de afaceri prin reducerea poverii fiscale și încurajarea conformării la plată, precum și de asigurare a unui  mediu de afaceri competitiv, nedistorsionat de concurența neloială.
Cele mai importante aspecte ale proiectului de OUG lansat astăzi în consultare publică vizează:

1. Introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic și conectarea cu ANAF
Această măsură are scopul să asigure condiții pentru concurenţă loială între contribuabili, să îmbunătățească activitatea de control și să asigure pârghiile necesare reducerii evaziunii fiscale în domeniile comerţului cu amănuntul şi serviciilor. O astfel de măsură a fost luată de marea majoritate a statelor europene, inclusiv de Croația, Ungaria, Grecia, Bulgaria, Slovacia.
Potrivit acestei propuneri, operatorii economici obligaţi prin lege să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, pentru emiterea bonurilor fiscale,  trebuie să înlocuiască treptat aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu cele echipate cu jurnal electronic și să le conecteze la sistemul de supraveghere și monitorizare, în vederea transmiterii datelor către A.N.A.F.
Măsura legislativă urmăreşte ca într-o perioadă de tranziţie de aproximativ un an și jumătate să alinieze sistemul de aparate de marcat fiscale utilizate în România cu cele folosite de celelalte ţări europene, România fiind singura ţară europeană în care se mai utilizează aparate de generaţie veche, cu role martor de hârtie.
De subliniat, de asemenea avantajul pe care noul sistem de aparate de marcat dotate cu jurnal electronic îl aduce comercianţilor, prin eliminarea costurilor cu achiziţia rolelor de hârtie, (economia medie/an/aparat în exploatare ≈ 150 euro) şi spaţiile de depozitare a acestora, pentru o perioadă de 2 ani.
Înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic va permite un management şi un control mai eficiente ca urmare a posibilităţii prelucrării informatice a datelor înscrise în suportul electronic.
Pentru a nu crea disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor, proiectul de act normativ prevede perioade tranzitorii pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat cu jurnal electronic, respectiv:
· 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili,

· 210 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru contribuabilii mijlocii,

· 390 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ pentru micii contribuabili.


Prin acest proiect va fi creat cadrul legal pentru întocmirea unui Registru național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe sau în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi a implementării ulterioare a procedurii de supraveghere şi monitorizare a funcţionării aparatelor de marcat electronice fiscale, ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale.
Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale  va fi stabilită de către A.N.A.F., în 6 luni după ce vor expira termenele tranzitorii pentru toate categoriile de operatori economici care intră sub incidenţa actului normativ şi au obligativitatea conformării dotării cu case de marcat cu jurnal electronic şi sistem de comunicare la distanţă (respectiv, după maximul de 390 de zile, termen prevăzut de lege pentru micii contribuabili).
În conținutul bonului fiscal,  va fi introdus ca element obligatoriu pentru aparatele cu jurnal electronic, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Modificarea are în vedere corelarea cu legislaţia privind Codul fiscal (prevederile pentru deducerea taxei pe valoarea adăugată care poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate);
Actul normativ menționează o serie de condiții tehnice și de funcționalitate pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale. Ministerul Finanțelor Publice va gestiona și publica pe site o evidență a distribuitorilor autorizați și a aparatelor de marcat electronice fiscale avizate, precum și o listă a unităților autorizate pentru comercializarea și/sau service-ul aparatelor.

Proiectul include și o serie de propuneri privind aplicarea unor sancțiuni contravenționale aplicabile în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege și încadrează în categoria infracțiuni producerea, utilizarea sau comercializarea de aplicaţii informatice ce permit substituirea aplicaţiilor informatice stabilite prin configuraţia din avizul privind distribuţia  aparatelor de marcat electronice fiscale, eliberat potrivit legii şi conduc la modificarea, ştergerea sau neînregistrarea veniturilor obţinute din vânzarea mărfurilor sau prestarea serviciilor către populaţie şi care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.

2. Loteria Bonurilor Fiscale

Loteria bonurilor fiscale este o măsură de implicare activă a populației în combaterea evaziunii fiscale

O astfel de măsură a fost luată și în Slovacia, Malta, Portugalia și este în curs de implementare în Polonia.

