Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | septembrie, 2010

CE a adoptat un amplu pachet legislativ de consolidare a guvernanţei economice din UE şi zona euro

CE a adoptat un amplu pachet legislativ de consolidare a guvernanţei economice din UE şi zona euro

Comisia Europeană a adoptat miercuri cel mai amplu pachet legislativ de consolidare a guvernanţei economice din UE şi din zona euro de la lansarea uniunii economice şi monetare, care cuprinde şi două noi regulamente, ce au ca obiect depistarea şi abordarea eficace a dezechilibrelor macroeconomice.

„Pentru remedierea deficienţelor legislaţiei actuale, se are în vedere lărgirea domeniului de aplicare şi intensificarea supravegherii politicilor fiscale, precum şi aplicarea unor politici macroeconomice şi a unor reforme structurale. De asemenea, se prevăd noi mecanisme de asigurare a aplicării în cazul statelor membre care nu respectă legislaţia”, se spune într-un comunicat emis miercuri de Comisia Europeană.

Pachetul legislativ este format din şase texte de lege, şi anume patru propuneri care vizează chestiuni de ordin fiscal, inclusiv o reformă amplă a Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), şi două noi regulamente, care au ca obiect depistarea şi abordarea eficace a dezechilibrelor macroeconomice incipiente din UE şi din zona euro.

Astfel, componenta preventivă a PSC are rolul de a asigura că statele membre ale UE urmează politici bugetare prudente în vremuri de prosperitate pentru a beneficia de rezerve în perioade mai puţin favorabile. Pentru a se delimita de autosuficienţa manifestată anterior în perioadele de prosperitate economică, monitorizarea finanţelor publice se va axa pe noul concept de politică bugetară prudentă, care are rolul de a asigura convergenţa către obiectivul pe termen mediu. Comisia poate formula o avertizare dacă se constată că statele membre din zona euro deviază în mod semnificativ de la politica bugetară prudentă.

Potrivit CE, prin componenta corectivă a PSC se doreşte evitarea comiterii unor erori grosolane în derularea politicilor bugetare. Modificarea regulamentului are rolul de a urmări mai îndeaproape evoluţia datoriei şi de a o corela cu evoluţia deficitului în  luarea deciziilor legate de procedura de deficit excesiv. Statele membre a căror datorie depăşeşte 60% din PIB trebuie să ia măsuri de reducere a acestei datorii într-un ritm satisfăcător, definit ca o reducere cu 1/20 a diferenţei faţă de pragul de 60% în ultimii trei ani.

Modificările componentei corective şi a celei preventive a PSC sunt susţinute de un nou set de sancţiuni financiare etapizate pentru statele membre ale zonei euro.

„În ceea ce priveşte componenta preventivă, consecinţa unei devieri semnificative de la politica bugetară prudentă va fi constituirea unui depozit purtător de dobândă. În cazul componentei corective, dacă se stabileşte că într-o ţară există deficit excesiv, ţara respectivă trebuie să  constituie un depozit nepurtător de dobândă, în sumă de 0,2% din PIB. Acesta poate fi transformat într-o amendă în cazul neconformării cu recomandarea de corectare a deficitului excesiv”, se arată în comunicat.

Pentru asigurarea aplicării, se are în vedere un „mecanism de votare inversă” la impunerea acestor sancţiuni, adică propunerea Comisiei pentru aplicarea unei sancţiuni se consideră adoptată dacă nu este respinsă de Consiliu prin majoritate calificată. Dobânzile acumulate la depozite şi amenzile vor fi redistribuite statelor din zona euro care nu se află nici în situaţia de deficit excesiv, nici în cea de dezechilibru excesiv.

Modificările sunt astfel concepute încât să faciliteze potenţiala trecere către un sistem de asigurare a aplicării legat de bugetul UE, după cum se prevede în comunicarea Comisiei din 30 iunie.

Pachetul legislativ conţine şi o directivă care stabileşte cerinţele minime care trebuie respectate de către statele membre.

„Deoarece politica bugetară este descentralizată, este esenţial ca obiectivele PSC să fie reflectate în cadrele bugetare naţionale, adică în setul de elemente care compun fundamentul guvernanţei bugetare la nivel naţional (sisteme contabile, statistică, previziuni, reguli de politică bugetară, proceduri bugetare şi relaţii bugetare cu alte entităţi precum autorităţile locale sau regionale)”, potrivit comunicatului.

