Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "proiect"

Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza un nou proiect dedicat studentilor


Camera de Comert si Industrie Cluj in parteneriat cu Universitatea ”Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca implementeaza un nou proiect dedicat studentilor – Imbunatatirea potentialului de absorbtie pe piata muncii a studentilor prin stagii de practica de calitate, ID 109172.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competentelor si aptitudinilor profesionale ale studentilor, care se regasesc la nivelul educational de studii de licenta, din domeniul IT si economic, in vederea cresterii capacitatii acestora de a se incadra cu succes si in mod sustenabil pe piata muncii. Se are in vedere dezvoltarea competentelor dobandite in timpul stadiilor de invatare, prin aprofundarea acestora in cadrul unor stagii de practica aplicata derulata in societati comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor.

Imbunatatirea cunostintelor in vederea cresterii oportunitatilor de angajare va fi asigurata complementar si in prealabil prin actiuni de dezvoltare a competentelor personale necesare pentru incadrarea pe piata muncii, prin activitati de informare si consiliere profesionala. Implementarea proiectului va contribui la cresterea competitivitatii grupului tinta si a sanselor acestuia de a-si asigura insertia pe piata muncii.

Proiectul isi propune sa ofere oportunitati unui numar de 340 de persoane din grupul sau tinta pentru incadrarea pe piata muncii si va genera un efect pozitiv cu posibilitati de replicare pe termen mediu si lung. Obiectivul general se afla in corespondenta directa cu prioritatile Axei prioritare 6. Educatie si competente si cu Obiectivul specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCD.

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza un nou proiect dedicat studentilor

Despre Industria 4.0 si implementarea conceptelor pe care le promoveaza in cadrul industriei romanesti de turnatorie


Industria 4.0 este un concept lansat in anul 2011 la Târgul de Tehnologie de la Hanovra, de un grup de lucru coordonat de Ministerul Federal German al Educației și Cercetării (BMBF), pentru a se referi la a 4-a Revoluție Industrială sau Revoluția Digitală din Industrie.

În ultima parte a secolului al XVIII-lea Prima Revoluție Industrială a înlocuit munca manuală cu mașinile cu aburi și a adus căile ferate, iar un secol mai târziu, a 2-a Revoluție Industrială a adus electrificarea și producția de masă. A 3-a Revoluție Industrială a adus computerele (după 1970) și internetul (după 1990), a folosit electronica, tehnologia informației și primii roboți pentru a automatiza anumite procese industriale.

În prezent, asistăm la o schimbare fără precedent a modelelor de producție, de business, de guvernare și de organizare socială prin utilizarea pe scară largă a internetului și a unor tehnologii digitale revoluționare, care justifica pe deplin anunțarea celei de-a Patra Revoluții Industriale.

A 4-a Revoluție Industrială, pe scurt Industria 4.0, revoluția digitala din industrie, internetul industrial, întreprinderea digitala sau producția inteligenta, propune aplicarea unor combinații de tehnologii digitale avansate între care se pot aminti:

 • Inteligența artificială – sisteme de învățare automata, sau replicarea de către mașini a abilitaților cognitive specifice oamenilor(AI – Artificial Intelligence)
 • Sistemele fizice cibernetice – obiecte fizice, dispozitive, mașini, entități întregi care sunt conectate intre ele într-o rețea interna sau pe internet, comunică în timp real intre ele și cu utilizatorii umani, sunt capabile să stocheze, prelucreze și sa transmită informații din afara corpului fizic, căpătând astfel o noua identitate sub forma unei reprezentări virtuale in rețea (CPS Cyber Physical Systems)
 • Internetul lucrurilor – interconexiunea virtuala, prin internet, a unui număr mare de dispozitive inteligente pentru a genera o experiența de utilizare îmbunătățita a produselor (IoT Internet of Things)
 • Imprimarea 3D – un proces de formare asistata de calculator a unui obiect solid tridimensional de orice formă, realizat printr-un proces aditiv, adică prin suprapunerea de straturi succesive de material (3D Printing)
 • Big data – soluții de analiza profesionala a datelor de mari dimensiuni
 • Cloud computing – un ansamblu distribuit de servicii IT, programe informatice, aplicații, acces la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii
 • Robotica avansată – sau roboții inteligenți sunt dispozitive care acționează parțial sau integral autonom, interacționează fizic cu oamenii și cu mediul și sunt capabile sa își modifice comportamentul pe baza unor date transmise prin senzori.

 

Producția inteligentă presupune digitalizarea tuturor elementelor fizice dintr-o întreprindere, interconectarea și integrarea proceselor in lanțuri de valoare pe verticală și pe orizontală. Integrarea pe verticala presupune digitalizarea și interconectarea unor funcțiuni interne esențiale in cadrul aceleiași entități, parcurgând toate etapele de proiectarea produsului, aprovizionare, producție, logistică și service. Toate informațiile privind procesele de planificare, producție, gestiune, eficiență, sau managementul calității sunt disponibile în timp real, datele fiind analizate și optimizate în cadrul unei rețele integrate. Integrarea pe orizontală presupune digitalizarea proceselor externe entității de producție, disponibilitatea informațiilor în timp real și analiza datelor de la clienți, furnizori și alți parteneri cheie din lanțul de valoare, în scopul integrării acestora în procesele interne.