Potrivit proiectului, se are în vedere reglementarea organizării Loteriei bonurilor fiscale, prin crearea unui sistem informatic dedicat Loteriei. Acest sistem va permite persoanelor care deţin bonuri fiscale să introducă o serie de informaţii obligatorii cuprinse în bonul fiscal pe care îl deţin, în vederea obţinerii dreptului de a participa la o tragere la sorţi lunară cu premii în bani.
La extragerile lunare vor fi acordate 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF. Valoarea preconizată a fiecărui premiu va fi de 1.200 de lei.

3.  Comunicarea de către bănci, în mod automat, a rulajelor şi soldurilor conturilor deschise la acestea de către persoanele fizice şi juridice

În prezent, Codul de procedură fiscală reglementează (alin. (4) art. 54) obligația băncilor de a comunica, la cererea organelor fiscale, rulajele şi soldurile conturilor deschise la acestea, în cazuri particulare (pentru o anumită persoană). Scopul este de a stabili situația fiscală reală a respectivei persoane. Solicitarea se face, de regulă, în cadrul acțiunilor de control fiscal (inspecţie fiscală sau verificarea ansamblului situației fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit)

Potrivit proiectului, va fi modificat Codul de procedură fiscală   astfel încât comunicarea de către bănci a rulajelor şi soldurilor conturilor să se facă în mod automat, la anumite perioade care vor fi stabilite prin ordin de ministru al finanțelor, şi nu doar la cerere aşa cum este reglementat în prezent.
O astfel de modificare ar însemna în primul rând  posibilitatea reală ca ANAF-ul să-și construiască o bază de date care să fie valorificată atât în scopul identificării evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cât şi în scopul eficientizării activităţii de executare silită (prin poprire).

Biroul de presă

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice – Comunicat de presă

Ministerul Finanțelor Publice-Comunicat de presă


Darius Valcov: FMI si Comisia Europeană susţin rectificarea bugetară adoptată de guvernul României

“În sedinţa de astăzi, Guvernul României a adoptat a treia rectificare bugetară, una pozitivă, care permite amortizarea impactului reducerii CAS cu 90% si prin care mai multe domenii de activitate primesc bani in plus. În urma acestei rectificări, veniturile cresc cu 1,3 miliarde, iar pentru prima dată, arieratele bugetului de stat şi ale bugetelor locale vor fi egale cu 0. Totodata, la fel de important, deficitul bugetului general consolidat se menține la 2,2% din PIB”, a explicat ministrul delegat pentru Buget, Darius Vâlcov.

Acesta a subliniat că rectificarea bugetară pozitivă din acest final de an,  înseamna mai mulţi bani pentru spitale şi pentru forţele armate, achitarea arieratelor înregistrate de administraţiile locale, precum şi fonduri pentru plata de titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

“Peste 4 miliarde de lei vor fi alocate în 2014. Vorbim despre acele miliarde care ar fi trebuit achitate anul viitor. Aşadar, excedentul bugetar înregistrat în primele 10 luni ale anului, ne permite plata acelor bani în avans şi, în acelaşi timp, ne uşurăm misiunea bugetară în 2015. Este o masură care, după cum spuneam, anihilează impactul reducerii CAS cu peste 90%  pentru că este vorba de bani care nu vor mai trebui prevăzuţi în bugetul pe 2015 dar care stimulează, totodată, consumul intern. Mai mult, FMI si CE susţin proiectul de rectificare care îşi propune să realizeze țintele de deficit convenite şi susțin măsurile de cheltuieli propuse care au scopul de a devansa onorarea unor obligaţii de plată, titluri executorii, in 2014”, a mai arătat Darius Vâlcov.

În privinţa execuţiei bugetare la 11 luni, ministrul a precizat că luna noiembrie aduce veşti bune. Investiţiile din fonduri europene nerambursabile au crescut cu 3,8% faţă de primele 11 luni ale anului trecut, în condiţiile în care în urmă cu o lună acestea erau cu 8,1 % mai mici raportat la primele 10 luni din 2013. De asemenea, veniturile pe 11 luni, din impozitul pe profit, au crescut cu 11,7% faţă de anul trecut, iar veniturile totale au crescut cu 6,4% (aproximativ 12 mld. lei).