Totodată, procedura de dezechilibru excesiv este un nou element al cadrului UE de supraveghere economică. Aceasta cuprinde o evaluare periodică a riscurilor de producere a dezechilibrelor, pe baza unei tabele de marcaj a indicatorilor economici.  Pe această bază, în cazul statelor membre cu un risc ridicat, Comisia poate lansa examinări minuţioase în urma cărora se vor identifica problemele care determină respectiva situaţie. În cazul statelor membre cu dezechilibre grave sau cu dezechilibre care periclitează funcţionarea UEM, Consiliul poate adopta recomandări şi poate iniţia o „procedură de dezechilibru excesiv” .

Un stat membru căruia i se aplică procedura de dezechilibru excesiv trebuie să prezinte un plan de acţiuni corective, supus aprobării Consiliului, care va stabili termenul de realizare a acţiunilor corective. Dacă se constată în mod repetat că acţiunile corective nu se realizează, statul membru respectiv va fi supus unor sancţiuni.

Astfel, regulamentul privind măsurile de asigurare a aplicării legislaţiei în vederea corectării deficitelor macroeconomice excesive în zona euro prevede că, dacă se constată că un stat membru al zonei euro nu respectă în mod repetat recomandările Consiliului în scopul remedierii dezechilibrului excesiv, acesta va trebui să plătească o amendă anuală egală cu 0,1% din PIB-ul său.  Amenda poate fi oprită numai prin votul cu majoritate calificată („votarea inversă”, a se vedea mai sus), exprimat exclusiv de statele membre ale zonei euro.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.moldova.md

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CE a adoptat un amplu pachet legislativ de consolidare a guvernanţei economice din UE şi zona euro

Guvernul vrea ca zilierii să fie impozitaţi cu 16% şi să aibă carnete emise de Ministerul Muncii

Guvernul vrea ca zilierii să fie impozitaţi cu 16% şi să aibă carnete emise de Ministerul Muncii

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru reglementarea activităţilor ocazionale desfăşurate de zilieri ce prevede că acestora li se vor elibera carnete de zilieri iar banii pe care îi primesc vor fi impozitaţi cu 16%.

Ministrul Muncii Ioan Botiş a arătat că acest proiect de lege ce va fi înaintat Parlamentului spre dezbatere şi adoptare are ca scop flexibilizarea pieţei muncii şi vine în sprijinul unor producători, în special al celor din agricultură.

„Avem un impozit de 16%, un impozit pe venit, care se reţine de beneficiarul activităţii. Zilierul beneficiază de un carnet de zilier şi, ca o noutate, va fi introdus un timbru emis de Ministerul de Finanţe, timbru care conţine în costul lui acest impozit de 16%. Carnetul de zilier este tipărit de Ministerul Muncii, este distribuit în primării, pentru că au o răspândire teritorială corespunzătoare. Producătorul se duce la primărie şi face o cerere prin care i se atribuie un număr de carnete şi timbrele aferente pe care acel beneficiar le doreşte. În măsura în care plăteşte timbrele, el beneficiază de un număr de zilieri pe care îi poate angaja, vorbim de muncă necalificată”, a explicat ministrul Ialomţianu.

El a arătat că Inspecţia Teritorială a Muncii va fi cea care va controla respectarea de către angajatori a noilor prevederi, după ce, în termen de 60 de zile de la aprobarea legii, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice.

Sursa: NewsIn

Foto: http://partidulfortacivica.ro/

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Guvernul vrea ca zilierii să fie impozitaţi cu 16% şi să aibă carnete emise de Ministerul Muncii

Fuziunea sau divizarea firmelor nu va mai putea fi blocată de creditori

Fuziunea sau divizarea firmelor nu va mai putea fi blocată de creditori

Guvernul a decis ca datoriile să nu mai fie un impediment în divizarea sau fuziunea firmelor cu condiţia ca acestea să ofere garanţii că va achita creanţele către creditori, în caz contrar recurgându-se la executare silită a debitorului.