Lanțul de valoare (Value Chain) reprezintă toate activitățile desfășurate de o întreprindere pentru a realiza un produs sau serviciu care are o valoare pe piața.

Pe de altă parte, întreprinderile inovatoare își digitalizează produsele și serviciile prin adăugarea de senzori inteligenți, dispozitive de comunicare sau alte funcționalități digitale care facilitează interacțiunea pe termen lung cu clienții, colectarea unui volum mare de informații (Big data) ce pot fi utilizate de aplicații de analiza profesională a datelor pentru a oferi o perspectiva valoroasa asupra modului cum sunt utilizate produsele și serviciile, cum pot fi îmbunătățite și adaptate la cerințele consumatorilor, cum pot fi create noi produse și servicii digitale, cu accent pe soluțiile digitale integrate de tip platformă de acces și interacțiune permanentă cu consumatorii, în cadrul unor ecosisteme digitale distincte.

În contextul generat de cea de-a 4-a Revolutie Industriala,pe lângă investițiile în tehnologii digitale avansate, transformarea într-o “întreprindere digitala” necesită schimbări mult mai profunde. Companiile vor trebui să găsească noi modele de afaceri, să își regândească fundamental modul de funcționare și de măsurare a succesului afacerii, să reconsidere modul în care atrag, dezvolta și promovează talentele digitale. Companiile care vor parcurge cu succes acest proces de transformare, vor deveni cu adevărat întreprinderi digitale, având produse fizice la bază, completate de interfețe digitale și servicii de date inovatoare. Acestea vor comunica in timp real cu clienții și furnizorii în cadrul unor ecosisteme digitale interconectate, capabile sa producă schimbări economice majore atât pe piețele dezvoltate cat și pe acelea aflate in curs de dezvoltare, in ultimul caz, digitalizarea reprezentând un factor de accelerare a procesului de dezvoltare.

Proiectul INNORESOLVE in care CCI Cluj este partener alaturi de institutii din Italia, Spania si Portugalia (ASOCIAŢIA TURNĂTORIILOR DIN ŢARA BASCILOR ŞI NAVARRA, Asociaţia Portugheză de Turnătorie- Portugalia, INVESLAN- Spania, CINFU Centrul de formare profesională pentru Industria de Turnătorie din Porto, UNIVERSITATEA TELEMATICĂ INTERNAŢIONALĂ -UNINETTUNO, Italia și Asociaţia portugheză de Turnătorie din Portugalia) își propune sa dezvolte un pachet de învățare adresat firmelor din domeniul turnatoriei si metalurgiei pe tema Industriei 4.0.

foto: Arrizabalagauriarte Consulting

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Despre Industria 4.0 si implementarea conceptelor pe care le promoveaza in cadrul industriei romanesti de turnatorie

ANUNT IMPORTANT: Demarare proiect ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3- Locuri de munca pentru toți
Obiectiv specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord Vest
Beneficiar: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ
Contract POCU/83/3.7/105903

 

ANUNȚ

 

Camera de Comerț si Industrie Cluj, în calitate de beneficiar al proiectului ”Antreprenoriat sustenabil în Regiunea de Nord-Vest”,  cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toțiObiectivul specific 3.7- Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană invită persoanele fizice cu domiciliul/ reședința în județele din regiunea de Nord-Vest care intentioneaza sa infiinteze o afacere non-agricola in mediu urban, interesate în dezvoltarea propriilor competențe antreprenoriale,  să se înregistreze pentru a beneficia de consiliere, formare profesională și, nu în ultimul rând, de subvenții pentru dezvoltarea unei afaceri.

Puteți transmite expresiile dumneavoastră de interes prin completarea Formularului de inscriere preliminara (click pentru descarcare) și retransmiterea lui pe adresa de mail paula.vaida@ccicj.ro sau pe fax la numărul 0364-730984.

Persoanele eligibile, conform criteriilor prevăzute în proiect, vor fi contactate.

 

Manager Proiect
Elisabeta Dumitrescu

 

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANUNT IMPORTANT: Demarare proiect ”Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”

Prima intalnire a reprezentantilor partenerilor in cadrul proiectului InnoResolve, 27 noiembrie 2017, Porto


In 27 noiembrie 2017 la Porto, Portugalia a avut loc prima intalnire transnationala in cadrul proiectului InnoResolve  PBL Training for Management to face the 4.0 Foundry Industry challenges (InnoResolve – PBL -Instruirea managementului pentru a face faţă provocărilor industriei metalurgice inteligente 4.0) finantat in cadrul programului Erasmus+.

