Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | decembrie, 2012

Sarbatori fericite!

Sarbatori fericite!

Acum cand timpul sta sa-si împarta trupul intre vechi si nou, cand colindul isi pregateste cu emotie armoniile, cand magii strabat distantele pentru clipa cea de taina, acum, dupa Sfanta porunca a datinii strabune,va incredintam  ganduri frumoase si calde urari de fericire, sanatate, belsug şi impliniri!

Va dorim un Craciun frumos alaturi de cei dragi!

La multi ani!

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Sarbatori fericite!

Cererile de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes local se pot depune incepand cu 1 ianuarie 2013

Cererile de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes local se pot depune incepand cu 1 ianuarie 2013

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează, pentru anul 2013, sesiunea de selecţie a proiectelor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi nonprofit de interes local. Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie să fie complete şi întocmite conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.

Depunerea cererilor de finanţare se va face la Registratura Primăriei din calea Moţilor nr. 7 începând cu data de 1 ianuarie 2013, termenul limită fiind data de 31 ianuarie 2013.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia comunicare, relaţii publice şi turism – Biroul învăţământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030, interior 4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie – Regulamente locale – Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia).”

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cererile de finanţare pentru activităţi nonprofit de interes local se pot depune incepand cu 1 ianuarie 2013

Programul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor în perioada Sărbătorilor de iarnă

Programul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor în perioada Sărbătorilor de iarnă

Primăria Cluj-Napoca anunţă programul de activitate al serviciilor din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor,  în zilele de 24-26.12.2012, respectiv 31.12.2012- 02.01.2013.

Serviciul de evidenţă a persoanelor:

–    în zilele de 24.12.2012-26.12.2012, respectiv 31.12.2012-02.01.2013 nu asigură program cu publicul, nici preluări , nici eliberari de acte de indentitate.

Serviciul Stare Civilă:

–  în zilele de 24.12.2012-26.12.2012, respectiv 31.12.2012-02.01.2013 Compartimentul decese va avea următorul program:

24.12.2012 -între orele 08.30-12.30;

25.12.2012 -nu asigură program;

26.12.2012 -între orele  08.30-12.30 ;

31.12.2012 -între orele  08.30-12.30;

01.01.2013 -nu  asigură program;

02.01.2013 -între orele  08.30-12.30

Restul compartimentelor din cadrul Serviciului Stare Civilă nu asigură program cu publicul în perioada menţionată.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Programul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor în perioada Sărbătorilor de iarnă

Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale

Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale

Prin Hotărârea nr. 363/2012, Consiliul local a aprobat criteriilor de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Pentru obţinerea punctajului privind vechimea în muncă, conform criteriilor, aceasta se probează printr-o adeverinţă eliberată de către Agenţia Judeţeană de prestaţii sociale.

Printr-o adresă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Casa judeţeană de Pensii Cluj, Biroul Evidenţă contribuabili, a adus la cunoştinţa autorităţii locale faptul că instituţia nu poate emite adeverinţe privind vechimea totală pentru solicitanţii de locuinţe sociale, ci doar poate remite pentru fiecare solicitant adeverinţă privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu cu perioadele lucrate după 01.04.2001.

Prin urmare, Comisia mixtă de repartizare a locuinţelor fond de stat a luat act de această adresă şi a promovat un proiect de hotărâre privind modificarea anexelor Hotărârii nr. 363/2012, în sensul că vechimea în muncă se poate  proba   cu orice document care atestă acest lucru, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverinţă eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice, etc.

Astfel, Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 456/14.12.2012 privind modificarea anexelor 1,2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 363/27.09.2012 au fost modificate:

– cap. V din Anexa nr. 1 la HCL nr. 363/2012

– pct. 12 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 363/2012

– pct. 11 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 363/2012.

Aşadar, solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să ştie că modificările anterior menţionate se referă la: „Vechimea în muncă poate fi probată prin orice document care atestă acest lucru, cum ar fi:

– copie a cărţii de muncă

– adeverinţă eliberată de angajator

– extras Revisal eliberat de Inspectoratul teritorial de Muncă al Judeţului Cluj

– adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc…”

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale

Inchiderea burselor din regiunea Asia-Pacific

Inchiderea burselor din regiunea Asia-Pacific

Indicii bursieri din regiunea Asia-Pacific au inchis mixt. Pe de o parte, unii indici au scazut pe fondul temerilor ca parlamentarii americani nu vor ajunge la un compromis privind evitarea „fiscal cliff”. Pe de alta parte, unii indici au crescut ca urmare a deciziei BoJ de a mari programul de stimulare economica.

