Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | aprilie, 2012

Nokia: în categoria “junk”, în viziunea agenţiei de evaluare financiară Fitch

Nokia: în categoria “junk”, în viziunea agenţiei de evaluare financiară Fitch

Fitch a coborât calificativul pentru credite pe termen lung al Nokia de la „BB+” la „BBB-” şi a avertizat că ar putea urma noi revizuiri în scădere, dacă situaţia afacerilor grupului nu se îmbunătăţeşte în a doua jumătate a anului şi în 2013.

Agenţia de evaluare financiară a retrogradat producătorul finlandez de telefoane mobile Nokia în categoria nerecomandată investiţiilor („junk”), ca urmare a declinului cotei de piaţă, şi a anunţat că perspectiva rămâne negativă.

„Având în vedere posibilele dificultăţi pe care le are de depăşit grupul, agenţia nu este în prezent convinsă că Nokia poate atinge acest obiectiv pe parcursul a 18 luni”, potrivit unui comunicat al Fitch, citat de www.mediafax.ro.

În replică, oficialii Nokia susţin că grupul se va concentra asupra reducerilor costurilor şi menţinerii unei poziţii fiscal solide.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Nokia: în categoria “junk”, în viziunea agenţiei de evaluare financiară Fitch

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2011

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2011

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii conform standardului ISO9001:2008, pentru realizarea serviciilor specifice Camerelor şi anume consultanţă în afaceri, programe euopene, organizare de evenimente, formare profesională, relaţii internaţionale, arbitraj comercial şi evidenţă membrii.

Pentru a dobândi o recunoaştere naţională şi internaţională şi pentru confirmarea îndeplinirii cerinţelor standardului de către o terţă parte, Camera a fost auditată în vederea recertificării, de către TUV Sud, în luna aprilie 2011.

Politica referitoare la calitate este formulată astfel: „Misiunea noastră este de a fi un partener de nădejde, un consultant care să ofere soluţii şi să  asigure un sprijin constant şi eficient firmelor”.

Activităţile CCI Cluj în cursul anului 2011,  s-au desfăţurat pe următoarele direcţii:

a) Atragerea de fonduri nerambursabile în folosul mediului de afaceri:

Nevoia de a atrage fonduri nerambursabile în beneficiul mediului de afaceri ne-a determinat să identificăm teme noi pentru proiecte, să creăm noi parteneriate şi să elaborăm propuneri pentru a fi finanţate prin diferite programe.

În cursul anului au fost întocmite cinci propuneri de proiecte noi din care trei pentru a fi finanţate prin Programul Leonardo da Vinci şi două propuneri de

proiecte pentru Programul de Cooperare Transnaţională în Sud Estul Europei cu o valoare totală de 1,5 milioane de Euro, pentru care aşteptăm rezultatul evaluării.

b) Implementarea proiectelor aprobate:

Implementarea proiectului O.C.U.P. a început în luna ianuarie 2011 şi se încheie în 30 iunie 2012. Prin acest proiect a fost accesată o finanţare nerambursabilă în valoare de 2.088.001,87 lei, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 5, domeniul major de intervenţie 5.1.

Unul dintre obiectivele esenţiale ale proiectului este  corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă la nivelul judeţului. Acesta, dar şi celalalte obiective au fost realizate în special prin consilierea, orientarea şi medierea unui grup de 150 de persoane, dintre care 120 au beneficiat de cursuri gratuite de calificare şi de specializare.

CCICJ a creat un Centru pentru Promovarea Măsurilor Active de Ocupare, un website interactiv al proiectului, a organizat o conferinţă de lansare (cu 110 participanţi), un târg de locuri de muncă la Cluj-Napoca, cu peste 3000 de participanţi, 71 de angajatori şi peste 1200 de locuri de muncă, 3 seminarii pentru promovarea măsurilor active de oupare şi 28 de job-cluburi, cu scopul de a integra membrii grupului ţintă într-un sistem care să le faciliteze comunicarea, să le dezvolte capacităţile, stima de sine şi în final să le asigure accesul pe piaţa muncii într-un mod nediscriminatoriu.

Proiectul MAGISTER este implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Cluj alături de un consorţiu internaţional compus din instituţii publice şi private importante, care au ca domeniu de activitate instruirea, evaluarea şi consultanţa. MAGISTER se derulează în perioada 2011-2012.

Iniţiat de către Asociaţia Turnătoriilor din Ţara Başcilor şi Navarra — AFV, şi coordonat de către Federaţia Firmelor din Industria Metalelor din provincia Biscaya — FVEM, proiectul este finanţat de către Comisia Europeană prin schema de Transfer de Inovaţie a Programului Leonardo da Vinci pentru Formare Profesională.

Principalul rezultat al proiectului constă în realizarea unui Ghid pentru transferul de cunoştinţe în IMM-urile familiale. De asemenea vor fi realizate rapoarte intermediare în care vor fi prezentate rezultatele obţinute, metodologiile şi instrumentele, care vor uniformiza şi transmite cunoştinţele, un raport care va descrie principalele puncte forte şi punctele slabe ale IMM-urilor familiale din sectorul industrial vizat din perspectiva utilizării cunoştinţelor şi a aşteptărilor cu privire la metodologiile şi instrumentele pentru uniformizarea cunoştinţelor şi finalmente un raport de sinteză care va prezenta principale dificultăţi şi obstacole pentru a uniformiza şi transmite cunoştinţele între generaţii.

c) Dotarea CCI Cluj cu echipamente la standarde internaţionale pentru satisfacerea nevoilor membrilor şi îmbunătăţirea calităţii servicilor prestate:

Prin finanţările nerambursabile atrase au fost acoperite cheltuielile de achiziţie pentru un server nou, inclusiv softul de operare şi virtualizare, cca 10 softuri de tip office, antivirus, un laptop, un videoproiector şi o instalaţie de traducere simultană cu 20 de unităţi de recepţie.

Din surse proprii Camera a achziţionat zece PC-uri cu softul aferent pentru dotarea uneia dintre sălile de curs.

d) Fidelizarea şi atragerea de noi membri:

În anul 2011, am reuşit prin acţiuni concrete să atragem 75 de membri noi şi să fidelizăm 344 de firme membre. Efortul depus de experţii Camerei se continuă pentru fidelizarea a încă 316 membri, care conform statutului figurează ca membri dar au cotizaţia restantă actualmente.