Reprezentantii organizatiilor partenere in cadrul proiectului:

 • Asociaţia Turnătoriilor din Ţara Bascilor şi Navarra (AFV), Spania
 • XXI INVESLAN, Spania
 • Asociaţia Portugheză de Turnătorie, Portugalia
 • CINFU Centrul de formare profesională pentru Industria de Turnătorie din Porto, CINFU
 • UNIVERSITATEA TELEMATICĂ INTERNAŢIONALĂ -UNINETTUNO, Italia
 • Camera de comerţ şi Industrie Cluj

s-au reunit si au stabilit abordarile si metodologiile de lucru pentru punerea in practica a activitatilor cuprinse in cererea de finantare si atingerea obiectivelor stabilite.

Proiectul are o perioada de implementare de 24 luni si un buget total de 196.380  euro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Prima intalnire a reprezentantilor partenerilor in cadrul proiectului InnoResolve, 27 noiembrie 2017, Porto

APROBAREA PROIECTULUI INNORESOLVE DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, KA2


Luna august a acestui an a adus primele vești bune privind admiterea cererilor de finanțare în care CCI Cluj este partener. Astfel, proiectul InnoResolve – PBL Training for Management to face the 4.0 Foundry Industry challenges (InnoResolve – PBL -Instruirea managementului pentru a face faţă provocărilor industriei metalurgice inteligente 4.0) depus în cadrul programului de finantare ERASMUS+, a fost admis la finanțare.

Proiectul are la baza un  parteneriat transnațional format din organizații din Spania, Portugalia, Italia și România și beneficiază de un buget total de 196.380  euro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru APROBAREA PROIECTULUI INNORESOLVE DEPUS IN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, KA2

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad, Asociația Intreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad și SC Edukado SRL anunță finalizarea cu succes a proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”, ID proiect 150381.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul s-a desfasurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 5.810.378 lei.

Obiectivele proiectului, de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și de sprijinire a înființarii de noi întreprinderi au fost atinse, proiectul contibuind astfel la creșterea sustenabilă a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate in direcțiile de politică industrială cuprinse in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Principalele rezultate ale proiectului, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

 • furnizarea de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri și cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 460 de persoane;
 • organizarea a 10 seminarii de informare și conștientizare a publicului larg privind importanța și avantajele antreprenoriatului;
 • dezvoltarea a 2 centre și înființarea a 4 centre noi, pentru sprijin în inițierea afacerilor;
 • furnizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor manageriale pentru 146 de persoane;
 • acordarea a cate 80.000 lei subventie pentru inițierea a 46 de afaceri noi, selectate in urma unui Concurs de Planuri de Afaceri deschis publicului larg;
 • crearea a 96 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe websit-ul: http://posdru31.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

Publicat in : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților


În luna iunie s-a lansat proiectul “Fiecare student are nevoie de Practică, Remarcare, Organizare, Evoluţie, Direcţie, Lansare – pRoedl”, cofinanțat

din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!”, ce îşi propune

să evalueze aptitudinile a 500 de studenți, să organizeze sesiuni de practică profesională pentru 200 dintre ei şi să sprijine pe cei mai buni 30 dintre

studenţi pentru identificarea şi ocuparea unui loc de muncă corespunzător

pregătirii lor.

Parteneri în proiect sunt S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L. (companie multinațională de servicii financiare), în calitate de coordonator al proiectului;

Uniunea Studenților din România; Universitatea Româno – Americană;

S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.; Catalyst Recruitment Solutions.

Evenimentul şi conferinţa de presă de lansare a proiectului s-au desfăşurat în Sala Senatului a Universităţii Româno – Americane, instituţie de învăţământ superior, partener în cadrul proiectului. Aşa cum s-a precizat în luările de cuvânt susţinute pe parcursul evenimentului de lansare, proiectul îşi propune să faciliteze pentru 500 de studenţi din Bucureşti – Ilfov (aflaţi la data începerii

proiectului în anii I, II, III şi IV de studiu – Licenţa şi anul I – Masterat, la facultăţi cu profil economic, juridic şi sociologic din Bucureşti) accesul la servicii specializate de orientare şi consiliereprofesională, în vederea integrării lor pe piaţa muncii. Pentru 200 de participanţi selectaţi din cei 500 de studenţi, proiectul susţine dezvoltarea de competenţe practice, în vederea facilitării trecerii lor de la şcoală la viaţa activă. În final, cei mai buni 30 dintre aceştia, evaluaţi pe baza rezultatelor obţinute la stagiul de pregătire practică, vor fi sprijiniţi concret în obţinerea unui loc de muncă adecvat.