Nikkei 225 10,039.33 -121.07 -1.19%
S&P/ASX 200 4,634.11 +16.33 +0.35%
Shanghai Composite 2,168.35 +6.11 +0.28%

Pretul actiunilor companiei Samsung Electronics Co. a scazut cu 0.8% pe fondul regresului in negocierile dintre republicani si democrati privind bugetul SUA. Pretul actiunilor Canon Inc. a scazut cu 2.9%. Actiunile companiei Nissan Motor Co. s-au ieftinit cu 7.4% dupa ce Nomura Holdings a retrogradat ratingul companiei.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Inchiderea burselor din regiunea Asia-Pacific

A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012

A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012

BULETINUL INFORMATIV nr. 26/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial  în perioada 3 decembrie – 14 decembrie  2012

1. Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (M.O.808 din 3 decembrie 2012);

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O.827 din 10 decembrie 2012);

3. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar – contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii (M.O.829 din 10 decembrie 2012);

4.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (M.O.845 din 13 decembrie 2012);

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului (M.O.818 din 5 decembrie 2012);

6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011(M.O.842 din 13 decembrie 2012);

7.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1822/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

8.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1823/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009 (M.O.837 din 12 decembrie 2012).

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012

R.A.T.U.C. modifica programul liniei 23

R.A.T.U.C. modifica programul liniei 23

Primăria Cluj-napoca şi RATUC anunţă că, începând cu data de 20 decembrie 2012, având în vedere extinderea lucrărilor la linia de tramvai pe Bulevardul Muncii şi creşterea considerabilă a timpului de parcurs pentru liniile de transport care tranzitează această zonă ca urmare a stării carosabilului, linia 23 va funcţiona dupa următorul program:

Zile lucrătoare:

Plecări Piaţa Mihai Viteazul: 5,20 – 7,45 – 8,55 – 10,05 – 11,15 – 12,25 – 13,35  – 14,45 – 15,55 – 17,05 – 18,15 – 19,25 – 20,35;

Plecări Bulevardul Muncii:      5,50 – 7,10* – 8,20 – 9,30 – 10,40 – 11,50 – 13,00 – (Emerson)         14,10 – 15,20 – 16,30 – 17,40 – 18,50 – 20,00 – 21,10.

*  Plecare din B-dul Muncii (CUG)

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru R.A.T.U.C. modifica programul liniei 23

GBP/USD a depasit nivelul de $1.6300 dupa raportul BoE

GBP/USD a depasit nivelul de $1.6300 dupa raportul BoE

Reuniunea BoE s-a incheiat cu votul de 8:1 pentru mentinerea programului de relaxare cantitativa. Impotriva a votat Miles, acesta sugerand majorarea programului cu 25 mlrd. lire sterline.

Pentru mentinerea ratei dobanzii de referinta s-a votat 9:0. Banca centrala britanica se asteapta ca, conditiile meteo nefavorabile sa afecteze costul produselor alimentare si va provoca scaderea PIB-ului in trimestrul 4 al acestui an.

Depasirea nivelului de $1.6300 a fost cauzata de amenintarea Fitch privind retrogradarea ratingului SUA de la „AAA” in cazul in care nu se va evita „fiscal cliff”-ul.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru GBP/USD a depasit nivelul de $1.6300 dupa raportul BoE

ANAF a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 cu 7,7% mai mult decât în perioada similară a anului 2012

ANAF a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 cu 7,7% mai mult decât în perioada similară a anului 2012

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 115.481 mil. lei, cu 8.246,7 mil.lei mai mult decât în perioada similară a anului 2011. În ceea ce priveşte ponderea în Produsul Intern Brut a veniturilor colectate de ANAF, în perioada aprilie-noiembrie 2012 se constată o creştere cu 0,48 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat  s-a înregistrat o creştere, în termeni nominali, cu 8,9 %, respectiv cu 6.463,3 mil. lei (de la 73.015 mil. lei în 2011, la 79.478,3 mil. lei în 2012).