După 2 ani de pauză s-a reluat festivitatea de premiere a membrilor în cadrul Topului firmelor. Cea de-a XVIII a ediţie a Topului firmelor membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, din data de 10 noiembrie 2011, a premiat cei mai importanţi operatori economici din judeţ, care au avut performanţe economico-financiare notabile în anul financiar 2010. În Topul de anul trecut au fost 283 de firme laureate, selecţionate din 30.547 de societăţi, care au depus bilanţul pe 2010, dintre care numai 6.573 au întrunit

criteriile de eligibilitate. Domeniul cu cel mai mare număr de laureaţi a fost cel al Industriei, cu 107 firme premiate. Acesta a fost urmat de Comert şi Turism cu 82 de companii, Servicii cu 53 de premianţi, Construcţii cu  21 de societăţi, Cercetare Dezvoltare şi High Tech cu 18 de premianţi şi Agricultură şi Pescuit cu 2.

Întregul colectiv al Camerei Cluj a lucrat cu profesionalism la realizarea acestui important eveniment, iar partenerii media locali au asigurat mediatizarea.

e) Dezvoltarea activităţii de formare şi perfecţionare profesională:

Pentru a răspunde solicitărilor de pe piaţa locală a muncii şi intereselor oamenilor de afaceri locali, care doresc să acceseze fonduri europene, am acreditat conform CNFPA, cursul de Manager de proiect. Participanţii la acest curs de specializare cu o durată de 75 de ore, vor dobândi competenţe pentru a implementa proiecte şi obţin atestat recunoscut la nivel naţional şi european pentru această ocupaţie.

Pe parcursul anului 2011 am organizat 5 tipuri de cursuri de specializare (gratuite): Manager de proiect, Manager resurse umane, Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii şi Dezvoltare antreprenorială, la care au participat în total 97 de persoane.

f) Dezvoltarea relaţiilor internaţionale, promovarea judeţului Cluj şi a firmelor clujene în străinătate:

În perioada 25.04 – 10.05.2011, reprezentanţii a 24 de firme şi instituţii din Cluj au făcut o primă incursiune pentru a studia piaţa chineză şi pentru a vizita târguri şi expoziţii la Beijing şi Shanghai. Delegaţia clujeană a fost primită de către conducerea Camerei de Comerţ din Shanghai, ocazie cu care au fost analizate posibilităţile de colaborare între Camere şi a avut loc un forum de afaceri romano – chinez la sediul CCI Shanghai. Cu ocazia acestei misiuni oamenii de afaceri români au realizat legături cu oameni de afaceri chinezi doritori să investească sau să îşi promoveze produsele în România.

În data de 9 mai 2011, Ziua Europei, CCICJ a participat cu stand la activităţile organizate în cinstea acestei zile. Respectând tradiţia ultimilor ani

Camera de Comerţ şi Industrie, ca partener al Centrului de Informare Europe Direct-Transilvania Nord, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, cu sprijinul celorlalţi multiplicatori de informaţie europeană, a sărbătorit ziua de 9 mai 2011 – Ziua Europei, prin organizarea unei expoziţii de materiale de informare europeană amplasată pe aleea pietonală din strada Matei Corvin.

În perioada 9 – 10.06.2011 Camera de Comerţ şi Industrie Cluj  a organizat la Cluj-Napoca a doua întâlnire la nivel transnaţional în cadrul proiectului MAGISTER, la care au participat partenerii de proiect din Spania, Italia şi Franţa. Având un program complex această întâlnire a avut obiectivul principal de a evalua rezultatele atinse după realizarea primelor Pachete de Lucru (Work Packages). Proiectul a debutat cu o analiză a principalelor metode de administrare şi transmitere a cunoştinţelor în cadrul IMM-urilor familiale din sectorul metalelor. Au fost analizate avantajele şi dezavantajele folosirii fiecărei metode, efectuându-se studii de caz în cel puţin două firme din fiecare ţară în care se implementează proiectul. În total au fost intervievaţi reprezentanţii a 12 firme (6 firme spaniole, 2 româneşti, 2 italiene şi 2 din Franţa). Delegaţii străini, prezenţi la reuniunea de la Cluj-Napoca, au făcut o vizită de lucru la cele două firme clujene care au fost de acord să colaboreze cu CCICJ, pentru realizarea acestui proiect.

În cursul anului 2011, CCICJ a primit vizita unor delegaţii străine şi diplomaţi străini, prilej cu care a  promovat economia judeţului şi serviciile Camerei astfel: – Un grup de peste 30 de studenţi la ştiinţe economice, de origine americană, însoţiţi de profesori coordonatori au vizitat pentru al doilea an consecutiv Camera de Comerţ şi Industrie Cluj. Studenţii şi cadrele didactice provin de la Hardwick College, Massachusetts şi realizează un proiect multianual, care are scopul de a înregistra evoluţia economică a judeţului şi de a stabili criteriile pentru care Clujul este o destinaţie favorită pentru investitorii străini.

– În iulie 2011 CCICJ a primit vizita ambasadorului Republicii Polone la Bucureşti, E.S. Marek Szczygiel, aflat pentru prima oară la Cluj în această calitate. Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj şi Excelenţa Sa

Ambasadorul Poloniei au evocat relaţia seculară existentă între cele două ţări şi necesitatea întăririi parteneriatului strategic actual dintre România şi Republica Polonă,  atât la nivel politic cât şi în ceea ce priveşte mediul de afaceri.

– Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, Dl. ing. Ştefan Dimitriu, a primit în data de 29 august 2011, la sediul CCICJ, vizita Excelenţei Sale, domnul Philippe Beaulne – Ambasadorul Canadei în România. În cadrul întâlnirii au fost trecute în revistă relaţiile bilaterale şi au fost identificate noi oportunităţi de colaborare.

g) Soluţionarea conflictelor comerciale între firme:

În perioada de referinţă Curtea de Arbitraj de pe lângă CCICJ a soluţionat un număr de 39 litigii arbitrale. Din cele 39 de litigii, unul singur a avut caracter internaţional, restul fiind între societăţi comerciale cu sediul în Romania. Pe lângă cauzele înregistrate în cursul anului 2011, Curtea de Arbitraj Cluj a soluţionat în acelaşi an şi cauzele nefinalizate printr-o hotărâre arbitrală din anul anterior, pronunţând un număr total de 54 de sentinţe finale. Din aceste soluţii finale în 43 de dosare s-au pronunţat soluţii de admitere, în 2 dosare, respingere a pretenţilor, iar în 4 dosare s-a luat act de renunţarea la judecată ca urmare a împăcării părţilor.

