Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | iulie, 2008

Monitorul Oficial 17- 29 iulie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 17- 29 iulie 2008 ( M.O f. nr. 539- 569)

1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.057/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.71/2008 (M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008).
2. Hotărârea Guvernului nr. 742/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 (M .O f. nr. 541 din 17 iulie 2008).
3. Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (M .O f. nr.542 din 17 iulie 2008).
4. Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M. Of. nr. 551 din 22 iulie 2008).
5. Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.688/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M .O f. nr. 552 din 22 iulie 2008).
6. Hotărârea Guvernului nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ( M. Of. nr.552 din 22 iulie 2008).
7. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat ( M.O f. nr. 556 din 23 iulie 2008).
8. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (M. Of. nr.559 din 24 iulie 2008).
* a se vedea art.7 şi urm. din lege.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă (M .Of.nr.559 din 24 iulie 2008).
*a se vedea pct. 12 şi urm. din ordonanţă.
10. Ordinul ministrului economie şi finanţelor nr. 2.212/2008 pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 referitoare la achiziţionarea documentelor administrative de însoţire, documentelor de însoţire simplificate şi aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile (M .O f. nr. 562 din 25 iulie 2008).
11. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea intreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1. ” Sprijin pentru sistemele TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” şi 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Susţinerea economiei”, axa prioritara 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului
operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice („M . Of. nr. 562 din 25 iulie 2008).
12. Ordin al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex – ISPA (M. Of. nr. 564 din 25 iulie 2008).

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 17- 29 iulie 2008

Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 15 mai – 6 iunie 2008 (M.Of.nr. 370-428)

Hotărârea Guvernului nr. 231/2008 privind aprobarea modi fi cării Normelor de finanţare cu do bândă subvenţională a operato ri lor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) (M.Of.nr. 380 din 20 mai 2008). Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi ( M.Of. nr. 404 din 29 mai 2008). Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 880/2008 privind intrarea în vigoare a unor tra tate internaţionale (M.Of. nr. 416 din 3 iunie 2008) Ordin prin care se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor in ternaţionale încheiate de România cu alte state, constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale. A se vedea art.17, art.24, art.25 şi art.28: La data de 30 octombrie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. La data de 1 ianuarie 2007 au intrat în vigoare: Acordul dintre România şi Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; La data de 15 august 2007 au intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru  Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la venitu – rile din economii sub forma plă – ţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; La data de 11 februarie 2008 a intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi protocolul la acesta.

Publicat in sectiunea : Acte normative, Hotarari de GuvernComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008