Rezultatele înregistrate de ANAF sunt consecinţe ale intensificării acţiunilor de combatere a evaziunii fiscale din domeniul produselor accizabile şi TVA, precum şi a îmbunătăţirii procesului de colectare la bugetul de stat. În perioada aprilie – noiembrie 2012 ANAF a colaborat cu structuri din MAI şi Ministerul Public pentru destructurarea unor grupări evazioniste din zona comerţului cu produse petroliere, alcool şi zahăr.

„Rezultatele obţinute de ANAF dovedesc că instituţia se află într-un proces de modernizare al cărui obiectiv este creşterea veniturilor la bugetul de stat. Scopul nostru este de a asigura Guvernului României fondurile necesare pentru susţinerea creşterii în continuare a pensiilor şi salariilor, pentru proiectele de infrastructură şi pentru funcţionarea optimă a şcolilor şi spitalelor”, a declarat domnul Şerban Pop, preşedintele ANAF.

Cel mai ridicat nivel al încasărilor raportat la nivelul anului 2012 a fost înregistrat în luna noiembrie, când ANAF a colectat cu 18,55% mai mult decât în 2011. În termeni nominali, veniturile au crescut de la 12.428,70 mil. lei în 2011 la 14.734,32 în 2012, reprezentând un grad de realizare de 100,84%.

„ANAF continuă să îşi îndeplinească programul de încasări comunicat de Ministerul Finanţelor Publice şi de Guvernul României. Depăşirea ţintelor impuse înseamnă că structurile Agenţiei funcţionează eficient şi vizează normalizarea acelor segmente de activitate fiscală care au avut de suferit în timpul conducerilor anterioare”, a adăugat preşedintele ANAF.

_______________________________________________________________

Situaţia detaliată a categoriilor de venituri fiscale colectate de ANAF la Bugetul general consolidat (aprilie – noiembrie 2012)

________________________________________________________________________


Situaţia principalelor impozite şi taxe (aprilie – noiembrie 2011/2012)

_________________________________________________________________________


Structura  veniturilor bugetului de stat

(Termeni nominali)

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF a colectat în perioada aprilie – noiembrie 2012 cu 7,7% mai mult decât în perioada similară a anului 2012

Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare  cu data de 1 ianuarie 2013

Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013

Pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Informaţii publice – Informaţii privind agenţii economici”, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute de lege, cât şi persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrării din oficiu în registru.

Forma finală a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care va fi valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2013 – data intrării în vigoare a sistemului TVA la încasare – urmează să fie publicată, pe pagina de internet a agenţiei, în data de 28 decembrie 2012.

Având în vedere importanţa informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt rugate să semnaleze eventualele erori constatate în registrul provizoriu, organelor fiscale în a căror evidenţă sunt înregistrate în scopuri de TVA, astfel încât la data de 1 ianuarie 2013 registrul să cuprindă informaţii corecte şi complete privind contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna decembrie suma de 1.036,39 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare existente la 1 decembrie 2012.

În selecţia lunii curente au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 26.11.2012.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 991,05 mil. lei, din care se compensează suma de 47,87 mil. lei şi se restituie suma de 943,18 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 39,17 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 6,17 mil. lei, iar suma de 160,18 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 943,18 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (10decembrie): respectiv 329,96 mil. lei;

Tranşa II (27decembrie): respectiv 613,22 mil. lei.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna decembrie TVA în valoare de 1.036,39 milioane lei

Banca Angliei: Efectul programului FLS in 2013 se va simti mult mai mult

Banca Angliei: Efectul programului FLS in 2013 se va simti mult mai mult

Banca Angliei in raportul de astazi ne-a demonstrat ca  proiectul „finantarea pentru creditare” (FLS) pus in aplicare pe 1 august duce la diminuarea cheltuielilor bancare pentru atragerea de capital.

Efectul total  (cresterea accesului la credite, ceea ce va duce la cresterea cheltuielilor de consum si al investitiilor) inca nu se simte in piata.

