Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "POSDRU"

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad, Asociația Intreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad și SC Edukado SRL anunță finalizarea cu succes a proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”, ID proiect 150381.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul s-a desfasurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 5.810.378 lei.

Obiectivele proiectului, de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și de sprijinire a înființarii de noi întreprinderi au fost atinse, proiectul contibuind astfel la creșterea sustenabilă a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate in direcțiile de politică industrială cuprinse in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Principalele rezultate ale proiectului, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

 • furnizarea de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri și cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 460 de persoane;
 • organizarea a 10 seminarii de informare și conștientizare a publicului larg privind importanța și avantajele antreprenoriatului;
 • dezvoltarea a 2 centre și înființarea a 4 centre noi, pentru sprijin în inițierea afacerilor;
 • furnizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor manageriale pentru 146 de persoane;
 • acordarea a cate 80.000 lei subventie pentru inițierea a 46 de afaceri noi, selectate in urma unui Concurs de Planuri de Afaceri deschis publicului larg;
 • crearea a 96 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe websit-ul: http://posdru31.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

Publicat in : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad,  Colegiul Economic Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest și SC Edukado SRL anunta finalizarea cu succes a proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”, ID proiect 150380.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 ” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”, proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 2.458.428 lei.

Obiectivul proiectului, facilitarea inserției pe piața muncii a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Vest și Vest, prin măsuri de sprijin și instrumente inovative, a fost atins prin crearea unor firme de exercițiu și prin activități de consiliere și orientare profesională, respectiv consultanță antreprenorială și managerială oferită elevilor, contribuind la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului în rândul tinerilor.

Principalele rezultate ale proiectul, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt:

 • asistarea a 648 de elevi în tranziția de la școală la viața activă prin măsuri integrate de informare, conștientizare, consiliere, orientare, consultanță pentru antreprenoriat și management;
 • organizarea a 10 seminarii de informare pentru elevi care au contribuit la creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițierii și administrării unei afaceri și adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii;
 • înființarea a 10 Centre de antreprenoriat in cadrul a zece colegii din regiunile NV si V (Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei, Colegiul National Silvania Zalau, Colegiul National George Baritiu Cluj-Napoca, Colegiul National Andrei Muresanu Bistrita, Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare, Colegiul National Sabin Dragoi Deva, Colegiul National Traian Lalescu Resita, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timisoara, Colegiul Economic Arad) in cadrul  carora activitatile continua si dupa finalizarea proiectului;
 • realizarea platformei Business Game- instrument software inovator care permite simularea unei afaceri, facilitand elevilor utilizarea conceptelor și practicilor specifice mediului de business (www.ecognito.ro);
 • înființarea a 131 firme de exercițiu;
 • acordarea de subventii pentru 110 elevi, ca premiu pentru activitatile desfasurate in cadrul firmelor de exercitiu;
 • crearea unui cadru adecvat dezvoltarii abilităților elevilor (încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele specifice unei firme, abilitatea de a înțelege complexitatea vieții profesionale, conștientizarea importanței dobândirii unei experiențe practice) care le vor fi foarte utile în momentul angajării sau demarării unei afaceri.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website-ul proiectului: http://posdru21.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

 

Publicat in : Evenimente, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

COMUNICAT DE PRESA


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Investeşte în oameni!

Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad și Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană anunță lansarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”, ID proiect 150381.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 10 luni, Februarie 2015 – Noiembrie 2015 și are un buget în valoare de 5.810.378 lei.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și să sprijine înființarea de noi întreprinderi în vederea creșterii sustenabile a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate in direcțiile de politică industrială cuprinse in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 • creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițiativelor antreprenoriale, de stimulare a acestora și de motivare pentru inițierea unei afaceri în domenii competitive;
 • dezvoltarea și înființarea unor structuri sustenabile de sprijin pentru inițierea de afaceri;
 • dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale și manageriale necesare pentru inițierea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile;
 • creșterea numărului de persoane care inițiază o afacere prin sprijin financiar direct acordat pentru planuri de afaceri fezabile și viabile.