Executivul a hotărât să modifice Legea societăţilor comerciale astfel încât creditorii firmelor să nu mai bloca divizarea sau fuziunea firmelor cu datorii, secretarul de stat în Ministerul Justiţiei, Alina Bica motivând decizia prin faptul că durata proceselor în care creditorii formulau opoziţie dura foarte mult. „În prezent, în momentul în care o societate comercială doreşte să fuzioneze cu o altă societate comercială, sau doreşte să urmeze procedura divizării şi acea societate comercială are anumite datorii către anumiţi creditori, creditorii respectivi pot să formuleze opoziţie în faţa instanţei de judecată şi procedura fuziunii este suspendată de drept. S-a constatat că, de multe ori, procesele durau un an, doi, trei, patru ani de zile, situaţie în care, fuziunea sau divizarea – care sunt recunoscute ca şi metode de reorganizare a unei societăţi comerciale – erau oprite”, a declarat Bica.

Pe de altă parte, firmele datornice vor trebuie să ofere garanţii creditorilor că vor fi achitate cu prioritate creanţele respective. „S-a mers pe ideea conservării drepturilor creditorului, în sensul că, în mod obligatoriu, societatea debitoare care urmează să fuzioneze sau să se dividă trebuie să constituie garanţii adecvate pentru creditor, astfel încât acesta să fie satisfăcut în drepturile sale şi să aibă garanţia că pe viitor îşi va recupera creanţa de la viitoarea societate”, a precizat Alina Bica. În cazul în care societatea debitoare nu va constitui aceste garanţii, atunci instanţa va permite începerea procedurii executării silite.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.mediafax.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Fuziunea sau divizarea firmelor nu va mai putea fi blocată de creditori

Ministerul Finanţelor are o lună la dispoziţie pentru a veni cu o variantă de impozit forfetar

Ministerul Finanţelor are o lună la dispoziţie pentru a veni cu o variantă de impozit forfetar

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, a declarat miercuri că a fost mandatat de Guvern ca într-o lună să vină cu o variantă de impozit forfetar, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie.

„Am fost mandatat de către Guvern ca într-o lună să venim cu o variantă de impozit forfetar. Am discutat şi cu Comisia Europeană, şi cu FMI despre decizia luată astăzi şi măsurile pe care urmează să le luăm începând cu 1 ianuarie. O să definitivăm acest lucru împreună cu FMI şi CE pentru că vor veni în misiune în luna octombrie”, a declarat miercuri, după şedinţa de Guvern, ministrul Gheorghe Ialomiţianu.

Impozitul forfetar urmează să înlocuiască, de la 1 ianuarie, impozitul pe profit, care va fi eliminat de la 1 octombrie. În trimestrul IV al anului 2010, firmele vor plăti impozit pe profit.

„Firmele vor plăti de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2010 impozitul pe profit. Ultima dată pentru plata impozitului minim va fi 25 octombrie pentru trimestrul al III-lea. Ce se va întâmpla? Toate firmele vor plăti în trimestrul IV impozitul pe profit, urmând ca de la 1 ianuarie pentru firmele care sunt în zona de evaziune ridicată şi prin măsuri administrative nu putem să o diminuăm, să aplicăm un impozit care va fi ţintit mult mai bine asupra acestei zone. Deci impozitul minim şi-a încetat activitatea începând cu 1 octombrie. Firmele care se încadrează în prevederile legii privind plata impozitului minim în 25 octombrie vor plăti acest impozit, iar începând cu 25 februarie ele vor plăti impozitul pe profit pe trimestrul IV”, a explicat ministrul Finanţelor.