Pe langa acesta in raport se specifica faptul ca increderea investitorilor a crescut dupa ce BCE a declarat ca este pregatita sa cumpere obligatiuni, in timp ce temerile cu privire la „fiscal cliff” din SUA se mentine in continuare.

Analiza FOREX

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Banca Angliei: Efectul programului FLS in 2013 se va simti mult mai mult

Euro s-a apreciat brusc in urma declaratiei date de reprezentatul Congresului SUA, Beiner

Euro s-a apreciat brusc in urma declaratiei date de reprezentatul Congresului SUA, Beiner

Beiner a declarat ca planul presedintelui Obama este nebalansat si vor continua sa gaseasca o solutie comuna cu acesta, dar pe langa acesta vor lucra si la un plan de rezerva ce va avea o rata de balansare mai ridicata.

Beiner a remarcat faptul ca republicanii sunt gata sa sutina cresterea impozitelor cu 1 trln. de dolari dar cu conditia sa fie diminuat 1 trln. de dolari din cheltuielile bugetare.

Aceasta declaratie a dus la deprecierea dolarului catre maxima 1.3217 in raport cu euro. Urmatoarea rezistenta a paritatii eur/usd se afla in zona 1.3285, maxima din 1 mai.

Analiza FOREX

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Euro s-a apreciat brusc in urma declaratiei date de reprezentatul Congresului SUA, Beiner

USD/CAD s-a depreciat dupa publicarea statisticii macroeconomice

USD/CAD s-a depreciat dupa publicarea statisticii macroeconomice

Dolarul canadian s-a apreciat in urma careia paritatea USD/CAD a atins noi minime.

Motivul fiind raportul macroeconomic cu privire la investitiile straine in hartiile de valoare canadiene ce au ramas la un nivel satisfacator, dupa ce indicele activitatii de productie, Empire State a inregistrat o scadere a 5-a luna consecutiv.

Usd/cad s-a depreciat cu 30 puncte atingand minimul la 0.9844 dupa care a gasit un suport. La acest moment paritatea se tranzactioneaza in zona 0.9850 cu 0.1% sub pretul de deschidere.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru USD/CAD s-a depreciat dupa publicarea statisticii macroeconomice

Informatii fiscale referitoare la modificarea scadentei platilor in luna decembrie

Informatii fiscale referitoare la modificarea scadentei platilor in luna decembrie

Conform modificarilor aduse la Codul de Procedura Fiscala, art.111^1, incepand cu luna decembrie 2012 se modifica termenul de declarare si de plata a creantelor fiscale, astfel ca termenul de declarare si de plata se modifica din data de 25 decembrie in  data de 21 decembrie.

Aceste modificari vizeaza toate obligatiile de declarare si de plata, atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane  juridice ( obligatii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale ).

Ca urmare si persoanele fizice care desfasoara activitati independente vor achita obligatiile aferente trimestrului IV,  pana la data de 21 decembrie 2012.

Atentionam agentii economici care beneficiaza de esalonari la plata a obligatiilor bugetare, sa acorde o atentie deosebita acestor modificari pentru a nu pierde facilitatile acordate potrivit legii.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informatii fiscale referitoare la modificarea scadentei platilor in luna decembrie

Activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj in trimestrul IV

Activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj in trimestrul IV

EVENIMENTE

1 OCTOMBRIE

La invitaţia Rectorului Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB), acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop şi a preşedintelui Senatului Universităţii, prof. univ. dr. Ioan Chirilă reprezentanţii CCI Cluj au participat la festivitatea de deschidere a noului an academic 2012 – 2013. Camera a încheiat un acord de colaborare cu noua conducere a UBB, care are în vedere dezvoltarea de proiecte comune între mediul academic şi cel universitar şi implicarea în dezvoltarea economico-socială durabilă a judeţului Cluj.

18 OCTOMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a primit vizita oficială a domnului Gabriel Eduardo Puente, Consilier economic al Ambasadei Republicii Argentina la Bucureşti. Reprezentând CCI Cluj, directorul general doamna Elisabeta Dumitrescu, a subliniat importanţa revenirii României pe piaţa sud americană şi realizarea unor proiecte de investiţii comune în domenii în care România deţine “know-how” cum ar fi: cercetare şi dezvoltare în industria IT&C, în industria cosmetică şi farmaceutică, respectiv industria prelucrătoare sau echipamente şi servicii în domeniul energetic.