„Există o fluctuație foarte mare de personal și mulți oameni care vin și cer un loc de muncă spunând că nu știu să facă nimic, dar că sunt dispuși să învețe. Este foarte importantă consilierea profesională pentru că majoritatea oamenilor

se trezesc după vârsta de 30 de ani că nu sunt mulțumiți cu ceea ce fac”, a declarat Anca Sucală – Managing Partner – Rödl & Partner România, Manager proiect.

Potrivit acesteia, stagiul de practică durează 3 săptămâni și este plătit cu 250 de lei. Cei mai buni 30 de studenți vor primi însă un premiu suplimentar și garanția găsirii unui loc de muncă în cadrul Roedl & Partner Audit, Roedl & Partner

Outsourcing sau la alți 10 parteneri. Diseminarea experienţei proiectului se va realiza prin publicarea pe pagină web www.proedl.ro a unui “Ghid de bune practici”, la care accesul celor interesaţi va fi gratuit.

Proiectul se va derula în Bucureşti, pe parcursul a 18 luni, în perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Roedl & Partner Audit a lansat un proiect POSDRU dedicat studenților

” Întâlnire de lucru” pentru proiectul EUREMplus- Varșovia, Polonia


În perioada 23-24 septembrie 2014 se va desfășura la Vasrșovia, Polonia, ” Întâlnirea de lucru” pentru proiectul EUREMplus.

EUREM este un program standardizat de formare profesională la nivel european, pentru dobândirea certificării de Manager Energetic European (European Energy Manager).

Programul cuprinde cursuri de formare profesională, învăţare autonomă și realizarea unor lucrări practice (concepte privind economia de energie în întreprinderi şi organizaţii), combinate cu acces la reţeaua Europeană de absolvenţi ai acestui curs (Alumni Network), pentru continuarea dezvoltării profesionale şi schimbul de cunoștințe.

În medie, fiecare Manager Energetic European dezvoltă măsuri pentru realizarea unor economii potenţiale de 750 MWh/an pentru compania în care lucrează, în timpul cursului. Aproximativ 80% dintre măsurile propuse de Managerii Energetici Europeni în conceptele energetice pe care le dezvoltă sunt puse în aplicare, celelelalte măsuri suplimentare fiind implementate pe parcurs ce compania realizează eficienţa măsurilor deja implementate.

Prin proiectul EUREMplus CCI (IHK) Nurenberg își propune să facă acest program de formare disponibil pentru mai multe companii din Europa, în special pentru IMM-uri din sectorul producţiei industriale, pentru a le permite sporirea eficienței energetice și creşterea competitivităţii.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ” Întâlnire de lucru” pentru proiectul EUREMplus- Varșovia, Polonia

Forum de afaceri India Europa Centrală


Federația Indiană a Camerelor de Comerț și Industrie – FICCI a demarat un proiect care constă în organizarea la New Delhi, în perioada 27 – 28 martie 2014, a unui Forum de afaceri axat pe dezvoltarea relațiilor economice și de cooperare ale Indiei cu țările din Europa Centrală cu denumirea „India – Central Europe Business Forum”.

Această inițiativă are la bază interesul și disponibilitatea crescândă a mediului de afaceri indian către parteneri și oportunități de afaceri din țări aflate în această regiune, iar FICCI și-a propus să inițieze acest proiect care să evalueze, lărgească și să consolideze aceste relații, prin crearea unui cadru propice și atractiv de a aduce împreună operatorii economici indieni, cu cei din Europa Centrală.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Forum de afaceri India Europa Centrală

BeefTek, Uruguay


Compania uruguayana, BeefTek,  a demarat recent un nou proiect pentru a dezvolta producerea de carne de vita la standarde calitative sporite, folosind o tehnologie inovativa – „Precision Livestock Farming”, ce permite selectarea DNA-ului,  identificarea timpurie a performantelor si calitatii animalelor si utilizarea unor protocoale specifice pentru producerea, procesarea si marketingul fiecarui grup de potential genetic (GGP).

Accesand link-ul de mai jos gasiti un material de prezentare al companiei BeefTek:

prezentareUruguay (1)

Pentru mai multe detalii legate de acest subiect puteti  sa va adresati Directiei Reprezentare Camerala, tel: 021.319.18.85, fax: 021.319.01.56, e-mail: drc@ccir.ro, Camera de Comert Nationala.

sursa: Camera de Comert Nationala

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BeefTek, Uruguay

Proiect de branding


Seed Consultants face selecție pentru următorul proiect de branding dezvoltat cu rambursare BERD.

Agenții economici clujeni interesați să participe la acest proiect sunt rugați să contacteze compania  Seed Consultants  explicând ce proiect de branding / design / comunicare /publicitate vor dezvolta în lunile ce urmează pentru a analiza dacă sunt eligibili.

Proiectele pot primi o rambursare de până la 20% pentru proiectele din București și Ilfov și de până la 45% pentru brandurile din provincie.

Mailurile se pot trimite până marți, 21 ianuarie orele 9:00 am,  acestea  tratându-se în ordinea sosirii lor.