Ministrul delegat pentru Buget a mai făcut precizarea că rectificarea cuprinde şi sume destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, Metrorex, SRTv şi decontării biletelor speciale de călătorie gratuită de care au beneficiat unele categorii sociale.

Notă:

În şedinţa de guvern de astăzi, a fost adoptată OUG pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002 şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi a fost creat cadrul legal pentru a treia rectificare bugetară a anului 2014.

Biroul de presă

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice-Comunicat de presă

Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ


MFP va face emisiune de titluri de stat pentru populație

Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea MFP, Hotărârea de Guvern care reglementează instrumentul de datorie publică guvernamentală reprezentat de titlurile de stat adresate persoanelor fizice (populației) ce vor fi emise pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA, ca și instrument de retail, instrument utilizat de altfel de majoritatea țărilor Uniunii Europene. Actul normativ se găsește postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Transparență Decizională.

Titlurile de stat pentru populație nu au mai fost emise din anul 2005, atunci când acestea se distribuiau prin trezoreriile locale într-o formă materializată.

Noul instrument introdus prin HG va reprezenta o alternativă sigură de investiţie/economisire pentru populație, garantată de statul român, iar titlurile de stat vor fi emise în forma dematerializată. Ministerul Finanțelor Publice urmează să selecteze un grup de instituții financiare care vor acționa ca intermediari și vor asigura distribuția emisiunii în rândul investitorilor.

Titlurile de stat vor fi disponibile pentru toți cetățenii, într-un mod simplu și transparent. Titlurile de stat vor putea fi cumpărate în mod direct şi ulterior, tranzacţionate prin intermediul bursei, fapt care va contribui la îmbunătăţirea culturii financiare a populaţiei.

Actul normativ aprobat astăzi de Executiv stabilește procedura de lansare a titlurilor de stat pentru populație pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Biroul de presă

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ


FNGCIMM ar putea garanta proiectele cu finanțare europeană pentru stimularea investițiilor și dezvoltarea IMM-urilor

Astăzi în ședința de Guvern a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Desemnarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) ca Organism de  implementare pentru Instrumentele Financiare de tip garanţii finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020”.

Este un pas premergător actelor normative necesare, inițiate de MFP și Ministerul Fondurilor Europene pentru ca instrumentele financiare de tip garanţii incluse în Programele Operaţionale 2014-2020 – respectiv Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Capital Uman, să fie implementate de către FNGCIMM, prin desemnarea directă a Fondului în cadrul Programelor Operaţionale ca organism de implementare al acestor instrumente financiare.

Prin acest demers, s-ar încuraja procesul de creditare a IMM-urilor, s-ar facilita accesul la finanţare a contribuţiei proprii a beneficiarilor Programelor Operaţionale 2014-2020, vor fi impulsionate investiţiile cu impact economic clar dar şi cu o contribuţie la revigorarea pieţei garanţiilor şi la schimbarea structurii creditelor.

Biroul de presă

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanțelor Publice – COMUNICAT DE PRESĂ

Măsuri de simplificare a modalităților de plată


Accesând link-ul de mai jos găsiți comunicatul de presă emis de Ministerul Finanțelor Publice,  privind noile măsuri simplificate a modalităților de plată, introduse ca parte a strategiei Ministerului Finanțelor Publice și ANAF, de îmbunătățire a relației cu contribuabilii și de încurajare a conformării la plată.

Comunicat de presa 1 iulie 2014

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Măsuri de simplificare a modalităților de plată

Ședința Comisiei de Dialog Social


Camera de Comert și Industrie a României informează cu privire la participarea la ședința Comisiei de dialog social care s-a desfășurat în data de 13.03.2014, ora 10:00, la sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Sedința Comisiei de Dialog Social a avut următoarea ordine de zi:

1.      Analizarea proiectului Hotararii Guvernului pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1000 de tigarete;

2.      Aprobarea Minutei ședinței Comisiei de dialog social din data de 06.03.2014;

3.   Diverse

Sedința a fost condusă de Domnul Dan Manolescu – Ministru Secretar de Stat.

La sedință au participat reprezentanții unor confederații sindicale și patronale reprezentative la nivel național care fac parte din Comisia de dialog social, invitați, iar din partea Ministerului Finantelor Publice directori și specialiști din cadrul MFP și ANAF.