Centrul de Mediere a devenit operaţional la data de 30.05.2011, odată cu primirea Deciziei nr. 1186 din 25.05.2011 a Preşedintelui Consiliului de Mediere după care a fost înscris în Registrul Naţional de Evidenţă a Organizaţiilor din Domeniul Medierii.

Centrul de mediere a acţionat în următoarele direcţii:

Atragerea unor specialisti, mediatori acreditaţi pentru constituirea nucleului propriu zis.

Încheierea  unui contract de colaborare cu Asociaţia Ultrasilvam, în baza căruia s-au desfaşurat mai multe cursuri de formare, la care au participat în total 37 de persoane.

– Promovarea medierii în rândul comercianţilor, ca mijloc alternativ de soluţionare a conflictelor, mediatizarea în rândul membrilor CCICJ a legislaţiei relevante, referitoare la mediere, precum şi a utilizării acesteia în diferite tipuri

de conflicte.

h) Promovarea conceptului de Responsabilitate Socială a Întreprinderilor (RSI)

În cadrul CCICJ a fost creat un Birou de asistenţă pentru promovarea „Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”, care oferă firmelor, autorităţilor publice şi ONG-urilor informaţiile necesare, asistenţă pentru planificarea şi punerea în aplicare a unui program RSI, consultanţă şi linii directoare privind responsabilitatea socială (standardul  ISO 26.000:2011).

i)  Sprijinirea firmelor prin furnizarea consultanţei în afaceri:

S-a acordat consultanţă în ce priveste constituirea societăţilor comerciale, modificarea actelor constitutive ale acestora, asupra procedurilor necesare în vederea înregistrării societăţilor comerciale la registrul comerţului, ale actelor adiţionale la actele constitutive precum şi informaţii pentru investitorii străini în România. În acest sens, s-au  redactat  442  acte constitutive şi acte adiţionale modificatoare ale actelor constitutive şi s-au întocmit  502 dosare în vederea depunerii la registrul comerţului, acordându-se consultanţă la peste 550 de societăţi comerciale.

Activitatea de înscriere în Arhiva electronică a înregistrat o creştere faţă de anul anterior, realizându-se 237 înscrieri avize de garanţie.

Au fost comercializate produse şi servicii ASRO prin Centrul zonal de informare şi vânzare, fiind pe primele locuri în ţară ca volum de vânzări produse ASRO cu peste 600 de standarde vândute anul trecut.

Creşterea exportului la nivelul judeţului a fost oglindită şi prin numărul de certificate de origine. Au fost eliberate un nr. de 1728  certificate pe parcursul anului 2011. Acest document însoţeşte marfa pentru export doar în statele care nu aparţin Uniunii Europene. Cele mai frecvente fiind destinaţiile: Ucraina, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Tunisia, Qatar, Oman, Bahrain, Kazakhstan, Siria, China, Azerbaidjan, Kuwait.

j) Promovarea Camerei de Comert şi Industrie Cluj prin intermediul

mass-media

Conştientizarea necesităţii întăririi capacității de a interacționa a fost unul dintre

aspectele cheie ale construcției capacității instituționale. Promovarea prin mass-media se circumscrie domeniului întăririi capacității de interacționare cu mediul extern.

În anul 2011 aceste activități au constat în:

– promovarea activităţii CCICJ şi prezentarea profilelor unor membri importanţi ai CCICJ în emisiunea Clubul Camerelor de Comerţ, difuzată la postul naţional Antena 3, emisiunea nr.6 din 12.02.2011.

– publicarea a 4 rapoarte trimestriale de activitate, care evidenţiază întreaga activitate desfăşurată la Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, în Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, publicaţie trimestrială, în limbile Română şi Engleză, care apare pe suport de hârtie şi electronic.

– publicarea periodică de informări şi comunicate de presă pe website-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, http://www.ccicj.ro.

– publicarea zilnică de informaţii şi sfaturi de afaceri, oferte de colaborare , comunicate de presă, reportaje etc. pe website-ul publicaţiei oficiale a CCICJ – Gazeta Afacerilor, http://www.gazeta-afacerilor.ro.

– transmiterea zilnic a celor mai importante informaţii de afaceri către membrii CCICJ, prin intermediul newsletterului Gazetei Afacerilor.

– transmiterea periodic a celor mai importante informaţii despre activitatea CCICJ către membrii CCICJ, prin intermediul publicaţiei electronice a CCICJ – ”În sprijinul mediului de afaceri”.

– promovarea activităţii CCICJ, la nivel internaţional s-a făcut prin participarea la sondajeele efectuate de Eurochambers, postarea de informaţii despre activitatea CCICJ pe website-ul proiectului finanţat din fonduri europene, Magister, http://www.magisterproject.eu şi înscrierea în directorul internaţional al Camerelor de Comerţ, gestionat de Camera Internaţională de Comerţ,

http://chamberdirectory.worldchambers.com/

Obiectivul nostru este să difuzăm informația, care este o resursă vitală şinecesită o utilizare de natură a asigura în cel mai înalt grad îndeplinirea

scopurilor și obiectivelor instituției.

Comunicarea constituie o funcție strategică a CCICJ, gestionarea și comunicarea informațiilor fiind asigurată printr-o strategie anuală în domeniu.

Concluzii

La nivelul anului 2011, au fost realizate obiectivele prognozate pentru acest interval de timp, aşa cum au fost prezentate în capitolele precedente.

Din analiza activităţii desfăşurate a rezultat o creştere calitativă a activităţilor principale desfăşurate, cu impact pozitiv asupra imaginii instituţiei şi a raporturilor operaţionale cu membrii, colaboratorii şi alte tipuri de clienţi ai serviciilor Camerei.

În anul 2012 va fi continuat procesul de perfecţionare instituţională, însoţit de o cooperare mai accentuată cu partenerii de bază ai CCICJ. Se va pune accent pe creşterea capacităţii operaţionale şi cooperare internaţională, respectiv pe compatibilizarea cu celelalte Camere din Romania şi cu instituţiile similare ale statelor europene.

CHELTUIELI REALIZATE DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ IN ANUL 2011 SI PREVIZIUNI PENTRU ANUL 2012

NR.

CRT.