Pentru informații suplimentare contactați:

Seed Consultants
www.seed-consultants.ro
Phone 021 203 0162
Str. Garlei Nr. 1B Bucuresti Romania
https://www.facebook.com/SeedLandor
Castigator REBRAND 2012

Marius Naescu
Project Manager

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de branding

Peste 50 de manageri de top, middle si executive din Regiunea Nord-Vest instruiti in metode si tehnici moderne de management menite sa creasca adaptabilitatea intreprinderilor


57 de manageri din 12 companii cu sediul in Regiunea Nord-Vest au beneficiat in perioada iunie 2012 – octombrie 2013 de serviciile de consultanta si instruire incluse inProgramul de Formare, Consultanta si Asistenta. Astfel 12 intreprinderi din orasele Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare, Carei si Jibou au beneficiat de  80 de ore de consultanta si asistenta specializata in organizarea muncii si au desemnat, in medie, cate 5 manageri, care au beneficiat de programe de specializare si perfectionare in management.  Managerii au participat la cate 2 programe de instruire, selectate dintr-o oferta de 14 cursuri autorizate ANC de perfectionare/ specializare in competente comune de management si un curs de perfectionare in meseria de Manager al sistemelor de management al mediului (COR 242304).

In activitatea de selectie a firmelor am beneficiat de sprijinul celor doua institutii emblematice in Regiunea Nord-Vest, care sustin dezvoltarea mediului de afaceri, respectiv: Camera de Comert si Industrie Cluj si Asociatia Patronilor si Meserasilor Cluj.

Pachetul de servicii a fost furnizat in cadrul proiectului Întreprinderile româneşti în contextul schimbării„ – Program de Formare, Consultanţă şi Asistenţă a întreprinderilor pentru promovarea adaptabilităţii şi introducerea de noi soluţii organizatorice (FCA), implementat in perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013 de Centrul de Afaceri MASTER din Deva, în parteneriat cu Fundaţia CORONA din Iaşi şi RODA BUSINESS CONSULTING SRL din Bucureşti. Proiectul, derulat pe o perioadă de 3 ani, este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” – Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatăţirea adaptabilităţii întreprinderilor româneşti la condiţiile socio-economice în schimbare în vederea creşterii capacităţii interne a firmelor de dezvoltare a resurselor umane proprii şi introducerii de noi forme organizatorice.

În proiect a fost dezvoltat si implementat un program integrat de consultanţă, formare şi asistenţă  adresat întreprinderilor pregătite, capabile şi adaptabile în scopul creşterii eficienţei prin dezvoltarea capacităţii de adaptare şi (re)organizare internă a acestora funcţie de cerinţele contextului socio-economic actual.

Serviciile furnizate au fost personalizate si adaptate constant pentru a se potrivi profilelor diverse ale companiilor selectate din regiunea Nord-Vest, respectiv intreprinderi cu un numar de angajati cuprins intre 26 si 1653, activand in domeniul productiei, constructiilor, serviciilor si comertului. Consultanţa, modulele de pregătire şi cursurile adaptate necesităţilor întreprinderilor si managerilor vor contribui pe termen mediu si lung la adoptarea unor sisteme moderne de îmbunătăţire a managementului, productivităţii, flexibilităţii şi competitivităţii întreprinderilor din grupul ţintă al proiectului.

Mai multe informatii legate de actiunile proiectului pot fi obtinute la adresa www.asistentaafaceri.ro sau la persoana de contact:

ARSOI Flavia-Isabella

Manager de proiect Zonal

Tel.: 0722.398.356

E-mail: flavia@centrulmaster.ro

www.centrulmaster.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComments (15)

Asociatia Pro Democratia – Invitație sesiune de informare – bugetarea participativă


Asociația Pro Democrația invită agenții economici clujeni să partice la proiectul: ”Procesul de bugetare participativă,între teorie și practica” , care va avea loc în data de 15 octombrie 2013, la Hotel Victoria din Cluj-Napoca, Bdul 21 Decembrie 1989, nr. 54-56.

Agenda proiectului este:

 • 10.00 – 10.15 – Sosirea participanţilor
 • 10.15 – 11.00 – Cunoaşterea participanţilor și prezentarea proiectului
 • 11.00 – 12.30 – Dezbateri pe grupe de lucru

– masa 1 – Parteneri – potentiali actori din comunitate care pot contribui la organizarea
unui proces de bugetare participativă
– masa 2 – Surse de finantare – identificarea liniilor din bugetul local ce pot fi puse la
dispoziție pentru organizarea unui proces de bugetare participativă
– masa 3 – Proiecte – tipuri de proiecte propuse de comunitate ce pot fi susținute de
administrația publică în cadrul unui proces de bugetare participativă
– masa 4 – Metode si instrumente – metode și instrumente ce pot fi utilizate în cadrul
unui proces de bugetare participativă

 • 12.30 – 13.00 – Concluziile prezentate de fiecare moderator
 • 13:00 – 13.30 – Protocol

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Asociatia Pro Democratia – Invitație sesiune de informare – bugetarea participativă

Green Business Index 2013 – barometrul responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania


Camera de Comert si Industrie a Romaniei  – Camera Nationala face cunoscuta lansarea evenimentului Green Business Index 2013, barometrul responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania.