Obiectivele propuse se vor realiza prin furnizarea de servicii integrate de consultanță, formare profesională, atât pentru inițierea, cât și pentru dezvoltarea afacerilor, respectiv prin acordarea de sprijin financiar direct – subvenții pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul planurilor de afaceri.

Rezultatele finale prin care proiectul va contribui la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

 • organizarea a 10 seminarii de informare și conștientizare a publicului larg privind importanța și avantajele antreprenoriatului;
 • dezvoltarea a 2 centre și înființarea altor 4 pentru sprijin în inițierea  afacerilor;
 • furnizarea de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri și cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 420 de persoane;
 • furnizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor manageriale pentru 140 de persoane;
 • acordarea de subvenții pentru inițierea a 46 de afaceri noi;
 • crearea a 92 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website: www.ccicj.ro

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA

Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților


În luna iunie s-a lansat proiectul “Fiecare student are nevoie de Practică, Remarcare, Organizare, Evoluţie, Direcţie, Lansare – pRoedl”, cofinanțat

din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”, ce îşi propune

să evalueze aptitudinile a 500 de studenți, să organizeze sesiuni de practică profesională pentru 200 dintre ei şi să sprijine pe cei mai buni 30 dintre

studenţi pentru identificarea şi ocuparea unui loc de muncă corespunzător

pregătirii lor.

Parteneri în proiect sunt S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L. (companie multinațională de servicii financiare), în calitate de coordonator al proiectului;

Uniunea Studenților din România; Universitatea Româno – Americană;

S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.; Catalyst Recruitment Solutions.

Evenimentul şi conferinţa de presă de lansare a proiectului s-au desfăşurat în Sala Senatului a Universităţii Româno – Americane, instituţie de învăţământ superior, partener în cadrul proiectului. Aşa cum s-a precizat în luările de cuvânt susţinute pe parcursul evenimentului de lansare, proiectul îşi propune să faciliteze pentru 500 de studenţi din Bucureşti – Ilfov (aflaţi la data începerii

proiectului în anii I, II, III şi IV de studiu – Licenţa şi anul I – Masterat, la facultăţi cu profil economic, juridic şi sociologic din Bucureşti) accesul la servicii specializate de orientare şi consiliereprofesională, în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Pentru 200 de participanţi selectaţi din cei 500 de studenţi, proiectul susţine dezvoltarea de competenţe practice, în vederea facilitării trecerii lor de la şcoală la viaţa activă. În final, cei mai buni 30 dintre aceştia, evaluaţi pe baza rezultatelor obţinute la stagiul de pregătire practică, vor fi sprijiniţi concret în obţinerea unui loc de muncă adecvat.

„Există o fluctuație foarte mare de personal și mulți oameni care vin și cer un loc de muncă spunând că nu știu să facă nimic, dar că sunt dispuși să învețe. Este foarte importantă consilierea profesională pentru că majoritatea oamenilor

se trezesc după vârsta de 30 de ani că nu sunt mulțumiți cu ceea ce fac”, a declarat Anca Sucală – Managing Partner – Rödl & Partner România, Manager proiect.

Potrivit acesteia, stagiul de practică durează 3 săptămâni și este plătit cu 250 de lei. Cei mai buni 30 de studenți vor primi însă un premiu suplimentar și garanția găsirii unui loc de muncă în cadrul Roedl & Partner Audit, Roedl & Partner

Outsourcing sau la alți 10 parteneri. Diseminarea experienţei proiectului se va realiza prin publicarea pe pagină web www.proedl.ro a unui “Ghid de bune practici”, la care accesul celor interesaţi va fi gratuit.

Proiectul se va derula în Bucureşti, pe parcursul a 18 luni, în perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților

Rezolvarea situatiei POSDRU este amanata, autoritatile ofera solutii putine si tardive; beneficiarii, aproape de insolventa


Scrisoare deschisa a Consiliului de Coordonare Nationala a Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala catre Primul-ministru Victor Ponta

Prin scrisoarea deschisa adresata azi, 18.01.2013, primului-ministru Victor Ponta si ministrilor implicati in implementarea POSDRU, Consiliul de Coordonare Nationala a Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala pune la dispozitia autoritatilor centrale un document de analiza si o serie de propuneri concrete pentru redresarea Programului bazate pe analiza masurilor administrative ale autoritatilor romane aplicate dupa primele 2 documente de pozitie publicate in toamna anului 2012 de catre PROIS NV si Consiliului de Coordonare Nationala a Pactelor Regionale Pentru Ocupare si Incluziune Sociala.