El a arătat că pentru anul 2010 eliminarea impozitului minim nu are impact asupra bugetului de stat, întrucât impozitul aferent trimestrului IV al anului 2010 se plăteşte în 25 februarie. „Pentru 2011 impactul bugetar este de 1 miliard de lei”, a mai precizat ministrul.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.newschannel.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ministerul Finanţelor are o lună la dispoziţie pentru a veni cu o variantă de impozit forfetar

Subiectele zilei – 30 septembrie 2010

Subiectele zilei – 30 septembrie 2010

Cel mai mare spital din România, în parcul Tetarom I

CBC, dezvoltatorul complexului Global Plaza, are propuneri din partea unor investitori din Austria şi Italia pentru o mare unitate medicală. Propunerea privind noua funcţiune a fost expusă ieri, în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, şi urmează să fie analizată de către consilieri. Terenul pe care CBC Development Design a ridicat clădirea este concesionat de la Tetarom, societate la care CJ este acţionar majoritar. Reprezentanţii CBC regândesc planurile privind funcţiunile din cadrul complexului de servicii din parcul industrial Tetarom I, clădirea fiind deja ridicată, scrie Ziua de Cluj

Transilvania are consiliu pentru clădiri ecologice

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (Romania Green Building Council – RoGBC), organizaţie nonprofit care promovează dezvoltarea pieţei construcţiilor ecologice, îşi lansează azi filiala locală pe Transilvania. “Filiala nouă a organizaţiei naţionale este înfiinţată pentru a extinde activităţile organizaţiei naţionale, proiecte pilot, evenimente şi cursuri de instruire în domeniul clădirilor verzi, şi în regiunea Transilvaniei”, arată reprezenanţii RoGBC. Temele propuse pentru evenimentul de lansare sunt avantajele de a construi verde şi oportunităţile existente pe piaţa din România şi Europa Centrală de Est, activităţile Consiliului pentru Clădiri Verzi şi planul pentru filiala locală, scrie Ziua de Cluj

BNR: Contextul social şi politic intern, riscuri asupra inflaţiei

Posibilele efecte inflaţioniste de runda a doua din majorarea TVA de la 19 la 24%, incertitudinile privind efectele măsurilor de consolidare fiscală şi situaţia curentă de pe scena socială şi politică internă impun o politică monetară prudentă, potrivit CA al Băncii Naţionale a României (BNR). „Perspectivele pe termen scurt indică existenţa unor riscuri privind evoluţiile preţurilor administrate şi ale preţurilor volatile ale produselor alimentare în context sezonier şi al efectului de bază, precum şi persistenţa incertitudinilor privind efectele măsurilor de consolidare fiscală, ceea ce, în contextul situaţiei curente de pe scena socială şi politică internă, reclamă păstrarea unei atitudini prudente a politicii monetare în vederea ancorării ferme a anticipaţiilor inflaţioniste”, scrie Money

După zece ani, statul revine la Rompetrol

Compania urmează să aprobe astăzi conversia datoriilor în acţiuni. La zece ani de la privatizarea Petromidiei, statul, prin Ministerul Finanţelor, va redeveni acţionar în companie, în contul unor datorii în valoare de 570 milioane euro, din care nu şi-a recuperat nici a zecea parte până acum. Datorii pe care cumpărătorului de atunci al Petromidiei, Dinu Patriciu, guvernarea PSD i le-a amânat la plată în urmă cu şapte ani, prin OUG 118/2003, transformându-le în obligaţiuni, scrie EVZ

Comisia Europeană a închis investigaţia pentru Oltchim

Comisia Europeană (CE) a închis investigaţia privind o garanţie de stat pentru combinatul chimic Oltchim, întrucât garanţia nu a fost acordată, a informat miercuri Executivul Uniunii Europene. Investigaţia a fost deschisă la finele anului trecut, ca urmare a unei plângeri conform căreia statul ar fi acordat garanţia pentru a acoperi 80% dintr-un credit bancar de 62 de milioane de euro destinat Oltchim în vederea achiziţionării rafinăriei Arpechim. Garanţia de stat în sumă de 49,6 milioane de euro urma să fie emisă de Eximbank, scrie EVZ

Europa în lung şi-n lat: Măsurile de austeritate adoptate de statele UE

De teamă să nu devină victimele unei crize similare celei din Grecia, guvernele europene se întrec în adoptarea de măsuri de austeritate, care mai de care mai draconice, pentru a reduce deficitele bugetare şi datoriile publice şi pentru a nu pierde complet încrederea investitorilor. România nu a urmat exemplul statelor din regiune, care au început să taie cheltuielile, să îngheţe salariile şi pensiile şi să majoreze taxele imediat după ce au încheiat acorduri cu Fondul Monetar Internaţional, scrie ZF