Grupul Energobit o poveste de succes cu energie şi electricitate

Grupul Energobit o poveste de succes cu energie şi electricitate

Compania clujeană Energobit Grup SA este un furnizor de soluţii complete în electricitate, fapt care presupune acoperirea în întregime a ramurilor de audit energetic, consultanţă în domeniul electro-energetic, proiectare, antreprenoriat general lucrări electrice, furnizare şi producţie de echipamente electrice, furnizare, distribuţie, telegestiune a energiei, precumşi sisteme de iluminat interior şi exterior. Firmele care alcătuiesc EnergoBitGroup integrează soluţii şi echipamente de ultimă oră şi se completează reciproc ca un puzzle, oferind sisteme complete în domeniul electro-energetic pe înaltă, medie şi joasă tensiune. Din grup fac parte companiile EnergoBit, EnergoBit Prod, Enex, EnergoBit Schreder Lighting, Energolux, EnergoBit Tavrida, EnergoEco, EnergoBit Control Systems, EnergoBit Semco Project, EnergoBit Plus, EnergoBit Bucureşti, EnergoBit Braşov, EnergoBit Bacău şi EnergoBit Constanţa, care formează o familie, reunită sub un singur nume: EnergoBitGroup.
În 2007, EnergoBit Group a finalizat noul sediu din incinta parcului industrial Tetarom I din Cluj-Napoca, investind în tehnologie şi amenajări interioare 5 milioane euro, prin care s-au dublat spaţiile de producţie şi de birouri pentru sediul central. Tot în 2007 a fost înfiinţată o nouă firmă mixtă cu compania italiană Tesar, ce are ca obiect producţia de transformatoare uscate pentru piaţa românească, o tehnologie de ultimă generaţie. Pentru 2008, investiţiile estimate în dezvoltarea acestui domeniu se cifrează la 1,5 milioane de euro. Pe partea de producţie, EnergobitProd gestionează două fabrici, investiţii green-field, la Jibou – unde se produc posturi de transformare în anvelope de beton şi de metal, dar şi celule de medie tensiune – un produs original creat şi dezvoltat de companie pentru a face faţă cerinţelor pieţei locale. Cea de-a doua fabrică, de la Cluj, dincadrul parcului industrial Tetarom I, produce tablouri electrice de joasă tensiune şi de automatizare.
În cadrul Energolux, companie specializată pe iluminat interior, grupul oferă pieţei româneşti soluţii de cea mai înaltă calitate, la pachet cu servicii de proiectare şi realizarea de sisteme de iluminat interior şi scenic. Printre clienţii care au apelat la aceste servicii se numără complexul comercial Polus Center Cluj, mari showroomuri auto din ţară, dar şi o mare parte dintre teatrele din România care beneficiază de iluminat scenic Energolux. EnergoEco oferă servicii complete de consultanţă în eficienţă energetică pentru consumatorii industriali Bucurându-se de sprijinul şi experienţa vastă a EnergoBit Group, EnergoEco lucrează împreună cu beneficiarii săi pentru reducerea consumurilor energetice, transformând pierderile de energie în câştiguri financiare. EnergoEco militează pentru aplicarea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice şi ecologizare, prin soluţii avantajoase pentru beneficiar. EnergoBit Schreder Lighting este o subsidiară a grupului care se ocupă cu iluminatul exterior. Din portofoliul companiei fac parte lucrări de anvergură precum iluminatul centrului istoric din Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Cetatea Râşnov, Baia Mare sau stadionul CFR din Cluj-Napoca, realizat la standard UEFA, care va găzdui în sezonul viitor meciuri de Liga Campionilor. De altfel compania EnergoBit se numără printre sponsorii oficiali şi tradiţionali ai echipei clujene de fotbal.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Grupul Energobit o poveste de succes cu energie şi electricitate

Acord de parteneriat al CCI Cluj cu cea mai puternică asociaţie patronală din Spania

Acord de parteneriat al CCI Cluj cu cea mai puternică asociaţie patronală din Spania

Cele mai importante companii de producţie din Spania sunt interesate să investească la Cluj Prin parteneriatele pe care reprezentanţii oamenilor de afaceri din Spania le stabilesc, se pune în practică demersul parlamentarilor spanioli de a înfrăţi Clujul cu Barcelona Companiile spaniole au aplicat cu succes în ţara lor principiile parteneriatelor public-private.
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a găzduit, la finalul săptămânii trecute, o întâlnire cu reprezentanţi ai Parlamentului Spaniol, ai Primăriei oraşului Barcelona, ai Camerei de Comerţ Hispano-Române, şi a unui număr însemnat de investitori spanioli din domenii diverse de producţie şi servicii. Grupul hispanic a venit la Cluj cu intenţia de a crea legături instituţionale de durată, prin care să fundamenteze o colaborare bilaterală puternică, printre principalele scopuri ale acestui demers numărându- se intenţia unor investii in zona Clujului.
Vicepreşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, domnul Ioan Constantinescu a salutat iniţiativa oamenilor de afaceri spanioli, le-a oferit oaspeţilor hispanici informaţii privind mediul de afaceri local şi i-a asigurat pe aceştia de întreg suportul CCI Cluj în demesurile de a investi la Cluj. În cadrul discuţiei a fost propusă semnarea unui accord de colaborare dintre cele două instituţii non guvernamentale , CCI Cluj şi ANEAC-FENEAC. Spaniolii au aplicat cel mai profitabil principiul parteneriatului public privat în UE Asociation Nacional de Empresas Auxilio en Carretera – Federacion nacional de Empresas de Auxilio en Carretera (ANEAC – FENEAC) este cea mai puternică Asociaţie patronală din Spania, în cadrul căreia sunt reprezentate pe verticală toate domeniile de producţie industrială din ţară. Experienţa spaniolă în aplicarea parteneriatului public privat şi capacitatea companiilor spaniole de a se asocial în scopul absorbiţiei cât mai complete a oportunitpţilor de finanţare din fonduri nerambursabile europene este o chestiune notorie în mediul economic European. Spania este ţara în care investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii s-a realizat în proporţie covârşitoare de către companii locale, pentru că acestea au avut maturitatea şi pragmatismul de a se uni în consorţii la licitaţiile internaţionale de contractare a marilor lucrări de investiţii europene, astfel încât să poată ţine piept multinaţionalelor din domeniu. Nevoia de diversificare a portofoliilor de investiţii şi, parţial, recesiunea de pe piaţa construcţiilor şi imobiliarelor din Spania i-a determinat pe investitorii spanioli să se orieneze către noi oportunităţi de bussines şi noi pieţe. “România este acum cum a fost Spania în urmă cu câţiva ani. Am mai fost la Cluj în 2006, iar acum văd că ritmul de schimbare în oraşul dumneavoastră este foarte alert, ceea ce face din Cluj un loc foarte interesant pentru investiţii, aş spune chiar că este locul ideal pentru investitorii din Uniunea Europeană” a declarat Rafael Merino Calderon, preşedintele ANEAC – FENEAC. Printre posibile domenii de investiţii spaniole la Cluj oficialii spanioli au spus că există interes pentru a deschide o fabrică de utilaje pentru construcţia de drumuri, dar şi de proiecte din domeniul transportului, de la infrastructura de drumuri şi până la taxiuri şi ambulanţe.