Principalele probleme pe care le intampina in continuare beneficiarii de finantare prin POSDRU sunt:

„Intarzierile in procesarea si plata cererilor de rambursare, numeroasele abuzuri din partea autoritatilor de management, care uzeaza constant de practica modificarii regulilor in timpul jocului, lipsa de transparenta a deciziilor care afecteaza cadrul de implementare a proiectelor, si care genereaza reglementari haotice si alambicate, si cultura organizationala precara la nivelul administratiei Programului, caracterizata prin birocratie, comunicare unidirectionala si refuzul asumarii raspunderii.”

Pericole

In lipsa unor masuri concrete si coerente, exista exista un real pericol de blocare sau sistare a celor aproape 2500 de proiecte aflate in derulare, ceea ce ar duce la pierderea a peste 20000 de locuri de munca, distrugerea intregului sector ong, si pierderea de importante resurse bugetare, estimate la 1,5 mld. Euro. Se atrage atentia, de asemenea, ca simpla alocare de resurse financiare pentru realizarea de plati, desi extrem de necesara, nu este si suficienta, fiind nevoie de masuri legisative, institutionale si de management coerente.

Semnatarii solicita primului-ministru sa transforme autoritatile implicate in managementul programului in parte a solutiei de relansare a POSDRU.

Printre propunerile facute se numara:

1. Asumarea concluziilor raportului de audit al Comisiei Europene in adevaratul lor inteles, adica procentul de corectie adus platilor deja efectuate de catre Comisie sa fie suportat de catre statul roman, ca amenda administrativa, fara a fi transpus prin masuri explicite sau implicite asupra beneficiarilor.

2. Asigurarea continua si fara sincope a fondurilor necesare pentru platile interne catre beneficiari, in conditiile unei informari complete si corecte asupra necesarului intre ministerele implicate.

3. Introducerea in contractul de finantare a unei mentiuni explicite cu privire la recunoasterea titlului executoriu al cererilor de rambursare, avizate cu bun de plata.

4. Emiterea unui act normativ pentru anularea dobanzilor si penalitatilor aplicate beneficiarilor si partenerilor acestora care sunt in blocaj financiar pentru ca statul nu si-a respectat obligatiile de plata.

5. Elaborarea rapida a procedurilor de recuperare a TVA platite in cadrul proiectelor POSDRU de catre beneficiari societati comerciale, si plata rapida a sumelor aferente catre acestia.

6. Simplificarea si clarificarea procedurilor de achizitii publice.

7. Angajarea de personal suplimentar competent in institutiile responsabile cu managementul programului, si imbunatatirea remuneratiei acestora, in legatura cu criterii de performanta bine definite si monitorizate; subcontractarea unor activitati si competente, cu o supraveghere atenta a standardelor de calitate; responsabilizarea personalului prin definirea  clara a responsabilitatii individuale si instituirea de masuri corective si punitive pentru deficiente majore in executare sarcinilor de serviciu.

8. Retragerea oricaror instructiuni sau decizii care nu sunt in conformitate cu legislatia nationala sau europeana.

9. Operationalizarea eficienta a unor comitete de monitorizare a POSDRU la nivel national si regional.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rezolvarea situatiei POSDRU este amanata, autoritatile ofera solutii putine si tardive; beneficiarii, aproape de insolventa

Ponta: România riscă suspendarea tuturor plăţilor prin POSDRU


România riscă să piardă definitiv fonduri europene de 100 milioane euro în acest an şi 1,1 miliarde euro anul viitor prin Programul Operaţional de Dezvoltare a Resurselor Umane (POSDRU), din cauza unor grave nereguli sesizate la derularea programului în intervalul 2010-2011, afirmă premierul Ponta, prezentând informaţii “neoficiale” dintr-un audit POSDRU.

Pierderea fondurilor europene ar rezulta din suspendarea tuturor plăţilor aferente acestui program.