DENUMIRE PLAN PE ANUL  2011 REALIZARI PE ANUL 2011 % CHELTUIELI PREVIZIONATE PE ANUL 2012
1. SALARII , INDEMNIZATII

(ANGAJATI, CENZORI, TICHETE DE MASA )

245.000 244.914,85 99 233.000
2. ASIMILATE SALARIILOR 59.000 58.877 99 143.000
3. MATERIALE CONSUMABILE

(CONSUMABILE DE BIROU,MON.OF.,MOCHETA)

25.000 49.256,80 197 50.000
4. CHELTUIELI GOSPODARESTI

(TELEFON, POSTA, INTRETINERE  RETEA, LEX)

76.000 75.934,75 99 75.000
5. PROTOCOL, REUNIUNI, DEPLASARI,PUBLICITATE:

(CAFEA , FLORI, BILETE DE AVION, CAZARI, ANUNTURI)

95.000 93.406,56 98 95.000
6. ARBITRAJ 65.000 53.606,07 82 65.000
7. PROGRAME FINANTATE DE UNIUNEA EUROPEANA 540.000 701.842,05 130 400.000
8. MISIUNI EXTERNE 280.000 276.655,11 99 175.000
9. CHELTUIELI FINANCIARE, IMPOZITE SI TAXE, AMORTIZARI, COM.BANCAR ,PRORATA 60.000 40.200,79 67 70.000
10. ALTE CHELTUIELI (INTERNET, LECTORI, COMBUSTIBIL, COTIZATII LA DIVERSE ASOCIATII/ CAMERE , ASRO, TAXA OPERATOR ARHIVA, FORMULARE CERTIFICATE DE ORIGINE) : 55.000 46.870,17 85 55.000
TOTAL : 1.500.000 1.641.564,15 1.360.000

VENITURI REALIZATE DE CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ IN ANUL 2011 SI PREVIZIUNI PENTRU 2012

NR.

CRT.

SURSA DE VENIT PLAN PE ANUL

2011

REALIZARI PE

ANUL 2011

% PREVIZIUNI PE ANUL

2012

1. INSCRIERE MEMBRII, COTIZATII 125.000 173.895 139 180.000
2. ARBITRAJ COMERCIAL 120.000 130.761,19 109 130.000
3. CONSULTANTA JURIDICA:

-REDACTARE ACTE, ACTE ADITIONALE , ETC.

– VANZARE STANDARDE, TOP FIRME

– GARANTII REALE MOBILIARE –  ARHIVA ELECTRONICA

90.000 86.545,30 din care:

39.389,94

38.187,56

8.967,80

96 100.000
4. ORGANIZARE TARGURI INTERNE 35.000 31.204,19 89 32.000
5. ORGANIZARE MISIUNI ECONOMICE 250.000 369.069,77 148 183.000
6. ELIBERARE CERTIFICATE  DE ORIGINE 185.000 285.600 154 95.000
7. ORGANIZARI DE EVENIMENTE (ACTIUNI PROMOTIONALE, WORKSHOP ETC. 10.000 3.689,73 37 30.000
8. IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE EXTERNE 500.000 504.420,12 101 500.000
9. ORGANIZARE CURSURI DE INSTRUIRE 150.000 5.526,45 4 60.000
10. VENITURI DE CHIRII SPATII SI ECHIPAMENTE 20.000 32.258,35 161 20.000
11. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (MULTIPLICARE MATERIALE, SERVICII PRESTATE ALTOR INSTITUTII) 50.000 13.245,89 26 27.000
12. DOBANZI BANCARE SI DIFERENTE DE CURS VALUTAR 15.000 13.196,54 88 13.000
TOTAL: 1.550.000 1.649.412,53 106,41 1.370.000

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ PE ANUL 2011

Clujenii pot economisi câteva mii de euro la apartamente, în funcţie de etajul la care sunt situate

Clujenii pot economisi câteva mii de euro la apartamente, în funcţie de etajul la care sunt situate

Preţul locuinţelor este influenţat într-o proporţie semnificativă şi de amplasarea apartamentelor în imobile. Astfel, cei care vânează un preţ cât mai mic pot face economii şi de câteva mii de euro dacă optează pentru apartamente aflate la parterul sau ultimul etaj al blocului.

Potrivit datelor www.imobiliare.ro, locuinţele din blocurile vechi situate la ultimul etaj au un preţ de vânzare cu până la 11,5% mai mic decât unităţile locative similare, dar amplasate la un etaj intermediar. Preţuri mai mici sunt practicate şi în cazul apartamentelor de la parter, cea mai mare diferenţă ajungând la 10,6% în acest caz.

Printre cele mai ieftine sunt apartamentele aflate la parterul blocurilor vechi, întrucât acestea prezintă un risc mai mare pentru spargeri şi la nivelul lor traficul intens poate fi o problemă pentru locatari. Aceste dezavantaje se reflectă şi în preţ.

La Cluj diferenţa între un apartament situat la un etaj intermediar şi unul aflat la parter este în medie de 4%. Această diferenţă reprezintă o economie de aproximativ 2.000 de euro în cazul unui apartament vechi cu două camere cu o suprafaţă utilă de 50 de metri pătraţi

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Clujenii pot economisi câteva mii de euro la apartamente, în funcţie de etajul la care sunt situate

Unul din nouă români a rămas fără loc de muncă în trei ani de criză. La Cluj, peste 16.600 de concedieri

Unul din nouă români a rămas fără loc de muncă în trei ani de criză. La Cluj, peste 16.600 de concedieri

Criza s-a resimţit la nivelul companiilor româneşti care au trecut la restructurarea reducerea semnificativă a personalului. În ultimii trei ani, aproape 600.000 de români au fost rămas fără locul de muncă.

Astfel dacă în 2009, erau 4.736.800 de angajaţi in România, la începutul acestui an, numărul lor se situa la 4.172.100 de persoane. Ceea ce însemnă că unul din nouă români a fost concediat în această perioadă.

În Cluj la 1 ianuarie 2009 erau înregistraţi 210.427 de angajaţi, ca la 1 ianuarie 2012 numărul lor să se diminueze la 193.775. Adică, peste 16.600 de persoane au fost concediate în aceşti trei ani de criză, potrivit graficului întocmit de portalul www.econtext.ro. Totuşi, variaţia numărului angajaţilor consemnată este în cazul judeţului Cluj de -7,90%, mult mai mică decât media pe ţară, de -12%.

Cel mai lovit judeţ de avalanşa concedierilor este Mehedinţi, unde unul din cinci angajaţi a rămas fără serviciu, minusul rezultat privind situaţia locurilor de muncă fiind de 9.687 salariaţi, respectiv -19,4%.