Aflat la a patra editie in acest an, Green Business Index (GBI) este un proiect initiat de Asociatia Green Revolution, cu care avem un parteneriat strategic pentru promovarea economiei verzi in Romania.

Green Business Index reprezinta un prim pas catre recunoasterea publica a eforturilor depuse de companii in domeniul protectiei mediului, constituindu-se drept indicator al responsabilitatii fata de mediu in sectorul de afaceri romanesc.

Instrumentul de evaluare al proiectului este bazat pe principii ale ISO 14031, care evidentiaza performanta de mediu.

Participarea la Green Business Index consta in completarea unui set de chestionare dezvoltat de experti de mediu seniori.

Astfel, sunt acoperite domeniile:

• Dezvoltare sustenabila;

• Impactul asupra mediului;

• Transport sustenabil;

• Utilizarea resurselor in cadrul companiei;

• Starea cladirilor;

• Achizitii verzi;

• Managementul deseurilor.

Inscrierea companiilor si completarea chestionarului se fac online pe website-ul www.gbindex.ro. Indiferent de dimensiunea economica sau sectorul de activitate, puteti completa, la alegere, chestionarele GBI 2013, iar pentru facilitarea procesului de completare, veti putea accesa ghidul de utilizare si veti beneficia de asistenta din partea echipei GBI. Datele furnizate vor fi procesate si centralizate in perioada august – septembrie 2013, de catre echipa de experti de mediu Green Business Index.

In urma analizei, toate companiile inscrise vor beneficia gratuit de un raport de evaluare a responsabilitatii fata de mediu.

Cele mai bine clasate companii pe fiecare domeniu GBI, in functie de sectorul de activitate vor fi prezentate in cadrul Galei Green Business Index 2013, cel mai important eveniment national pentru recunoasterea meritelor companiilor in protectia mediului, care va fi organizata in luna noiembrie. Statisticile si analizele generate de expertii de mediu GBI vor fi publicate in Raportul Green Business Index 2013.

Raportul Green Index Business va fi oferit tuturor companiilor participante, celor prezenti la gala de premiere, autoritatilor centrale si locale si mass-media.

Green Business Index este un instrument de asistenta si formare pentru imbunatatirea performantei de mediu. Echipa Green Business Index ofera asistenta specializata companiilor din Romania si ajuta la formarea personalului acestora pentru a se alinia normelor comunitare de responsabilitate sociala corporatista de protectie a mediului. Informatii privind produsele de consultanta dezvoltate in acest sens, pot fi accesate la adresa www.gbindex.ro/produsedeconsultanta.

Pentru mai multe detalii, persoana de contact: Dna. Elena Bobe, Directia Reprezentare Camerala, tel. 021.319.18.85, fax: 021.319.01.56, email: drc@ccir.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Green Business Index 2013 – barometrul responsabilitatii fata de mediu a companiilor din Romania

Din 8 mai 2013 au inceput lucrarile la Liberty Technology Park Cluj


Liberty Technology Park Cluj este un proiect dezvoltat de Fribourg Development, diviziunea de Real Estate a Fribourg Investments deținută de omul de afaceri Ion Sturza. Parcul tehnologic Liberty Technology Park Cluj se extinde pe o suprafață generoasă de teren de peste 45 000 m2, aproape de centrul orașului Cluj-Napoca, localizat strategic într-o zonă fără aglomerație, cu o accesibilitate excelentă la mijloacele de transport în comun, precum și la rutele de intrare ieșire din oraș. Primele două etape ale proiectului urmăresc reconversia într-o manieră ingenioasă și elegantă a fostei fabrici de mobilă Libertatea și implică o investiţie inițială de 20 de milioane euro.

Conceput pe amplasamentul fostei fabrici de mobilă Libertatea, Liberty Technology Park Cluj reinventează identitatea acesteia utilizând patrimoniul industrial, transformându-l într-un mediu destinat pentru a răspunde nevoilor unei companii IT&C și R&D. Din punct de vedere arhitectural principiul central urmăreşte reconvertirea spațiilor existente într-un parc tehnologic ce va reflecta energia companiilor tech alimentate de potențialul uman pe care orașul Cluj-Napoca îl are de oferit.

Liberty Technology Park Cluj este primul parc tehnologic din România, un concept destinat să conecteze companii şi oameni din domenii similare într-un demers interdisciplinar menit să genereze inovaţie şi progres în domeniile IT&C şi R&D. Scopul unui astfel de proiect este de a promova dezvoltarea economică și competivitatea între orașe și regiuni apropiate prin crearea de noi locuri de muncă bazate pe tehnologii contemporane ridicând în același timp standardele în ceea ce privește calitatea mediului de muncă și a vieții angajaților.