El a arătat că Guvernul va încerca să aplice un program de acţiuni prin care să evite pierderea fondurilor europene şi că, dacă acest program nu va putea fi aplicat până la sfârşitul anului, va dispune o măsură „radicală” de restructurare totală a Autorităţii de Management a POSDRU, incusiv cu riscul reacreditării, informează www.mediafax.ro

Premierul a arătat totodată că persoanele vinovate trebuie să răspundă civil şi penal pentru acest „jaf”.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ponta: România riscă suspendarea tuturor plăţilor prin POSDRU

Plăţile POSDRU vor fi întrerupte, nu suspendate. Decizia nu ar trebui să afecteze beneficiarii


Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a afirmat vineri la Bucureşti că în curând Comisia Europeană va anunţa probabil o decizie de întrerupere a plăţilor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Potrivit lui Cioloş plăţile din programul operaţional nu vor fi suspendate, iar decizia de întrerupere nu va afecta beneficiarii proiectelor. De altfel, nici implentarea proiectelor nu va avea de suferit în următoarea perioadă.

„Există  nereguli sesizate de Autoritatea de Audit din România, despre care a fost informată şi România. În prezent Comisia Europeană (CE) impactul acestor nereguli constatate şi este foarte probabil o decizie de întrerupere.  Subliniez, nu suspendare, ci întrerupere a plăţilor”, a declarat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Vineri, 17 februarie, serviciul de presă al CE a anunţat că în curând Comisia va emite o decizie de întrerupere a termenului de plată pentru cererile în curs din programul POSDRU. Măsura va fi ridicată de îndată ce Autoritatea de Audit din România confirmă că deficienţele majore au fost remediate.
”În raportul anual de control 2011, Autoritatea română de audit a identificat unele deficienţe majore ale sistemului de management şi control al Programului operaţional dezvoltarea resurselor umane. Aceste deficienţe se referă la procedurile de selecţie a proiectelor şi la cele de verificare de prim nivel.

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru fondurile structurale, aceste deficienţe duc la o întrerupere a termenului pentru plata cererilor transmise de statul membru la Comisie pentru o perioadă maximă de 6 luni. Ca atare, în următoarele zile, directorul general al DG EMPL va emite o decizie de întrerupere a termenului de plată pentru cererile în curs.

Întreruperea va fi ridicată de îndată ce Autoritatea română de audit confirmă că deficienţele au fost remediate, conform prevederilor regulamentelor pentru fonduri structurale. Autoritatea de management a luat toate măsurile necesare în vederea remedierii problemelor semnalate, iar Autoritatea de audit va reanaliza situaţia şi va prezenta noul său raport la Comisie cât de curând”, se menţionează în răspunsul CE, precizează www.agerpres.ro.

Premierul Mihai – Răzvan Ungureanu a cerut ministrului Muncii, Claudia Boghicevici, să o demită pe Carmen Ionel, din funcţia de director general AM POSDRU, pentru management defectuos al Autorităţii. Carmen Ionel a demisionat joi,  16 februarie.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Plăţile POSDRU vor fi întrerupte, nu suspendate. Decizia nu ar trebui să afecteze beneficiarii

Scandal pe banii UE pentru proiectele de resurse umane


Reprezentantii Comisiei Europene au cerut Romaniei sa-i verifice pe beneficiarii de fonduri pentru proiecte de resurse umane care nu au depus cerere de rambursare si sa recupereze banii.

Blocajul proiectelor europene pentru resurse umane, generat de intarzierea platilor pentru prefinantare, a dat nastere unui adevarat razboi intre beneficiari si institutiile statului. Solutia de compromis, anuntata de AM POSDRU, de a relua, incepand cu 1 martie, plata, in transe, a cererilor de prefinantare care au fost depuse din luna octombrie 2010 pana in prezent a creat un val de nemultumire in randul beneficiarilor.

Acestia acuza institutia ca nu respecta angajamentele contractuale. Astfel, Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale critica, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Ioan Botis, decizia de a imparti in doua transe suma aferenta prefinantarii, care prin contract era acordata intr-o singura transa.