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, Revista preseiComentariile sunt închise pentru Subiectele zilei – 30 septembrie 2010

Patru tîrguri medicale la Expotransilvania

Patru tîrguri medicale la Expotransilvania

De mîine pînă sîmbătă Expo Transilvania va găzdui 4 tîrguri medicale – Medica, Expo Dent, Bio-Vita şi Estetica – la care şi-au anunţat participarea 75 de companii din ţară şi străinătate, concomitent cu aceste manifestări expoziţionale fiind organizate simpozioane şi conferinţe pe teme de specialitate

Medica – Tîrg internaţional de tehnică şi aparatură medicală – si Expo Dent – Salon anual de Stomatologie – prezintă instrumentar pentru cabinete stomatologice, produse pentru îngrijirea orodentară, materiale şi consumabile de uz stomatologic, protetica dentară, tehnică dentară, dotări pentru cabinete stomatologice, toate pe o suprafaţă de 2.000 metri pătraţi, la manifestare fiind aşteptate 50 de firme din ţară şi străinătate.

Organizatorii oferă publicului de specialitate, pe lîngă evenimentul expoziţional propriu-zis, şi un program de manifestări conexe, apreciat prin credite în cadrul programului “Educaţie medicală continuă” – diplomele oferite fiind recunoscute de Colegiul Medicilor Dentişti din România.
Concomitent cu Medica şi Ecpo Dent se vor desfăşura Bio-Vita – Salon de produse naturale şi organice – şi Estetica – Salon de tehnici şi produse de întreţinere şi înfrumuseţare corporală. Bio-Vita propune celor interesaţi cosmetice organice şi produse bio pentru îngrijire personală, produse dietetice, suplimente nutritive, ceaiuri, tincturi, siropuri, uleiuri, produse apicole, vitamine, minerale, tonice, plante medicinale şi aromatice, detergenţi, săpunuri ecologice şi literatură de specialitate.

Aflat la cea de a II-a ediţie, Salonul Estetica oferă o gama diversificată de produse şi servicii: dermatologie şi chirurgie estetică, produse profesionale de îngrijire corporală, produse cosmetice profesionale, wellness & SPA, precum şi aparatură şi echipamente pentru saloane coafură, saloane cosmetice, centre şi clinici de înfrumuseţare. Manifestările se desfăşoară pe o suprafaţă toptală de 500 metri pătraţi, şi reunesc 25 de firme de specialitate.
Tîrgurile pot fi vizitate la Expo Transilvania de joi, 30 septembrie, pînă sîmbătă, 2 octombrie, între orele 10-18 (sîmbătă între orele 10-16).

Sursa: Faclia de Cluj

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, ExpozitiiComentariile sunt închise pentru Patru tîrguri medicale la Expotransilvania

Interviu Michal Gwizda, consultant polonez: Pentru anumite linii de finantare, proiectele pe fonduri structurale in Polonia pot fi depuse integral online

Interviu Michal Gwizda, consultant polonez: Pentru anumite linii de finantare, proiectele pe fonduri structurale in Polonia pot fi depuse integral online

Polonia a inceput sa utilizeze fonduri structurale cu trei ani inaintea Romaniei si acest avans se reflecta in procedurile de accesare a finantarilor – mai simple si mai „prietenoase” cu beneficiarii. Michal Gwizda, partener la firma de consultanta poloneza Accreo, a explicat intr-un scurt interviu acordat marti, 28 septembrie ca utilizarea instrumentelor online trebuie sa fie o prioritate pentru autoritatile de la Bucuresti si ca teancul de hartii de grosimea unei enciclopedii, care compun in prezent un dosar, poate fi redus aproape la zero. Efectul simplificarii procedurilor: rata de cheltuire a fondurilor UE, raportat la intreaga perioada 2007-2013 este de aproape 12%, in Polonia, fata de circa 5,6%, cat este in Romania.

Ioana Morovan

„Un formular de aplicatie si un business-plan sunt suficiente pentru aproape orice tip de investitie. In Romania, legislatia generala trebuie simplificata in primul rand si apoi documentatia pentru accesarea fondurilor”, explica Michal Gwizda, partener la firma de consultanta poloneza Accreo, intrata de curand si pe piata romaneasca. Acesta mai spune ca in Polonia un consultant poate evalua cu probabilitate de 90% sansele unui proiect de a fi sau nu acceptat la finantare, pe cand in Romania acest lucru nu este posibil, fiind implicate o serie de criterii si subcriterii care complica situatia proiectelor.