La celălalt pol se află Sibiul, care a  avut cele mai puţine reduceri de personal. 6,6% din forţa de munca din Sibiu a rămas pe liber în aceşti ani.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Unul din nouă români a rămas fără loc de muncă în trei ani de criză. La Cluj, peste 16.600 de concedieri

Bolnavii mintal sunt scoşi din uz. Adevărul despre afecţiune îi lasă fără şanse de angajare

Bolnavii mintal sunt scoşi din uz. Adevărul despre afecţiune îi lasă fără şanse de angajare

În anul 2012, angajatorii încă au o percepţie deformată despre cei care suferă de o boală mintală, cu toate că statisticile interne şi internaţionale arată că bună parte din populaţie suferă de afecţiuni de acest fel.

25% dintre oameni dezvoltă tulburări mintale sau de comportament la un moment dat în viaţă. Aceste boli pot fi determinate genetic, dar, de cele mai multe ori sunt cauzate de factori sociali sau psihologici. Totodată pot rezulta dificultăţi de adaptare, implicând stări de depresie, anxietate şi confuzie.

„Am observat că dacă le spui celor din jur ce probleme ai, te evită. Nu trebuie să le spui pentru că ei cred că schizofrenia este o boală gravă. Eu nu am ascuns şi mi-au zis în faţă la interviul de angajare că le pare rău, dar nu pot angaja”, mărturiseşte Simona, o tânără din Cluj care a fost diagnosticată cu schizofrenie. Ea lucrat ca secretară şi a făcut cursuri de lucrător în comerţ, contabilitate şi servicii financiare.

Şi medicii le recomandă celor aflaţi în situaţii similare să întreţină o activitate. Însă, se întâmplă ca atunci când aceste persoane au mare nevoie de o adeverinţă de medicina muncii pentru a obţine o slujbă, să fie evaluaţi ca inapţi pentru muncă, chiar dacă nu figurează nicăieri ca pensionaţi pe caz de boală. Ovidiu care a urmat cursurile Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a avut o experienţă similară priminând un aviz negativ, întrucât suferă de schizofrenie . Ovidiu a încercat diferite joburi până acum de la agent de asigurări la agent de pază.

„Cred că e mai bine să nu spui, chiar dacă eşti apt şi poţi să munceşti. Mai mult te complici şi îţi faci probleme”, precizează Ovidiu.

Simona şi Ovidiu au beneficiat de programele Fundaţiei Estuar care până în prezent a deservit 86 de persoane– adulţi cu probleme psihice. 13 dintre beneficiari au un loc de muncă. Pe lângă activităţile terapeutice şi recreative, au fost desfăşurate şi 33 de activităţi lucrative

„Schizofrenia este una dintre cele mai costisitoare boli. Conform unor studii de cost-eficienţă, internările ajung la 12.000 de euro. Pe lângă acestea există şi costuri societale foarte mari, având în vedere că bolnavul este scos din uz de sistem, iar la modul cel mai ideal este pensionat. Chiar dacă starea se ameliorează considerabil, iar bolnavul reuşeşte să se recupereze, depensionarea persoanei nu prea se întâmplă, de aceea recomandăm să facă eforturi să-şi păstreze actualul loc de muncă”, explică prof. dr. Ioana Micluţia. Aceasta mai precizează că 1% din populaţie suferă de schizofrenie, boala fiind mult mai vehementă la tinereţe, dar se poate ameliora în timp. Pe lângă tratamentul şi terapie, bolnavul are nevoie să se recupereze social şi profesional. Consilierea îi implică atât pe bolnavi cât familia acestora.

Avantajele fiscale nu rezolvă problema integrării profesionale a celor cu deficienţe

În ciuda informărilor, prea puţini angajatori împărtăşesc convingerea că boala mintală poate fi vindecată sau ţinută sub control prin medicamente, terapie sau diferite feluri de suport.

Nici facilităţile sau scutirile fiscale (potrivit Legii 448/2006)  nu-i înduplecă să recruteze personal cu deficienţe.  Cei care se ocupă de consilierea persoanelor cu o afecţiune de acest fel le recomandă să facă tot posibilul să-şi menţină actualul loc de muncă.  Astfel în 60% din cazuri, cei cu deficienţe nu renunţă la job.

Dacă în Uniunea Europeană, nivelul de ocupare al forţei de muncă de persoane cu dizabilităţi era de 50%, în România doar 4,2% din totalul celor cu dizabilităţi aveau un serviciu la începutul anului 2010.

În Cluj existau doar 27 de unităţi protejate, adică firme care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap şi care au încheiat un contract individual de muncă. Potrivit articolului 82 din Legea 448/2006, unităţile protejate beneficiază de scutire de plata taxelor de înfiinţare, de plata impozitului pe profit, dacă 75% din acest fond este reinvestit, şi avantaje pentru a efectua traninguri gratuite pentru salariaţi.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Bolnavii mintal sunt scoşi din uz. Adevărul despre afecţiune îi lasă fără şanse de angajare

BVB lansează un nou indice pentru cele mai tranzacţionate acţiuni de pe piaţă

BVB lansează un nou indice pentru cele mai tranzacţionate acţiuni de pe piaţă

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) va introduce un nou indice de reper în perioada următoare. Indicele BET-BK (“Bucharest Exchange Trading Benchmark”) va urmări cele mai tranzacţionate acţiuni de pe piaţă, indice de preț ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai tranzacționate societăți listate pe piața reglementată a BVB. Practic, noutatea adusă de acest instrument constă în modul de calcul al ponderii emitenţilor.

„Este un indice investibil, care va cuprinde 25 de ac­ţi­uni şi va fi conceput în colaborare cu administratorii de fon­duri”, a spus Alin Barbu, directorul general al BVB, citat de www.zf.ro.

Bursa încearcă astfel să vină în sprijinul administratorilor locali de fonduri mutuale care s-au plâns până acum că indicii actuali ai BVB sunt greu de replicat în fonduri de index.

Fondurile de index, care copiază cu exactitate structura unor indici bursieri, sunt foarte populare pe plan internaţional, dar la noi sunt încă puţin vizibile pe piaţă. Doar doi administratori de fonduri, BT Asset Management şi Certinvest, au în prezent fonduri de index care pornesc de la structurile unor indici bursieri locali.