Promovarea acestui act normativ este determinata de:

  • necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Codului fiscal în ceea ce privește stabilirea anuală a nivelului accizei specifice;
  • necesitatea clarificării faptului că persoanele fizice nu trebuie să depună notificări pentru a beneficia de scutirea de accize pentru  gaz natural furnizat

Potrivit Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize și alte taxe speciale” din Codul fiscal, în perioada 1 aprilie 2013 – 1 ianuarie 2018 inclusiv, la 1 aprilie a fiecărui an va interveni modificarea nivelului accizei specifice.

Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat la  art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2014 – 31 martie 2015 inclusiv, exprimat în euro/1.000 țigarete, este de  59,77 euro/1.000 țigarete.

În scopul interpretării fără echivoc a prevederilor referitoare la obligativitatea depunerii notificării de către utilizatorii de gaz natural și energie electrică utilizate în regim de scutire directă de la plata accizelor conform art. 20660 din Codul fiscal, se introduce precizarea expresă a faptului că această prevedere nu se aplică consumatorilor casnici.

Sursa: Camera de Comerț și Industrie a României

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ședința Comisiei de Dialog Social

Informare privind Ședinta Comisiei de Dialog Social


În data de 6 martie 2014 ora 09.00, la Sediul Ministerului Finanțelor Publice s-a desfășurat Ședinta Comisiei de Dialog Social.

Accesând link-ul de mai jos găsiți informații cu privire la această ședință.

Informare participare sedinta comisie dialog social MFP

Sursa: Camera de Comerț și Industrie Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare privind Ședinta Comisiei de Dialog Social

Ședința Comisiei de Dialog Social


În data de 20 ianuarie 2014 a avut loc Ședința Comisiei de Dialog  Social din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. La sedința de dialog social au participat: dl. Dan Manolescu – secretar de stat, specialiști în problemele supuse dezbaterii pe Ordinea de zi din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor. Din partea Camerei Naționale a participat doamna Olivia Petcu, Director Economic.

În cadrul acestei ședințe a fost prezentat de către reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice o platformă care va funcționa gratuit pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și care își propune să asigure accesul la indicatori financiari din bilanțurile societăților comerciale, date consolidate pe obiectul principal de activitate cu selecție pe ani ( 2008-2012) și pe indicatori (aproximativ 30), atât în forma brută cât și procentuală, pe ramuri de activitate, pe coduri CAEN. Datele conținute sunt cele care pot fi făcute publice de către Ministerul Finanțelor.

Lansarea oficială a acestei platforme urmează să fie făcută publică și promovată de către reprezentanții Ministerului.

sursa: Camera de Comerț și Industrie a României

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ședința Comisiei de Dialog Social

MFP: Activarea acordului cu FMI se va face doar la solicitarea României şi doar în caz de nevoie


MInisterul Finanţelor Publice precizează,într-un comunicat,că activarea acordului stand-by cu FMI se va face doar la solicitarea României, în cazul unei deteriorări neprevăzute a pieţei,cauzată de factori care nu intră sub controlul autorităţilor şi care pot conduce la un deficit de finanţare acut.

România a semnat cu FMI noul acord stand-by de tip preventiv, cu durata de 24 luni, în valoare totală de 3.096 milioane DST, echivalentul a aproximativ 3,5 miliarde Euro, reprezentând 300% din cota României la FMI, „în scopul susţinerii programului complex de reforme pe care autorităţile române îl implementează în perioada 2011-2012, având ca efect relansarea creşterii economice sustenabile şi atenuarea unor eventuale şocuri”.

Potrivit MFP, „activarea aranjamentului se va face doar la solicitarea României, în cazul unei deteriorări neprevăzute a pieţei din punct de vedere al situaţiei economice şi/sau financiare, cauzată de factori care nu intră sub controlul autorităţilor şi care pot avea repercursiuni asupra nivelului rezervelor valutare sau pot conduce la apariţia unui deficit de finanţare acut”.

MFP face precizarea că, în elaborarea strategiei de finanţare a datoriei publice pe anul 2012, nu s-a luat în calcul opţiunea activării acordului stand-by de tip preventiv.