Un impuls in simplificarea procedurilor sau chia ocolirea acestora l-au reprezentat regulile speciale aplicate de Guvern pentru proiectele legate de Campionatul European de Fotbal care va avea loc in Polonia, in 2012. „Mai nou, toate proiectele de investitii sunt necesare pentru evenimentul din 2012”, glumeste consultantul.

Cu ocazia conferintei de presa sustinuta marti, acesta a acordat si un scurt interviu in care a explicat ca simplificarea procedurilor si informatizarea depunerii proiectelor au inceput inca din 2005 si in prezent birocratia este extrem de redusa.

Rep: Cum anume se depun proiectele, in Polonia?

Michal Gwizda: Pentru o parte din liniile de finantare proiectele pot fi depuse integral online. Poate uneori se mai solicita un singur formular pe hartie, dar partea cea mai consistenta a proiectelor se depune electronic sau pe CD. Acest proces de transfer a aplicatiilor pe suport electronic a demarat puternic cu doi ani in urma. Pentru prima data, in acest an am putut trimite un proiect integral online. Ma astept ca in noul cadru financiar, dupa 2013, toate proiectele sa fie depuse integral online. Autoritatile trebuie sa foloseasca instrumentele electronice cat mai mult. Guvernul dispune de fonduri europene pentru acest lucru, pentru imbunatatirea procedurilor, iar banii nu trebuie cheltuiti pe conferinte la diferite hoteluri in care oamenii sa vorbeasca aceleasi „bla-bla”-uri despre finantarile europene ci trebuie cheltuiti pe instrumente electronice.

Rep: Cum au fost procedurile in Polonia, la inceputul derularii fondurilor structurale si cum s-au modificat in timp?

Michal Gwizda: La inceput, in 2004, aveam dosare de grosimea unor enciclopedii, pentru care trebuiau facute si copii, care trebuiau semnate pe fiecare pagina, asadar directorul firmei semna dosare o zi intreaga. Apoi, in 2005, au descoperit CD-ul. Nu au mai cerut copii ci doar originalul si copie scanata, pe CD. Apoi, in 2006, au descoperit ca nu este nevoie nici de CD pentru ca varianta electronica poate fi incarcata pe Internet.

Rep: Mai exista birocratie in Polonia?

Michal Gwizda: A existat o perioada in care dosarul era respins pentru ca ai uitat sa bifezi o casuta din formular. Acum insa autoritatile te contacteaza pentru a corecta micile „scapari” si dosarul este respins numai daca nici in acest fel greselile nu sunt corectate.

Rep: Ce prevederi „incurca” firmele care vor sa obtina fonduri UE in Romania, in opinia voastra?

Michal Gwizda: Spre exemplu, prevederea potrivit careia firmele trebuie sa aiba profit operational pe anul anterior. Este o solicitare absurda. Nicio companie nou intrata pe piata nu poate solicita finantare, iar Romania are nevoie de investitii straine directe. Ce solutie exista cu investitiile greenfield? O astfel de prevedere te forteaza sa cumperi o firma artificial creata („special purpose vehicle”) cu un profit artificial pe un an, dar acest lucru nu rezolva nimic. Nu stiu de unde a aparut aceasta reglementare, este in intregime romaneasca.

Rep: Care este structura sistemului de gestionare a fondurilor europene in Polonia?

Michal Gwizda: Exista o singura Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltarii Regionale, care coordoneaza toate Programele cu fonduri structurale. In planul doi mai sunt organismele intermediare care se ocupa cu selectia proiectelor si implementarea acestora. De plati se ocupa Ministerul Finantelor. La Ministerul Dezvoltarii Regionale sunt specialistii care coordoneaza, care tin legatura si cu Comisia Europeana si sunt cel mai bine platiti. Salariul de „intrare” in aceasta institutie este de circa 1.000 de euro, in conditiile in care salariul mediu in Polonia este in jur de 700 euro.

Rep: Ce masuri ar trebui sa adopte Romania?