Consilierul economic al Ambasadei Republicii Argentina la Bucureşti, dl Gabriel Eduardo Puente, a realizat o prezentare a ţării pe care o reprezintă, punând accentul pe importanţa acesteia ca destinaţie strategică de investiţii corelată cu tendinţele economice internaţionale. Domnul consilier a insistat asupra a patru mari sectoare strategice pentru investiţii: sectorul agro-alimentar şi al băuturilor, energiile regenerabile, outsourcing-ul în producerea de bunuri şi servicii, cercetarea şi dezvoltarea.

22 OCTOMBRIE

Reprezentanţii CCI Cluj  au luat parte la recepţia prilejuită de Sărbătoarea Naţională a Republicii Ungare organizată de Consulatul General de la Cluj. Evenimentul este unul important pentru antreprenori deoarece în Cluj sunt înregistrate peste 1000 de firme cu patronat maghiar. Însumate, investiţiile magiare sunt cele mai mari investiţii străine din judeţ, ca şi capital social, respectiv în ce priveşte cifra de afaceri realizată anual. De asemenea, CCI Cluj a sprijinit înfinţarea şi este membru activ al Camerei Bilaterale de Comerţ Româno-Maghiare Carpatia.

23 OCTOMBRIE

Editia a XIX-a a Topului Judeţean al Firmelor a fost organizată într-o atmosferă festivă la Grand Hotel Napoca, în prezenţa a peste 250 de reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri clujean, personalităţi publice, oameni politici şi înalţi reprezentanţi diplomatici. Cel mai important eveniment de business al anului a avut loc în data de 23 octombrie, iar cu acest prilej Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a premiat 1022 de firme pentru performanţele obţinute.

Domeniul cu cel mai mare număr de laureaţi este cel al Industriei, de unde provin 336 de firme. Acesta este urmat de Servicii cu 314 companii, Comerţ şi Turism cu 194 de premianţi, Cercetare şi Dezvoltare cu 80 de societăţi, Construcţii cu 67 de premianţi şi Agricultură cu 31.

Ne bucurăm că Topul Firmelor este si rămâne fără îndoială, locul de întâlnire pentru cele mai prestigioase firme şi cei mai importanţi antreprenori din judeţul Cluj.

Sponsorii festivităţii au fost MARFIN BANK (ROMANIA) SA, o bancă care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri, DELOITTE ROMANIA, una dintre cele mai mari firme de consultanţă şi servicii financiare la nivel mondial şi  MODPACK SYSTEM, o firmă cu capital românesc specializată în producţia şi comerţul ambalajelor de lemn şi în servicii de ambalare la cheie.

În plan organizatoric la ediţia din acest an a fost introdusă o metodă inovativă de contactare a firmelor eligibile pentru a intra în cadrul clasamentului final, prin utilizarea, cu preponderenţă a mijloacelor online de comunicare. Astfel, s-au îmbunătăţit procesele de colectare şi actualizare a datelor.

Totodată, pentru această ediţie a fost modificat designul şi conţinutul catalogului prin inserarea de informaţii pertinente, care au transformat Catalogul Topului Firmelor Clujene într-un veritabil instrument de business şi networking.

Prezenţa unui număr peste aşteptări de invitaţi este încă o dovadă a faptului că evoluţia mediului de afaceri ne preocupă pe toţi, indiferent de organizaţia din care facem parte. Convingerea noastră este că în viitor, colaborarea între firmele clujene şi Camera de Comerţ şi Industrie va fi mai strânsă, iar bunele relaţii vor conduce la o mai bună reprezentare a drepturilor şi intereselor mediului de afaceri.

25 OCTOMBRIE

Cu ocazia „Zilei Armatei Române” reprezentanţii CCI Cluj au participat la ceremonialul militar şi religios, depunând o coroană la Monumentul „Glorie Ostaşului Român” din centrul municipiului Cluj-Napoca. Mediul de afaceri clujean respectă instituţia armatei române şi comemorează anual faptele de vitejie şi jertfa ostaşilor noştri pentru realizarea idealurilor naţionale.