Publicat in sectiunea : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Acord de parteneriat al CCI Cluj cu cea mai puternică asociaţie patronală din Spania

Taxa pe poluare

Agentia Nationalã de Adminstrare Fiscalã face urmãtoarele precizãri privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

Începând cu  data de 1 iulie 2008 a intrat în vigoare  Ordonanta Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare.Taxa pe poluare se stabilešte de cãtre organul fiscal teritorial, unde persoanele vor prezenta urmãtoarele documente:

– cerere prin care se solicitã calcularea taxei;

– copie dupã actul de identitate al persoanei fizice sau certificatul de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice;

– cartea de identitate a vehiculului în copie ši original,

– un document din care sã rezulte data primei înmatriculãri, pentru cele achizitionate din alte state, în copie ši original, tradus în limba românã.

Dupã depunerea documentatiei complete la ghiseul organului fiscal, la data precizatã de organul fiscal, persoana se va prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul a taxei pe poluare ( HG 686/2008 ši Ordinul ANAF 986/2008).

Formula de calcul prevãzutã la art. 6 din OG 50/2008 se regãseste pe site-ul www.mfinante.ro ši poate fi accesatã de orice persoana care doreste sa verifice suma de plata .Conform prevederilor OG 50/2008 art.6 litera b), pentru autovehiculele din categoria M1( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 ši Euro 2 in formula de calcul nu se ia în considerare emisia de CO2 ( în consecinøã nu este necesarã menøionarea emisiei de CO2 pe Cartea de identitate a autovehiculului).Pentru autovehiculele M1 ( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare Euro 3 si Euro 4,  în calculul  taxei se ia în considerare ši emisia de CO2, care are ca efect reducerea taxei pe poluare. În cazul în care contribuabilul deøine un autovehicul cu grad de poluare Euro 3 ši Euro 4 ši nu are menøionat pe cartea de identitate a autovehiculului  valoarea emisiilor de CO2, i se poate calcula taxa de poluare dar nu va beneficia de reducerea corespunzãtoare emisiei de CO2.

Pentru a obøine de la RAR, valoarea privind emisia de CO2 care se înscrie în Cartea de identitate a autovehiculului, puteøi face programare la numerele de telefon ale RAR 0264266491, 0264266492, 0264266493, urmând ca la data programatã sã vã prezentaøi numai cu Cartea de identitate a autovehiculului. Proprietarul de autovehicul nu va duce mašina la RAR pentru calculul emisiei de CO2. Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenøe dintre  taxa specialã pentru autoturisme ši autovehicule platitã  ši  taxa pe poluare pentru autovehicule, se va  respecta procedura stabilitã prin HG 686/2008 pct.VI.