Michal Gwizda: In primul rand, simplificarea procedurilor de achizitii. Cele mai multe fonduri europene merg catre proiectele de infrastructura. Uniunesa Europeana nu solicita proceduri de achizitii atat de stricte. Este suficient sa fie transparente, ar trebui simplificate.

Ar fi utile niste proceduri special elaborate pentru proiectele cu fonduri europene, Polonia a facut acest lucru. In Polonia „pragul psihologic” l-a reprezentat organizarea Campionatului European de Fotbal din 2012. Acum, toate proiectele care argumenteaza ca au legatura cu fotbalul pot „ocoli” procedurile birocratice de achizitii. Asadar, s-a constatat ca este posibil sa simplifici totul si sistemul a functionat.

O alta masura: reducerea numarului de documente solicitate. In acest moment, putem cantari in kilograme un dosar… este nevoie ca mai multe documente sa poata fi remise pe suport electronic (CD) sau online.
Apoi, procesul de aplicare trebuie sa fie transparent, diseminarea informatiilor trebuie sa fie eficienta si sa ajunga cat mai rapid la beneficiari.

Polonia nu a pierdut niciun euro din fondurile structurale alocate pe perioada 2004-2006, potrivit consultantilor polonezi specializati pe fonduri europene. Legat de banii alocati pentru perioada 2007-2013, rata de contractare a fondurilor alocate companiilor este de peste 80% iar platile si situeaza „undeva la jumatate”, spune Michal Gwizda. Rata de cheltuire a fondurilor structurale in ansamblui este in jur de 12%, raportat la intreaga suma alocata pentru 2007-2013, pe cand in Romania este de numai 5,6%.

Sursa : euractiv.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Interviu Michal Gwizda, consultant polonez: Pentru anumite linii de finantare, proiectele pe fonduri structurale in Polonia pot fi depuse integral online

Bugetul alocat CNADNR pentru 2011 ar putea creşte cu 15%, la 6,361 miliarde lei

Bugetul alocat CNADNR pentru 2011 ar putea creşte cu 15%, la 6,361 miliarde lei

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România ar putea primi în 2011 de la bugetul de stat 6,361 mld.lei, în creştere cu 15% faţă de 2010, când au fost aprobaţi 5,513 mld. lei, potrivit unei schiţe de buget aprobată de guvern, au spus marţi pentru NewsIn surse din minister.

Astfel, pentru programele cu finanţare rambursabilă, guvernul a aprobat ca în 2011 să fie alocaţi 47 milioane lei, comparativ cu 169 milioane lei alocaţi în 2010. Pentru fonduri PHARE nu se va aloca niciun ban anul viitor, faţă de 2,2 milioane lei alocaţi în 2010.

De asemenea, Fondurile ISPA vor fi în 2011 în valoare de 116 milioane lei, anul acesta fiind aprobaţi doar 83 milioane lei. Pentru investiţii, guvernul a aprobat în 2011 doar un milion de lei, faţă de 2 milioane lei aprobaţi anul acesta.

Potrivit surselor, Compania de Drumuri ar putea primi pentru întreţinerea drumurilor de la buget doar 390 milioane lei în 2011, în scădere cu 45% faţă de 2010, când s-au alocat 710 milioane lei.

„La Fondurile Europene de Dezvoltare Regională (FEDR) vor fi alocaţi anul viitor mai mulţi bani, respectiv 900 de milioane lei, comparativ cu suma alocată în 2010, de 227 milioane lei. În schimb, fondul de coeziune va creşte în 2011 de aproape patru ori, până la 1,1 miliarde lei, faţă de 280 milioane lei repartizaţi anul acesta” au mai spus sursele citate.

Totodată, pentru fondurile externe nerambursabile ar putea fi alocaţi anul viitor 2 miliarde lei, faţă de 506 milioane lei repartizaţi anul acesta.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.ccib.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Bugetul alocat CNADNR pentru 2011 ar putea creşte cu 15%, la 6,361 miliarde lei

Analiştii financiar-bancari estimează că BNR va menţine dobânda de politică monetară la 6,25%

Analiştii financiar-bancari estimează că BNR va menţine dobânda de politică monetară la 6,25%

Asociaţia Analiştilor Financiar – Bancari din România (AAFBR) estimează că Banca Naţională a României (BNR) va decide la şedinţa Consiliului de Administraţie de miercuri menţinerea dobânzii de politică monetară la 6,25%, potrivit unui comunicat emis marţi de asociaţie.