„Impunerea unui termen de numai trei zile pentru a decide intre a accepta modificarile impuse sau a rezilia contractul de finantare este nu numai nerezonabila, ci chiar abuziva, contravenind principiului reciprocitatii si interdependentei obligatiilor partilor“, se arata in petitie .

Cresc nemultumirile

„Conform informatiilor, exista beneficiari cu proiecte castigate in perioada amintita care au primit prefinantarea. In luna decembrie, Ministerul Finantelor a virat AM POSDRU aproape 400 de milioane de lei pentru plata prefinantarilor, care au ajuns doar la anumiti beneficiari. Regula este ca prefinantarea sa fie acordata in ordinea cererilor depuse de solicitanti“, declara Dragos Jaliu, partener in cadrul companiei Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro.

Structural Consulting™ Group – www.fonduri-structurale.ro a realizat un sondaj la care au raspuns 82 de beneficiari din cadrul POS DRU, care au avut prefinantarile blocate. Jaliu spune insa ca numarul organizatiilor afectate a fost de ordinul sutelor, deoarece astfel de proiecte se realizeaza, in general, in parteneriat.

Mai exact, conform informatiilor colectate in cadrul campaniei, 232 de organizatii nationale si transnationale au fost afectate de blocarea prefinantarilor. Cererile pentru acordarea prefinantarilor, depuse in perioada noiembrie 2010 – februarie 2011, insumeaza in cazul celor 82 de organizatii 110,24 milioane de lei (aproximativ 26 de milioane de euro).

„Totusi, din datele privind stadiile absorbtiei si din estimarile noastre, suma blocata a fost mult mai mare, deoarece discutam despre 419 proiecte. Valoarea totala a acestor proiecte este de aproape trei miliarde de lei, iar valoarea cumulata a prefinantarilor depaseste 900 de milioane de lei“, explica consultantul.

Au inceput controalele

In replica, surse din cadrul AM POSDRU au declarat pentru Capital ca aceasta situatie a fost generata de beneficiarii care nu au solicitat rambursarea sumelor, pe masura ce au implementat proiectul. Ori, din suma aferenta cererilor de rambursare se scadea prefinantarea, care reprezinta aproximativ o treime, iar restul ar fi constituit un fond pentru continuarea platii prefinantarilor. De aceea, reprezentantii Comisiei Europene, care s-au aflat saptamana trecuta la Bucuresti, au cerut verificarea celor care nu au depus cereri de rambursare si recuperarea banilor, inclusiv realocarea acestora catre alti beneficiari. Aceleasi surse au precizat ca AM POSDRU a demarat deja verificari la beneficiarii acestor fonduri, rezultatele urmand sa fie facute publice in curand.

Consultantii sunt insa de alta parere. „Sunt intarzieri importante de plati ale prefinantarilor si rambursarilor. Cred ca este vorba, pe de o parte, de lipsa de fonduri, iar pe de alta parte, personalul este suprasolicitat si nu are posibilitatea sa verifice in mod rapid cererile de rambursare, ceea ce creeaza probleme de cash flow beneficiarilor“, spune Mihaela Cimpoeasu, consultant fonduri europene, RegioConsult.

Aceasta sustine ca intarzieri apar si in procesul de evaluare si semnare a contractului de finantare, iar de multe ori proiectul depus nu mai este relevant pentru beneficiar, si adaptarea acestuia la realitatile actuale se face foarte greoi.

Sursa: www.capital.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Scandal pe banii UE pentru proiectele de resurse umane

Instructiune pentru simplificarea verificarilor cererilor de rambursare in cadrul POSDRU


AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 43 privind simplificarea verificarilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din POSDRU.

Descarca instructiunea nr. 43 accesand:  www.fonduri-structurale.ro

Sursa: www.fseromania.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Instructiune pentru simplificarea verificarilor cererilor de rambursare in cadrul POSDRU

S-a deschis linia de proiecte strategice „Profesionisti pe piata muncii”!


Astazi, 31 ianuarie 2011, ora 10.00, a fost lansata linia de finantare pentru proiecte strategice “Profesionisti in piata muncii” aferenta DMI 4.2. „Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare”, POSDRU.