26 OCTOMBRIE

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, dl. ing. Ştefan Dimitriu a fost desemnat Consul Onorific al Ambasadei Republicii Elene la Cluj-Napoca. Ceremonia depunerii jurământului şi semnarea Protocolului de Jurământ, desfăşurată la sediul ambasadei elene, a fost patronată de Excelenţa Sa, Georgios Poukamisas Ambasador al Republicii Elene în România.

31 OCTOMBRIE

CCI Cluj în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Cluj serviciile deconcentrate aflate în subordinea acestei instituţii, Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi toate celelalte primării din judeţ au semnat un protocol pentru sprijninirea mediului de afaceri şi atragerea investitorilor străini. Astfel s-a creat un grup de lucru care a realizat, ca o primă măsură, în cadrul website-ului Instituţiei Prefectului o secţiune specială, în limba engleză, destinată investitorilor străini. Organizaţiile partenere postează periodic informaţii actualizate pentru a îmbogăţii baza de cunoştinţe necesare celor care doresc să investească în economia clujeană.

13 NOIEMBRIE

În data de 13  noiembrie 2012 conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj a primit vizita ambasadoarei Republicii Tunisiene la Bucuresti, Mahbouba Chebbi.

În cadrul întâlnirii, la care au participat directorul general al Camerei, doamna Elisabeta Dumitrescu si doamna Lucia Boariu director consultanţă, au fost discutate aspecte privind reluarea colaborarii dintre CCI Cluj şi Camerele de Comert Tunisiene şi au fost expuse oportunităti şi direcţii pentru dezvoltarea relaţiilor de  afaceri, între firmele clujene şi cele tunisiene.

Camera de Comert şi Industrie Cluj va susţine si încuraja dezvoltarea relaţiilor economice şi va promova cooperarea între companiile tunisiene şi antreprenorii locali, în special membrii CCI Cluj.

15 NOIEMBRIE

CCI Cluj a primit vizita Excelenţei sale, domnul Raymundo Santos Rocha Magno ,Ambasador al Braziliei în România.

Ambasadorul Republicii Federale a Braziliei la București, Excelenţa Sa Doamnul Raymundo Santos Rocha Magno, recomandă oamenilor de afaceri clujeni să-și lărgească orizontul pentru a explora piaţele din America de Sud

În cadrul întâlnirii desfăşurate la sediul Camerei de Comerţ şi Industreie Cluj, în data de 15 noiembrie 2012 au fost trecute în revistă relaţiile comerciale existente între cele 2 state. Comerţul între Brazilia şi Romania a crescut cu 47% în ultimul an. Domnul Ambasador a punctat faptul că ţara pe care o reprezintă are o politică comercială deschisă către Africa, Asia şi Europa, menţinând totodată parteneriatele strategice cu Statele Unite şi ţările din America Latină. Relaţiile comerciale cu Romania s-au apreciat, iar reprezentanţii diplomatici ai Braziliei sunt pregătiţi să faciliteze pătrunderea firmelor româneşti pe pieţele din această ţară.

Clujul este un centru strategic pentru relaţiile româno-braziliene, aici funcţionând şi un Centru de Studii Braziliene, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

În anul 2010 Romania a semnat un acord comercial cu Brazilia, care urmează să fie ratificat cât mai curând. Acesta presupune promovarea comerţului, întâlniri interguvernamentale şi de afaceri anuale, desfăşurate alternativ în fiecare dintre cele două state.

Întrebat care sunt obiectivele strategice pe termen scurt în România, diplomatul a menționat strângerea legăturilor culturale și comerciale. „Sunteţi o ţară bogată, aveţi multe de oferit, noi cumpărăm de la dumneavoastră piese de automobile, produse chimice, dar putem face mult mai multe împreună. Exportul nostru în România este de circa 475 milioane de dolari anul trecut, iar România a exportat către noi în valoare de 210 milioane dolari. Sunt convins că putem face mai mult decât atât şi trebuie făcut mai mult”, a conchis reprezentantul diplomatic al Braziliei.