Antreprenorul general al lucrărilor a fost ales în urma unei selecții riguroase și a unei licitații de proiecte: CON-A. CON-A este un Grup de firme cu capital integral românesc, privat, fondat în martie 1990, ce îl are ca asociat unic şi totodată Preşedinte pe ing. Mircea Bulboacă. În momentul de faţă CON-A este cel mai important constructor sibian şi printre primii constructori din România. În portofoliul companiei se află și Cluj Arena alături de hotelul Ramada din Sibiu și Centru de Afaceri Sibiu.

Liberty Technology Park Cluj anunță că lucrările pentru prima etapă vor începe la data de 8 mai 2013. Aceasta va fi livrată la finele trimestrului 4 acestui an și implică reconversia clădirilor existente în spații pentru birouri, clasa A, clasificare BOMA, o cafenea și un restaurant oferind un total de 8772 m2.. Tot în această etapă vor fi finalizate și lucrările pentru amenajarea spaţiilor verzi. Primii chiriaşi vor beneficia şi de spaţii destinate organizării de evenimente, săli deconferinţe, o sală de fitness, terenuri de sport multifuncţionale, locuri parcare, piste şi rasteluri de biciclete, locuri de joacă pentru copii. Alături de spaţiile office oferite, Liberty Technology Park Cluj pune la dispoziţie şi gama completă de servicii şi facilităţi premium dar şi primul accelerator business din România.

Campania de vânzări a început în luna februarie și este momentan în plină desfășurare, proprietarii aflându-se în momentul de față în negocieri cu companii multinaţionale. Există cerere şi pentru faza 2 a proiectului care oferă spaţii generoase de peste 2600 metri per etaj. Investitorii estimează că primii chiriaşi se vor muta în luna ianuarie a anului 2014. Liberty Technology Park Cluj se află la distanțe mici de Aeroportul Internațional și de centrul istoric al orașului dar şi de cele mai importante obiective, oferind astfel o locație potrivită pentru orice tip de activitate.

Prin serviciile și facilitățile pe care le oferă Liberty Technology Park Cluj se adresează companiilor din domeniile IT&C și R&D atât din țară cât și din străinătate. Prin infrastructura creată Liberty Technology Park Cluj răspunde în același timp și ADN-ului de dezvoltare a orașului Cluj-Napoca punând accent pe dezvoltarea sectoarelor noilor tehnologii și pe interdisciplinaritatea acestora.

Construit în al doilea cel mai important centru universitar la nivel național, Liberty Technology Park Cluj este un element benefic și pentru mediul academic și potențial de resurse umane pe care acesta îl reprezintă. În fiecare an mai bine de 400 de tineri intră în piața muncii pe domeniul IT.

Majoritatea provin de la Facultatea de Matematică din cadrul Universității Babeș-Bolyai și de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice.

Proiectul final va consta în 8 clădiri distincte care vor fi finalizate în 3 etape, oferind un habitat de înaltă calitate potrivit atât amenajării flexibile a birourilor cât și pentru crearea unui mediu de lucru productiv. Liberty Technology Park Cluj urmează să primească certificările pentru construirea unui mediu 100% verde și este în prezent membru Platinum a Romanian Green Building Council.

Parcul va integra o suprafață de 13 239 m2 constând în spații verzi amenajate, facilități sportive ce ocupă 405 m2 și un total de 7 096 m2 destinați amenajării locurilor de parcare. Acestor cifre li se adaugă 695 m2 alocați pentru crearea unui lac ce va întregi din punct de vedere estetic peisajul creat.

Calendarul lucrărilor se extinde pe o durată de 3 ani. Prima etapă implică reconversia clădirilor existente și va fi livrată până la finele trimestrului 4 al anului 2013 oferind 8 772 m2 destinaţi amenajării de birouri, a unor săli de conferinţe şi organizare evenimente, a unei săli de fitness, a unui restaurant și a unei cafenele precum și amenajarea peisagistică a ambientului înconjurător, 565 de locuri de parcare, rasteluri şi piste de biciclete, un lac, terenuri de sport multifuncţionale.

Cea de-a doua etapă a proiectului va fi livrată în semestrul al doilea al anului 2014. Clădirile D și E vor oferi un total de 13 412 m2 constând în spaţii office clasa A, clasificare BOMA și o zonă destinată amenajării unui magazin. Liberty Technology Park Cluj este unul din cele mai importante proiecte dezvoltate de Fribourg Development, fondul de investiții deținut de omul de afaceri Ion Sturza. Parcul se numără printre cele mai de succes inițiative ale omului de afaceri Ion Sturza alături de librăria online Elefant.ro a cărei cifră de afaceri pe 2012 a fost de 3,6 milioane euro și dezvoltarea minieră Romaltyn de la Baia Mare ce presupune o investiție inițială de 20 milioane de euro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Din 8 mai 2013 au inceput lucrarile la Liberty Technology Park Cluj

Crearea birourilor de asistenţă RSI începe prin formarea resurselor umane care vor lucra în cadrul acestora!