Pentru restituire se va depune o cerere tip care se gasešte în anexa nr. 3 din hotarare. La cererea de restituire se vor anexa ši urmatoarele documente:

– dovada plãøii taxei speciale pentru autoturisme ši autovehicule;

– Cartea de identitate a vehiculului în original ši copie;

– Certificatul de înmatriculare în original ši copie.

Cererile de restituire vor fi soluøionate în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii cererii ( art.70 din Codul de Procedura Fiscala).

1. În cazul în care contribuabilii solicită emiterea, de îndată, a Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea achitãrii taxei pe loc:

Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule se emite in termen de doua zile de la data solicitării, cu excepţia societăţilor de leasing pentru care termenul de emitere este de cinci zile.

Această decizie a fost luată pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele administraţiei fiscale, mai ales în primele zile de aplicare a taxei, tinand cont de faptul ca foarte multe persoane vor aştepta în interiorul administraţiei fiscale emiterea deciziei.

Potrivit procedurii prezente, contribuabilii depun cererea de emitere a deciziei la registratura organului fiscal şi, la momentul depunerii cererii, îi este comunicat momentul la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei.

2. În cazul în care contribuabilii nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale de înmatriculare, în copie sau în original:

S-a prevăzut ca în cazul contribuabililor care nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale, odată cu depunerea cererii de restituire, aceştia să solicite administraţiei fiscale eliberarea unei copii după documentul de plată existent la unităţile Trezoreriei Statului. Documentul eliberat completează cererea de restituire depusă de contribuabil, în cadrul procedurii interne (contribuabilul nu trebuie să ridice personal copia documentului de plată).

3. În cazul în care proprietarul şi-a schimbat domiciliul fiscal:

Contribuabilii care de la data plăţii taxei speciale şi până la solicitarea restituirii diferenţei de taxă şi-au schimbat domiciliul depun cererea la organul fiscal în a cărui evidenţă se află la data depunerii cererii.

4. În ceea ce priveste exprimarea nemuløumirii din partea contribuabililor referitor la obligativitatea traducerii documentelor care atestă data primei înmatriculări emise de autoritatea străină:

Potrivit art.8 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completăriule ulterioare, dacă la organele fiscale se depun (….), documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

5. În cazul în care nu sunt înscrise de RAR  în cartea de identitate a vehiculului emisiile de CO2 :

Contribuabilii urmează să se adreseze RAR în vederea înscrierii în cartea de identitate a vehiculului, după caz, a emisiilor de  CO2. Acestea sunt necesare numai calculului taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro4, Euro5 şi Euro 6.

6. În cazul în care plata taxei a fost efectuată de contribuabil înainte de data de 1 iulie 2008:

Pentru autovehiculele care urmează a se înmatricula în România, începând cu data de 1 iulie 2008, persoana în numele căreia se înmatriculează autovehiculul trebuie să facă dovada plăţii taxei pe poluare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2008 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 686/2008.

În cazul în care persoanele fac dovada achitării taxei speciale pentru autovehicule (potrivit Codului fiscal) , acestora li se va restitui la cerere suma plătită cu acest titlu ca fiind nedatorată.

7. În cazul în care un contribuabil solicitã restituirea taxei în condiøiile în care autovehiculul a fost înstrăinat de persoana care a achitat taxa respectivă:

În aceastã situaøie restituirea nu este posibilã.

Persoana care solicită restituirea trebuie să depună documentele prevăzute de normă. Persoana care deţine autovehiculul în proprietatea sa trebuie să facă şi dovada că a plătit taxa.

8. În ceea ce priveste documentul care să ateste data primei înmatriculări a autovehiculelor în alte state:

Un document eliberat sau autentificat de o autoritate din ţara de unde a fost achiziţionat autovehiculul (de regulă documentul are acelaşi conţinut cu cel din cartea de identitate emisă de RAR).

9. În ceea ce priveste stabilirea vechimii autovehiculului (1 luna, 1-3 luni inclusiv, 3-6 luni inclusiv):

Vechimea autovehiculului pentru calculul taxei se determină în funcţie de data primei înmatriculări şi nu pe baza anului înscris în rubrica 5 a cărţii de identitate a vehiculului, care este aferentă anului fabricaţiei.