Vorbind despre legăturile dintre România și Brazilia, ambasadorul Rochas Magno a enumerat cele câteva prezențe româneșți din istoria civilizației braziliene. „Dacă vorbim despre România, cunoaşteţi statuia lui Isus din Rio? Sigur aţi auzit de ea. Faţa figurii lui Isus a fost făcută de un român, desenată de un român. Industrializarea din Brazilia s-a bazat pe cărţi de Manoilescu. Modernismul din Brazilia a fost foarte mult influenţat de Tristan Tzara. Deci putem spune că avem multe elemente în comun, în special având în vedere faptul că suntem amândouă ţări latine. Dar principalul este că trebuie să ne dezvoltăm mai mult relaţiile”, a spus ambasadorul brazilian. „Putem facem mai multe lucruri împreună”, cconsideră diplomatul.

Vizita ambasadorului Braziliei s-a încheiat cu promisiunea acestuia că va reveni la Cluj, cu o delegaţie de oameni de afaceri pentru a realiza un “cap de pod” în afaceri în judeţul nostru.

Din partea CCI Cluj au participat la întrevedere doamna Elisabeta Dumitrescu, Director General şi domnul Horea Cămărăşan, Şeful Biroului de Comunicare Protocol şi Marketing.

1 DECEMBRIE

Preşedintele CCI Cluj, dl. Ştefan Dimitriu alături de personalul executiv au luat parte la manifestările dedicate ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI.

Evenimentul solemn a debutat printr-o slujbă religioasă la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, urmată de depunerea unor jerbe de flori la Monumentul lui Avram Iancu.

Au urmat intonarea IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI, alocuţiuni, defilarea Gărzii de Onoare şi retragerea cu torţe. Festivităţile s-au închiat la ora 20.30 cu un program impresionant de focuri de artificii.

CONFERINŢE, SEMINARII ŞI WORKSHOPURI


18 OCTOMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a sprijinit realizarea simpozionului ”Campioni În Business 2012”, organizat de Grupul Mediafax. În cadrul dezbaterii, reprezentanţii firmelor clujene au discutat cu analiști, investitori și consultanți de top despre cele mai recente prognoze macro economice și despre succesul în vreme de criză. Campionii business-ului românesc din Transilvania și Banat în 2012 s-au întâlnit la Hotelul Opera Plaza.

30 OCTOMBRIE

Reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj au luat parte la conferinţa anuală „POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, care a avut loc la Sinaia. CCI Cluj este atât membră a Pactului Teritorial Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, cât şi beneficiară a programului pentru dezvoltarea resurselor umane, urmărind cu interes evoluţia acestuia în Romania. Având deja 2 proiecte implementate cu succes, care au fost finanţate prin POS DRU 2007-2013, Camera se implică activ în vederea optimizării conţinutului şi modului de implementare a acestui program, având în vedere atât situaţia actuală, cât şi pregătirea pentru perioada 2014-2020 şi strategia Europa 2020. CCI Cluj a fost reprezentată la această conferinţă de doamna Elisabeta Dumitrescu, Director General.

30 OCTOMBRIE

Şeful Biroului de Comunicare, Protocol şi Marketing al CCI Cluj, dl. Horea Cămărăşan a participat în calitate de invitat la seminarul „SMART SEE privind spre viitor prin ochii experienţei acumulate” organizat  de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Direcţia Generală Cooperare Teritoarială Europeană. Evenimentul,  care s-a desfăşurat la Timişoara a reunit o serie de organizaţii publice şi private române şi străine, implicate în derularea Programului de Cooperare Transnaţională în Sud-Estul Europei. Întărirea relaţiilor cu partenerii strategici din zona de sud-est a Europei şi în special cu ţările din bazinul dunărean se înscrie în strategia de cooperare pe termen lung a CCI Cluj.

15 NOIEMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti au organizat la Cluj-Napoca, seminarul cu titlul „Protecţia Mărcii Comunitare şi a Desenului Comunitar”. Prin temele abordate în cadrul seminarului s-a urmărit atât explicarea metodologică, dar mai ales practică a etapelor care trebuie parcurse în demersul de a pătrunde cu produse şi servicii în spaţiul comunitar, recunoscut ca fiind foarte competitiv şi în acelaşi timp bine monitorizat. Au participat reprezentanţii a 38 de companii.