Cei şase indici ai BVB

BET (Bucharest Exchange Trading), a fost primul indice al BVB. Momentan conține cele mai lichide 10 societăți, exceptând societățile de investiții financiare din indicele BET-FI, privind cele cinci mari societăți de investiții create prin Programul de Privatizare în Masă. ROTX (Roumanian Traded Index) Indice blue-chip al celor mai lichide 15 companii; este deținut în coproprietate cu Bursa de Valori din Viena. BET-XT (Bucharest Exchange Trading Extended Index) este un indice blue-chip care reprezintă evoluția prețurilor celor mai lichide 25 de companii tranzacționate pe piata reglementată, inclusiv SIF-urile, ponderea maximă a unui simbol fiind de 15%. A fost lansat la 1 iulie 2008. BET-NG (Bucharest Exchange Trading Energy & Related Utilities Index) reprezintă evoluția a 10 companii din sectorul energetic și utilitățile aferente acestuia, ponderea maximă a unui simbol în indice fiind de 30%. A fost lansat la 1 iulie 2008.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru BVB lansează un nou indice pentru cele mai tranzacţionate acţiuni de pe piaţă

Sistemul de pensii, aproape de colaps. Vezi de ce

Sistemul de pensii, aproape de colaps. Vezi de ce

Natalitatea tot mai redusă a României va afecta piaţa muncii şi va diminua substanţial, chiar mai repede, resursele sistemului public de pensii.

În raportul de convergenţă pe care România îl va transmite Uniunii Europene se arată că populaţia României în vârstă de peste 65 ani va creşte de aproape două ori, iar numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 20-55 ani scade la jumătate in următorii 50 de ani.

„Populaţia de peste 65 ani va creşte de circa 1,9 ori, iar populaţia între 20-55 ani practic se va injumătăţi în acest interval de timp. Viteza procesului de îmbătrânire va afecta negativ piaţa muncii. Raportul dintre persoanele în varstă de peste 65 de ani şi cele în varstă de muncă (20-65 ani) creşte semnificativ, ceea ce înseamnă ca şi in perspectiva următorilor 10-20 de ani sistemul public de pensii va avea resurse mult diminuate în raport cu cheltuielile”, se arată în documentul Guvernului.

În acelaşi act se mai punctează că prognoza demografică pentru România realizată recent de Eurostat menţine evaluarea anterioară, din 2008, privind accelerarea procesului de îmbătrânire a populaţiei in perioada 2010-2061, ca rezultat al unei rate mici de fertilitate, potrivit www.finantistii.ro.

Mai mult, evoluţia numărului de pensionari pe structura de vârstă indică o pondere relativ ridicată a pensionarilor relativ tineri (intre 45-55 ani), mai ales în randul pensiilor de invaliditate.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Sistemul de pensii, aproape de colaps. Vezi de ce

România este mai puţin riscantă decât Portugalia, Irlanda şi Dubai

România este mai puţin riscantă decât Portugalia, Irlanda şi Dubai

România a coborât in primul trimestru cinci locuri in topul ţărilor cu cele mai riscante datorii, până pe poziţia 21, şi se plasează mai bine decât Spania, Italia sau Ungaria, după ce costul asigurării datoriei de stat impotriva riscului de neplată a scăzut puternic, potrivit datelor CMA. De altfel, este considerată mai putin riscanta decât Portugalia, Irlanda, Islanda, Croaţia, Slovenia sau emiratele Bahrain şi Dubai.

Costul asigurării datoriilor României împotriva riscului de neplată, exprimat prin contracte de tip credit-default swap (CDS) la cinci ani, a scăzut la 314,2 puncte de bază (3,142 puncte procentuale) în primul trimestru, faţă de aproximativ 445 puncte de bază (4,45 puncte procentuale) în trimestrul al patrulea al anului trecut, potrivit www.dailybusines.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru România este mai puţin riscantă decât Portugalia, Irlanda şi Dubai

Direcţiile regionale de finanţe publice, vamă şi gardă financiară vor forma o structură unică, din 2013

Direcţiile regionale de finanţe publice, vamă şi gardă financiară vor forma o structură unică, din 2013

Guvernul va lăsa o singură administraţie financiară pe judeţ şi va uni direcţiile de finanţe, vamă şi gardă. Începând cu anul viitor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va fi reorganizată şi va cuprinde opt direcţii regionale. Din 2015, numărul de agenţii financiare vor fi diminuate semnificativ, astfel încât vor mai exista doar 20% din unităţile actuale, adică doar una la nivelul fiecărui judeţ.

Aceste măsuri de reorganizare vor fi desfăşurate conform programului convenit cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional. De asemenea, modificările au fost introduce în noul program de convergenţă care a fost de curând aprobat de Guvern.

În prezent, în structura Agenţiei naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), pe lângă aparatul propriu, funcţionează 42 de direcţii judeţene ale finanţelor publice şi circa 220 de administraţii ale finanţelor publice municipale, orăşeneşti, comunale şi ale sectoarelor din Bucureşti, potrivit mediafax.ro Tot sub coordonarea ANAF activează Garda Financiară şi Administraţia Naţională a Vămilor.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Direcţiile regionale de finanţe publice, vamă şi gardă financiară vor forma o structură unică, din 2013

Piaţa locuinţelor: “pepinieră” pentru bănci. ANL îşi dezvoltă programul prin investitori privaţi

Piaţa locuinţelor: “pepinieră” pentru bănci. ANL îşi dezvoltă programul prin investitori privaţi

Pe piaţa din România este loc de 4-5 bănci pentru locuinţe, la fel ca în Cehia, Austria sau Germania, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Alexandru Ciobanu, preşedinte al BCR Banca pentru Locuinţe.

„Noi nu am putea să creştem aşa de mult de la an la an dacă nu ar fi potenţial. Începem să simţim piaţa, iar peviziunile noastre sunt bazate pe realitate”, a spus Ciobanu.
Potrivit acestuia, 70% din clienţii BCR BpL sunt clienţi ai BCR.
„Interesul oamenilor gospodari pentru avantajele sistemului de economisire-creditare şi orientarea pe termen lung sunt elemente foarte importante în povestea de succes a sistemului băncilor pentru locuinţe”, a mai afirmat preşedintele BCR Banca pentru Locuinţe, potrivit agerpres.ro
În 2011, BCR BpL şi-a majorat activele totale cu circa 80%, până la 950 milioane lei, de la 530 milioane lei, la 31 decembrie 2010. Această evoluţie pozitivă s-a datorat, în cea mai mare parte, creşterii semnificative a volumului depozitelor de la clienţi, care au avansat cu 86% (valoare nominală a creşterii: circa 400 milioane lei) faţă de anul 2010, până la valoarea de 862 milioane lei.