„Dat fiind faptul că poziţia rezervelor internaţionale ale României este una confortabilă şi accesul la finanţare externă este încă bun, decizia autorităţilor a fost aceea de a trata prezentul aranjament ca fiind de tip preventiv”, arată MFP.

Programul este monitorizat prin evaluări trimestriale, acţiuni prioritare, criterii de performanţă cantitative şi ţinte indicative, precum şi criterii structurale de referinţă.

Consiliul director al FMI a aprobat luni a treia evaluare a acordului stand-by de tip preventiv pe care îl are încheiat cu România pe o perioadă de doi ani.

Acordul stand-by, în valoare de 3,56 miliarde euro, a fost aprobat la 25 martie 2011 şi a intrat în vigoare în 31 martie 2011.

O delegație a FMI, condusă de Jeffrey Franks, precum şi reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale au efectuat, în perioada 25 octombrie – 7 noiembrie, cea de-a treia evaluare a acordului stand-by de tip preventiv cu România.

În urma aprobării, luni, a celei de-a treia evaluări, Consiliul director al FMI a pus la dispoziţia României încă 507 milioane de euro, ceea ce ridică la 1,6 miliarde de euro valoarea totală a sumei pe care o poate accesa România de la FMI, în caz de nevoie.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru MFP: Activarea acordului cu FMI se va face doar la solicitarea României şi doar în caz de nevoie

Ministerul de Finanţe a atras 249,1 milioane lei prin titluri de stat,la un randament mediu de 6,65%


Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut luni certificate de trezorerie cu discont scadente la 12 luni în valoare de 249,1 milioane lei (57,3 milioane euro), la un randament mediu de 6,65% pe an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 700 milioane lei. Băncile au depus cereri de cumpărare de 1,198 miliarde lei.

MFP şi-a propus să atragă 4,5 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat în luna noiembrie, în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reuşind să atragă 3,9 miliarde lei.

Ministerul Finanţelor Publice a atras circa 41,038 miliarde lei pe parcursul lui 2010. În 2009, Finanţele au luat din piaţă aproape 65 miliarde lei (peste 15 miliarde euro), de peste cinci ori mai mult decât în 2008.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul de Finanţe a atras 249,1 milioane lei prin titluri de stat,la un randament mediu de 6,65%

Ministerul de Finanţe a atras 502,3 milioane lei prin titluri de stat,la un randament mediu de 6,72%


Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut luni certificate de trezorerie cu discont scadente la 9 luni în valoare de 502,3 milioane lei (115,5 milioane euro), la un randament mediu de 6,72% pe an, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 1 miliard lei. Băncile au depus cereri de cumpărare de 1,499 miliarde lei.

MFP şi-a propus să atragă 4,5 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat în luna noiembrie, în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, potrivit datelor ministerului.

Ministerul Finanţelor Publice a atras circa 41,038 miliarde lei pe parcursul lui 2010. În 2009, Finanţele au luat din piaţă aproape 65 miliarde lei (peste 15 miliarde euro), de peste cinci ori mai mult decât în 2008.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul de Finanţe a atras 502,3 milioane lei prin titluri de stat,la un randament mediu de 6,72%

Ministerul de Finanţe a atras 180,1 mil. lei prin titluri de stat, la un randament mediu de 7,49%


Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut joi titluri de stat, scadente la trei ani, în valoare de 180,1 milioane lei, la un randament mediu de 7,49% pe an, potrivit Băncii Naţionale a României (BNR).

Valoarea anunţată iniţial a licitaţiei era de 700 milioane lei. Băncile au depus cereri de cumpărare de 979 milioane lei.

MFP şi-a propus să atragă 4,7 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat în luna septembrie, în vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, potrivit datelor ministerului.

Totodată, MFP a anunţat că pentru trimestrul al treilea din 2011 vrea să atragă între 13 şi 15 miliarde de lei de pe piaţa internă prin emisiuni de titluri de stat.

Ministerul Finanţelor Publice a atras circa 41,038 miliarde lei pe parcursul lui 2010. În 2009, Finanţele au luat din piaţă aproape 65 miliarde lei (peste 15 miliarde euro), de peste cinci ori mai mult decât în 2008.

Sursa: NewsIn

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul de Finanţe a atras 180,1 mil. lei prin titluri de stat, la un randament mediu de 7,49%