Data primei înmatriculări se preia din documentul autentificat, prezentat de contribuabil în acest sens.

Publicat in sectiunea : Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru Taxa pe poluare

Principalele probleme ale companiilor de construcţii: criza de personal şi creşterea preţurilor lamateriale şi combustibili

La finalul săptămânii trecute a avut loc, la Cluj-Napoca, reuniunea anuală a Comitetului director al filialei Ardeal din cadrul Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO). Discuţiile purtate au relevat principalele problem din acest sector, cele mai grave probleme fiind creşterea abruptă a preţurilor la materiile prime, combustibili şi materiale şi criza forţei de muncă. Creşterea preţurilor la energie şi materiile prime a provocat o scădere importantă a ratei profitabilităţii companiilor de construcţii din România, la nivelul la care este pusă în discuţie însăşi capacitatea de a-şi continua activitatea a unora dintre firmele care realizează lucrări din fonduri publice şi chiar să ducă la falimente. „Nu este normal ca efectele creşterii cu 8-10% a costului pe metrul pătrat de construţie să fie suportat exclusiv de către executantul lucrării, numai pentru că în România nu există posibilitatea de a renegocia condiţiile financiare ale contractelor, în funcţie de evoluţia unor indicatori care nu ţin de voinţa constructorului”, a declarat, la Cluj, Laurenţiu Plosceanu, preşedintele ARACO, în cadrul întâlnirii regionale a organizaţiei. Potrivit acestuia, la insistenţele Asociaţiei, Guvernul a emis în această lună un ordin care permite, începând din data de 1 iulie 2008, semnarea de contracte FIDIC – care să permită negocierea progresivă a condiţiilor financiare ale unui contract din fonduri publice. „În acest fel, se realizează o redistribuire a riscurilor financiare care survin în urma aprecierii preţurilor materialelor şi materiilor prime, atât la contractor cât şi la contractant”, a explicat vicepreşedintele ARACO, Ioan Aşchilean, directorul Antreprizei de Construcţii şi Lucrări (ACI) Cluj. „Rămâne însă nerezolvată problema pierderilor pe care le-am suportat în primul semestru din acest an, când costurile de producţie au crescut cu 35-40 de euro pe metrul pătrat, ajungând în acest moment la 500-600 de euro mp, în funcţie de finisaje” a mai spus Plosceanu. Deficitul de angajaţi, o problemă vitală în sectorul construcţiilor O altă problemă a breslei este criza de personal, care „s-a extins, faţă de 2007, de la personalul calificat la toate categoriile profesionale din construcţii, începând cu forţa necalificată şi până la tehnicieni şi ingineri”, după aprecierea preşedintelui ARACO. „Firmele de construcţii trebuie să facă eforturi pentru creşterea salariilor, astfel încât să devină atractive pentru angajaţi, iar noi credem că, dacă până la finalul anului reuşim aducerea salariului minim la 200 de euro şi a celor medii la 600-800 de euro, nivel care ne-ar alinia la salariile din Ungaria sau Polonia, trendul acesta ar fi unul sustenabil, pe de o parte, şi cu şanse de a funcţiona, pe de altă parte” a mai spus Plosceanu. „Inspectoratul Şcolar Cluj a luat în calcul acest vid de forţă de muncă calificată şi, începând din acest an, va suplimenta anual numărul de locuri în şcolile tehnice cu profil în construcţii”, a precizat Tunde Peter, inspector în cadrul ISJ Cluj, care a spus că, dacă în 2008, 500 de tineri vor absolvi o astfel de şcoală tehnică, în anul următor sunt bugetate peste 800 de astfel de locuri. „Este o tendinţă îmbucurătoare, dar nu suficientă” a apreciat şeful AJOFM. Daniel Don a mai spus că „soluţia cea mai la îndemână este readucerea românilor plecaţi la muncă în străinătate, care, în Italia şi Spania, cel puţin, încep să ia în calcul şi această soluţie – pentru că se confruntă cu scăderea economică din cele două ţări”.

Publicat in sectiunea : ConferinteComentariile sunt închise pentru Principalele probleme ale companiilor de construcţii: criza de personal şi creşterea preţurilor lamateriale şi combustibili