BCR Banca pentru Locuinţe acordă finanţare pentru investiţii în domeniul locativ, precum modernizarea, extinderea, cumpărarea unei locuinţe, a unei case sau a unui teren, refinanţarea unor credite pentru domeniul locativ sau crearea unui avans pentru alte credite pentru domeniul locativ.

De altfel. Guvernul a aprobat în şedinta de ieri, 18 aprilie, Programul „Construcţia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat” care urmareşte creşterea numărului de locuinţe şi constituirea, la nivel national, a unui fond de locuinţe destinate închirierii la care sa aibă acces cât mai multe persoane. Implementarea şi derularea programului va fi realizată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), prin încheierea de contracte de concesiune de lucrări publice.

Finantarea proiectării, construcţiei si exploatarii locuinţelor se asigură de investitorii privaţi din surse proprii sau atrase. Finanţarea structurii economice, tehnice şi juridice a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor necesare implementarii programului, va fi realizată de ANL din surse de la bugetul de stat, informează portalul fonduri-structurale.ro.

Investitorii privaţi vor primi în schimbul locuinţelor realizate o cotă parte din chiriile încasate, însoţită de unele plăţi unitare periodice, care urmează a fi rambursate de Agenţia Naţională pentru Locuinte din surse de la bugetul de stat.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Piaţa locuinţelor: “pepinieră” pentru bănci. ANL îşi dezvoltă programul prin investitori privaţi

Gitenstein: Investitorii vor aştepta de la BVB o transparenţă similară Bursei de la New York, odată cu listarea celor 10 companii de brand americane

Gitenstein: Investitorii vor aştepta de la BVB o transparenţă similară Bursei de la New York, odată cu listarea celor 10 companii de brand americane

Investitorii români care vor cumpăra acţiuni la companii listate la bursa de la New York vor cere ca standardele de transparenţă respectate de bursa americană să fie aplicate şi la BVB, a declarat ambasadorul SUA la Bucureşti, Mark Gitenstein.

Investind în aceste companii, românii beneficiază de cel mai riguros şi reglementat regim din lume, prin standardele de listare ale bursei de la New York şi ale comisiei de supraveghere a bursei. Românii vor avea experienţa de a vedea un adevărat regim de reglementare şi adevărate câştiguri ale investiţiilor. Odată ce aceastea se vor întâmpla, cred că vor începe să ceară aceleaşi lucruri şi guvernului României şi standardele româneşti de transparenţă vor fi aplicate (…) Ţine de români să protejeze aceste drepturi şi odată ce au experienţa unor câştiguri într-un sistem transparent vor cere aceleaşi drepturi. Cu cât mai mulţi români vor avea această experienţă cu atât mai mulţi vor fi cei care vor cere şi va deveni o realitate”, a spus Gitenstein la deschiderea şedinţei bursiere de miercuri, citat de www.mediafax.ro.

Acţiunile giganţilor IT Apple şi Intel, ale Coca-Cola, Visa şi Bank of America au intrat miercuri la tranzacţionare pe sistemul alternativ al Bursei de la Bucureşti.

Titlurile celor cinci companii au fost înregistrate la finalul lunii ianuarie în sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central, alături de titlurile JPMorgan Chase & Co, Microsoft, Google, McDonald’s şi Merck & Company.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Gitenstein: Investitorii vor aştepta de la BVB o transparenţă similară Bursei de la New York, odată cu listarea celor 10 companii de brand americane

SIF Transilvania a raportat un profit de ori mai mare decât în primul semestru din 2011

SIF Transilvania a raportat un profit de ori mai mare decât în primul semestru din 2011

Societatea de Investiţii Financiare Transilvania (SIF3) a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit de aproape trei ori mai mare decât câştigul consemnat în intervalul similar al din 2011.

Dacă în primul trimestru a anului trecut SIF3 a raportat piederi de 3,6 milioane lei , în acest an a înregistrat un profit net de 67,8 milioane lei (15,5 milioane euro), adică 77% din valoarea câştigului preconizat pentru 2012.

“Profitul a provenit cel mai probabil din vânzarea de active. SIF Transilvania a încheiat anul trecut cu un profit net record de 207 mil. lei (48,8 mil. euro), după ce a vândut pachetul de 6% din acţiunile BCR pentru 128 mil. lei cash şi un pachet de 1% din acţiunile grupului austriac Erste. SIF3 a mai vândut anul trecut şi pachete semnificative de acţiuni BRD. Este posibil ca SIF-ul să fi continuat să vândă acţiuni BRD şi în primul trimestru al acestui an, având în vedere că au fost raportate mai multe tranzacţii „deal” cu aceste acţiuni, în valoare de câteva zeci de milioane de lei.”, comentează www.zf.ro.

Pe de altă parte, SIF Oltenia a avut cea mai mare creştere a activului net în primul trimestru, de 16,3%, până la 1,65 miliarde lei, menţionează aceeaşi sursă.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru SIF Transilvania a raportat un profit de ori mai mare decât în primul semestru din 2011

Firmele româneşti îşi pot arăta responsabilitatea faţă de mediu. Vezi care sunt avantajele Green Business Index

Firmele româneşti îşi pot arăta responsabilitatea faţă de mediu. Vezi care sunt avantajele Green Business Index

Pentru companiile din Occident raportările responsabilităţii sociale au devenit o practică necesară în dezvoltarea businessului. Investitorii sunt interesaţi nu doar de rezultatele financiare ale firmelor, ci analizează sustenabilitatea şi  eficienţa managementului prin prisma responsabilităţii sociale dovedită de întreprinderi.

De acum, companiile româneşti  işi pot cuantifica eforturile depuse pentru protejarea mediului. Instrumentul creat in acest scop, Green Business Index (GBI), reflectă gradul de deschidere a mediului de afaceri autohton faţă de economia verde şi practice este o competiţie care va premia companiile care s-au arătat cele mai implicate în strtegii responsabile

Companiile care au desfăşurat activităţi de responsabilitate sociale faţă de mediu se pot înscrie până pe 28 mai în proiect, utilizând linkul www.gbindex.ro.

Aflat la a treia ediţie, GBI este singurul instrument gratuit de evaluare a responsabilităţii faţă de mediu a companiilor din România. De asemenea, furnizează servicii de asistenţă şi formare în vederea îmbunătăţirii performanţei de mediu a acestora.

În functie de cele două mari sectoare ale economiei românesti: industrie/producţie şi servicii/comerţ, GBI evaluează responsabilitatea faţa de mediu a companiilor pe următoarele domenii de analiză: dezvoltare sustenabilă, impact asupra mediului, transport sustenabil, utilizarea resurselor, starea clădirilor, achiziţii verzi şi managementul deşeurilor.