16 NOIEMBRIE

CCI Cluj în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consulatul General al Republicii Ungare au organizat cel mai important forum de afaceri desfăşurat în această toamnă la Cluj.

Aflat la prima ediţie „Forumul de afaceri româno-maghiar” s-a bucurat de prezenţa a peste 250 de persoane.

Au fost reprezentate 120 de firme din ambele tări, din domeniile principale de interes, în care se urmăreşte dezvoltarea economică comună: agricultură, energie, inclusiv energie regenerabilă şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Gazda evenimentului a fost Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. Agenda forumului a cuprins o sesiune plenară de deschidere şi 3 panel-uri de discuţii şi networking, pe fiecare din domeniile de interes.

Dezbaterile primei ediţii s-au încheiat cu o recepţie oficială, care a oferit participanţilor încă un motiv de a strânge legăturile între ei şi de a crea noi parteneriate.

Recepţia a avut loc în clărirea Casino din Parcul Central Cluj-Napoca, recent renovată şi transformată într-un centru urban de afaceri şi cultură.A fost un eveniment încununat de succes, care va fi repetat şi în anii care urmează.

22 NOIEMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în colaborare cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord în România au organizat în data de 22 noiembrie 2012 un seminar de afaceri, care s-a desfăşurat în Amfiteatrul Facultăţii de Business  a Universităţii Babeş – Bolyai.

Delegaţia oficială britanică a fost condusă de Excelenţa Sa, domnul Martin Harris, Ambasador al Marii Britanii în România. Agenda zilei a cuprins o conferinţă de presă comună a preşedintelui CCI Cluj alături de domnul ambasador, urmată de seminarul, la care au participat reprezentanţii a peste 60 de firmele membre al CCI Cluj şi societăţi mixte româno-britanice. Evenimentul s-a încheiat cu un prânz de afaceri, oferit de Ambasada Marii Britanii şi Camera de Comerţ şi Industrie Cluj.

29 NOIEMBRIE

CCI Cluj, cu sprijinul DGFP Cluj, a organizat seminarul “TVA – masuri care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013”. Tema propusă a avut în vedere prevederile OG NR.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Dezbaterile s-au axat pe subiecte ca: sistemul TVA la încasare, reguli noi privind facturarea, regimul TVA aferent bunurilor lipsă din gestiune, prelungirea termenului de aplicare a măsurii privind amânarea plăţii TVA în vamă precum şi alte probleme ridicate de către participanţii la seminar. Au participat reprezentanţii a 46 de firme.

CURSURI

Departamentul de Formare Profesională, Perfecţionare şi Resurse Umane a organizat un curs pentru specializarea: Responsabil cu gestiunea deşeurilor la care au participat reprezentanti ai societatilor comerciale din judetul Cluj, Salaj si Alba. Cursul a apărut ca o necesitate datorată modificării legii 211.

De asemenea, în cursul lunii octombrie Departamentul de RU a promovat şi diseminat în rândul firmelor clujene proiectul “Securitatea si sanatatea în muncă – o premisă pentru competitivitate”, adresat lucrătorilor şi managerilor din domeniul HoReCa.

MISIUNI ECONOMICE

În perioada 03 – 18 decembrie 2012 directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, doamna Elisabeta Dumitrescu, a condus o misiune economică în sud estul Asiei.

Realizată la insistenţele mediului de afaceri clujean această misiune este compusă din reprezentanţii a peste 20 de firme, din domenii precum IT&C, construcţii civile şi materiale de construcţii, farmacie, medicină şi chirugie, servicii financiare, etc.

Prima destinaţie a acestei delegaţii a fost Vietnam, unde au avut loc primele întrevederi de afaceri la Camera de Comerţ naţională cu sediul la Saigon.

De asemenea, traseul a inclus Cambodgia şi Thailanda. La Bangkok au avut loc mai multe întâlniri de afaceri între delegaţia română şi antreprenori locali.

Reprezentanţiii firmelor clujene au revenit în Romania cu un număr mare de oferte de parteneriat, pe care le vor analiza şi le vor da curs în lunile care urmează.

Publicat in sectiunea : CCICJ, Conferinte, Economic - Financiar, Evenimente, Misiuni economiceComentariile sunt închise pentru Activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj in trimestrul IV