In cadrul DMI 4.2. sunt promovate proiecte care contribuie la imbunatatirea sistemului de formare profesionala a personalului Serviciului Public de Ocupare. Se urmareste si dezvoltarea si implementarea strategiei de formare profesionala continua a personalului SPO, prin care sa fie asigurate competentele necesare furnizarii serviciilor de ocupare, inclusiv servicii de ocupare personalizate si dedicate persoanelor care intampina dificultati de integrare/ reintegrare pe piata muncii.

De asemenea, sunt promovate proiecte care asigura dobandirea de competente specifice pentru facilitarea integrarii noilor forme de organizare si management.

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 64.414.500 lei, respectiv 15.000.000 euro.

Fiecare proiect poate primi o finantare de minim 2.147.150 lei (echivalentul a 500.000 euro) si maxim 21.471.500 lei (echivalentul a maxim 5.000.000 euro).

Pot depune proiecte urmatoarele organizatii:

 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);
 • Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:
 • Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca,
 • Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor,
 • Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.

Contributia solicitantului va fi de 25% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cererile de finantare se completeaza in limba romana si se transmit exclusiv on-line, pana la data de 11 februarie 2011, orele 16:00, prin intermediul aplicatiei Actionweb.

Atasamente :

[attachment icons] Ghidul solicitantului conditii generale

[attachment icons] Ghidul solicitantului conditii specifice

Sursa: www.fseromania.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru S-a deschis linia de proiecte strategice „Profesionisti pe piata muncii”!

POSDRU: Realocari de 300 de milioane de euro pentru combaterea somajului si sprijinirea firmelor


Comitetul de Monitorizare al POSDRU a decis suplimentarea fondurilor europene alocate pentru combaterea somajului, sprijinirea antreprenorilor si a firmelor care creaza locuri de munca.

Astfel, conform AM POSDRU, aceasta masura vizeaza echilibrarea alocarilor financiare intre axele POSDRU, pe fondul schimbarilor survenite in contextul socio – economic si in prioritatile programului de guvernare.

Vor fi suplimentate fondurilor Axei 5, destinate combaterii somajului si diminuarii numarului de persoane ocupate in agricultura de subzistenta, totodata crescand si alocarea financiara a Axei 3, destinata sprijinirii antreprenoriatului si a firmelor care creeaza locuri de munca.

Banii necesari suplimentarii axelor 3 si 5 vor fi disponibili prin diminuarea alocarilor pentru Axele 2 si 4. Astfel, alocarea destinata Axei 2 urmeaza sa fie diminuata cu 229.366.211 euro, iar cea destinata Axei 4 urmeaza sa fie diminuata cu 76.147.040 euro. Pe de alta parte, alocarea destinata Axei 3 urmeaza sa fie suplimentata cu 255.513.251 euro, iar cea destinata Axei 5 urmeaza sa fie suplimentata cu 50.000.000 euro.

Procentele privind realocarile intre axe sunt mici, fiind cuprinse intre 2,11% – 6,7% din alocarea POSDRU, aceste masuri fiind corectii si nu modificari substantiale in structura POSDRU.

Realocarile aprobate reduc riscul ca Romania sa piarda bani europeni in cadrul regulii n+3, dand solicitantilor sansa de a beneficia de fonduri care sa vina in sprijinul nevoilor lor.

Sursa: www.fseromania.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru POSDRU: Realocari de 300 de milioane de euro pentru combaterea somajului si sprijinirea firmelor

Numărul proiectelor contractate în cadrul POSDRU s-a triplat în 2010


Conform unui comunicat al AM POSDRU, masurile implementate in ultima perioada au condus, in acest an, la eficientizarea sistemului de contractare si de implementare, numarul proiectelor contractate triplandu-se in 2010, iar volumul platilor crescand de peste cinci ori fata de anul 2009.

Printre aceste masuri se numara modificarea mecanismului de acordare a prefinantarii pentru asigurarea cash – flow – ului in implementarea proiectelor si modificarea prevederilor Ghidului Solicitantului Conditii Generale, cu scopul de a elimina neclaritatile si de a diminua perioada de evaluare a proiectelor.

Sursa: www.fseromania.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Numărul proiectelor contractate în cadrul POSDRU s-a triplat în 2010