Proiectul este bazat pe indicatori de performanţa de mediu recunoscuţi la nivel internaţional: ISO 14031, ISO 26000, ISO 16001 si este dezvoltat cu sprijinul unei echipe de experţi seniori.

Printre avantajele pe care companiile le pot obţine folosind raportarea GBI sunt creşterea valorii de piaţă, consolidarea brandului, respectiv îmbunătăţirea imaginii, recunoaşterea publică a eforturilor depuse pentru protejarea mediului şi cointeresarea colaboratorilor şi anagajaţilor.

Acest barometru al responsabilităţii firmelor faţă de mediu este un demers iniţiat de asociaţia Green Revolution care monitorizează iniţiativele verzi din sectorul de afaceri.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Firmele româneşti îşi pot arăta responsabilitatea faţă de mediu. Vezi care sunt avantajele Green Business Index

Îţi mai aminteşti cât dădeai pe întreţinere acum 21 de ani. Tarifele reglementate de stat au crescut chiar şi de 37.000 de ori

Îţi mai aminteşti cât dădeai pe întreţinere acum 21 de ani. Tarifele reglementate de stat au crescut chiar şi de 37.000 de ori

Cele mai mari scumpiri în intervalul 1990-2011 le-au înregistrat tarifele din sectorul public, cu toate că liberalizarea lor încă se negociază cu FMI. Preţurile reglementate de stat au crescut pentru unele servicii precum apă şi salubritate, gaze, caldură sau electricitate chiar şi de 37.000, în ultimii 21 de ani.

Dacă rata inflaţiei a fost de 375.288,6%, tarifele la apă, canalizare şi salubritate au crescut în această perioadă cu 3.713.336%, adică de peste 37.000 de ori faţă de preţurile din 1990, şi indică cea mai mare majorare de preţ, informează www.mediafax.ro, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit unui top 20 scumpiri în ultimii 10 ani, realizat de aceeaşi sursă, apă, canal şi salubritate ocupă prima poziţie, întrucât serviciul s-a scumpit de 7 ori, cu o rată de creştere 571,3%, iar pe locul doi se clasează tutun şi ţigări – de 6 ori (517%). Urmează gaze naturale – de 6 ori (499,7%), Energie termică – de 5 ori (386,5%) şi transport C.F.R. – de 4,5 ori (349%).

Chiria costă cu de 4,4 ori mai mult decât acum 10 ani (341,3%), iar transportul urban în comun cu de 3,7 ori (269,7%).

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Îţi mai aminteşti cât dădeai pe întreţinere acum 21 de ani. Tarifele reglementate de stat au crescut chiar şi de 37.000 de ori

Perspective de afaceri incerte pentru România. Cei mai mulţi dintre manageri se gândesc la restructurarea businessului

Perspective de afaceri incerte pentru România. Cei mai mulţi dintre manageri se gândesc la restructurarea businessului

Cum criza îşi arată tot mai puternic colţii, oamenii de afaceri sunt tot mai puţini dispuşi să-şi asume riscuri noi.

Principalul obiectiv al directorilor financiari este îmbunătăţirea fluxului de lichidităţi prin creşterea veniturilor de pe pieţele existente sau cele emergente şi maximizarea profitului. Aşadar, pentru investiţii vor aloca tot mai puţine resurse. Trendul va consta în restructurare şi diminuarea complexităţii afacerii, care astfel va fi mai uşor de administrat, potrivit unui raport realizat de Deloitte Central Europe care cumulează răspunsurile a 265 de directori sau experți financiari de top din companii importante din România, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia.

De asemenea, participanții la studiu confirmă că activitatea de fuziuni și achiziții rămâne înghețată sau va înregistra în perioada următoare creșteri modeste, unele companii românești căutând să se extindă peste hotare. Această tendință reprezintă o schimbare față de ultimii ani, când majoritatea tranzacțiilor implicau cumpărători străini și vânzători – companii locale.

„Putem caracteriza perspectivele economice și de afaceri din România ca fiind incerte în acest moment, chiar dacă identificăm și semnale pozitive, cum ar fi un leu relativ stabil, o inflație mai mică și un nivel de consum așezat. Această incertitudine și reticența față de risc indică, totuși, faptul că puțini directori financiari sunt dispuși în acest moment să își asume riscuri noi în bilanț, fiind concentrați pe asigurarea unui flux mai solid de lichidități prin reducerea costurilor și creșterea veniturilor”, a explicat Pieter Wessel, Partener în cadrul Deloitte România.

Acesta a mai precizat că în genere managementul va prefera să rămână în aria sa de confort, iar inovaţia se va traduce prin dezvoltarea unor produse şi servicii noi, mai eficiente şi mai ieftine decât cele existente.

Pe de altă parte, respondenţii consideră că vânzarea de acțiuni este o metodă de finanțare mai atractivă decât finanțarea bancară, costul creditării fiind estimat să crească în cursul lui 2012.

În ciuda instabilităţii economice, managerii români speră că îşi vor îmbunătăţi rezultatele financiare, se concluzionează în studiul citat.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Perspective de afaceri incerte pentru România. Cei mai mulţi dintre manageri se gândesc la restructurarea businessului

Efectul plecării Nokia: exporturi în scădere pentru 2011

Efectul plecării Nokia: exporturi în scădere pentru 2011

Exportul clujean şi-a încetinit ritmul anul trecut cu 7,1%, comparativ cu 2010. De altfel, şi importurile judeţului au scăzut în aceeaşi perioadă cu 17,8%, potrivit datelor furnizate de Direcţia Regională de Statistică (DRS) Cluj.

Totuşi, balanţa comercială a judeţului s-a arătat negativă pentru anul 2011, întrucât volumul exporturilor realizate a înregistrat o valoaare de 2208,8 milioane de euro, iar cel al importurilor a însumat 2300,2 milioane de euro. DRS semnala pentru primul semestru al anului trecut o balanţă comercială pozitivă, diferenţa dintre exporturi şi importuri fiind de peste 65 milioane de euro. Acest rezultat se datora în principal activităţii Nokia.

Vânzările de celulare asamblate la Jucu au scăzut puternic în ultimele trei ale anului trecut, după ce la sfârşitul lunii septembrie 2011, grupul finlandez a anunţat că va închide fabrica din Cluj.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Efectul plecării Nokia: exporturi în scădere pentru 2011