Proiectul Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor îşi propune să dezvolte competenţele şi cunoştinţele angajaţilor camerelor de comerţ şi industrie din ţară în domeniul responsabilităţii sociale (RSI) pentru ca aceştia să fie în măsură să coordoneze 42 de birouri de asistenţă RSI şi un Punct Naţional de Coordonare, găzduite de fiecare cameră de comerţ judeţeană şi respectiv de CCIR.

De la demararea proiectului în octombrie 2009 şi până în prezent au fost realizate o serie de activităţi menite să faciliteze cunoaşterea nevoilor pieţei româneşti în domeniul RSI, precum şi structura organizaţională a camerelor de comerţ, necesare pentru stabilirea serviciilor RSI ce vor fi oferite de către birourile de asistenţă.

În acest sens, a fost elaborată o analiză a situaţiei RSI în România bazată pe interpretarea a 632 de chestionare completate de către firme din toate regiunile (cea mai importantă analiză la nivel naţional în domeniul RSI din punct de vedere al mărimii eşantionului), a fost redactată o prezentare a iniţiativei similare italiene de creare a unor birouri de asistenţă, s-au analizat locaţiile din organigrama fiecărei camere de comerţ şi industrie pentru amplasarea birourilor de asistenţă, a fost elaborat un manual de funcţionare al birourilor de asistenţă cu descrierea serviciilor ce vor fi oferite de către acestea, s-au selectat, pe bază de recomandări şi CV-uri, resursele umane care vor activa în cadrul birourilor RSI şi s-au analizat competenţele şi cunoştinţele acestora.

Între octombrie 2010 – ianuarie 2011 a fost desfăşurat un amplu program de formare în domeniul RSI cu 8 angajaţi ai camerelor selectaţi pentru poziţia de formatori RSI în cadrul proiectului (un formator per regiune de dezvoltare). Cei 8 formatori selectaţi sunt: Nicolae Stanca (CCI Ialomiţa), Bogdan Boghiu (CCI Bacău), Felicia Vijdea (CCI Buzău), Anca Muntean (CCI Sibiu), Cristina Ionescu (CCIR), Mihail Mărăşescu (CCI Maramureş), Bogdan Păunescu (CCI Caraş Severin), Gheorghe Dumitru (CCI Dolj). Având deja minim o experienţă de bază în domeniul dezvoltării durabile şi prezentând un real interes pentru acest domeniu, cei 8 formatori vor juca un rol esenţial în stimularea activităţii şi iniţiativelor sinergice a birourilor de asistenţă din regiunea lor de dezvoltare, precum şi în asigurarea coordonării relaţiei cu Punctul Naţional de Coordonare amplasat la sediul CCIR.

Pe parcursul a cca. 130 de ore de formare, distribuite pe parcursul a 16 zile, cei 8 formatori s-au familiarizat şi au aprofundat noţiuni şi concepte precum dezvoltarea durabilă, valorile şi istoricul responsabilităţii sociale, implicarea părţilor interesate, achiziţii publice ecologice, finanţare durabilă, investiţii socialmente responsabile, consum şi producţie durabilă, raportarea dezvoltării durabile, standarde în domeniul RSI (ISO 26000, SA 8000, ISO 14001, AA 1000 etc.), dezvoltare teritorială durabilă. Sesiunile de formare au fost deosebit de interactive şi fructuoase, cei 8 participanţi exploatând în mod consecvent potenţialul informaţiilor transmise pentru dezvoltarea iniţiativelor RSI la nivel naţional prin intermediul birourilor de asistenţă.

La sfârşitul programului de formare, în ianuarie 2011, cei 8 formatori au devenit experţi în domeniul RSI şi vor participa în această calitate la cursurile de instruire ulterioare.

Între februarie 2011 – iulie 2011, 48 de angajaţi ai camerelor de comerţ şi industrie vor lua parte la cca. 100 de ore de formare în domeniul RSI, livrate în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare, de către cei 8 formatori şi experţii Ecosistemi. Pe parcursul acestor luni, cei 48 de angajaţi vor asimila informaţiile de bază în domeniul RSI necesare pentru demararea activităţii birourilor de asistenţă începând din septembrie 2011, după conferinţele finale de diseminare ale proiectului.

Proiectul Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, contract nr POSDRU64/3.3/S/34198.

Pentru mai multe detalii despre proiect: csr.ccir.ro.


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Crearea birourilor de asistenţă RSI începe prin formarea resurselor umane care vor lucra în cadrul acestora!