Menţinerea dobânzii la nivelul de 6,25% a fost estimată de către toţi participanţii la sondaj.

De asemenea, 85% dintre participanţi consideră ca rata dobânzii de politică monetară s-ar putea situa la acest nivel şi la finalul anului 2010, în vreme ce 15% estimează o creştere cu până la 0,5 puncte procentuale.

Rezervele minime obligatorii pentru lei ar putea fi menţinute la 15% în şedinţa de miercuri în opinia tuturor participanţilor la sondaj, în timp ce rezervele pentru valută ar putea fi păstrate neschimbate conform opiniei a 92% dintre participanţi. 8% dintre participanţi se aşteaptă la o reducere a rezervelor minime obligatorii în valută cu 3 puncte procentuale, până la nivelul de 22%.

Pentru finalul anului 2010, 85% dintre participanţii la sondaj consideră că rezervele minime obligatorii ar putea fi menţinute neschimbate pentru lei, în vreme ce 77% dintre participanţi estimează menţinerea rezervelor minime obligatorii în valută la acelaşi nivel la finele anului, iar 23% estimează reducerea acestora până la 20-22%.

AAFBR este o asociaţie profesională fără scop lucrativ, înfiinţată în luna ianuarie 2008 şi care reuneşte în rândurile sale peste 50 de analişti din sectorul bancar, fonduri de pensii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurări şi din piaţa de capital.

Sursa: NewsIn

Foto: http://liniadetrend.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Analiştii financiar-bancari estimează că BNR va menţine dobânda de politică monetară la 6,25%

Comisiile de buget şi muncă au decis eliminarea interdicţiei privind cumulul pensiei cu salariul

Comisiile de buget şi muncă au decis eliminarea interdicţiei privind cumulul pensiei cu salariul

Proiectul de lege iniţiat de PNL, care elimină interdicţia cumulului pensiei cu salariul, a primit, marţi, raport favorabil din partea Comisiilor reunite de buget şi muncă din Camera Deputaţilor.

Preşedintele Comisiei de muncă, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a precizat că proiectul primise anterior raport favorabil din partea forului pe care îl conduce şi raport negativ de la Comisia de buget, astfel că cele două Comisii s-au reunit pentru a ajunge la un punct de vedere comun. Propunerea legislativă a fost susţinută de reprezentanţii opoziţiei.

Proiectul va intra în dezbaterea plenului Camerei, for decizional în acest caz. Actul normativ a fost respins de Senat.

Propunerea legislativă, iniţiată de liberalii Eugen Nicolăescu, Mihai Voicu şi Dan Motreanu, prevede abrogarea articolelor referitoare la interdicţia cumulului pensiei cu salariul din Legea 329/2009. Conform iniţiatorilor, actul normativ îşi propune „să corecteze una dintre cele mai flagrante nedreptăţi pe care guvernul o face societăţii româneşti: interzicerea dreptului la muncă pentru o categorie socială”. „Reglementarea prin care pensionarilor li se interzice să fie angajaţi în sistemul public reprezintă o discriminare faţă de alte categorii sociale şi, în acelaşi timp, este modalitatea prin care statul neagă acestor persoane dreptul de a-şi câştiga, prin muncă proprie, o viaţă decentă”, se arată în expunerea de motive.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.agenda.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comisiile de buget şi muncă au decis eliminarea interdicţiei privind cumulul pensiei cu salariul

Ialomiţianu a solicitat la Bruxelles o derogare privind aplicarea taxării inverse

Ialomiţianu a solicitat la Bruxelles o derogare privind aplicarea taxării inverse

Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu a discutat la Bruxelles despre acordarea unei derogări privind aplicarea taxării inverse pentru anumite sectoare şi produse unde se înregistrează un nivel ridicat al fraudei fiscale, se arată într-un comunicat de marţi al MFP.

Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu a avut, luni, o întâlnire la Bruxelles cu Algirdas Semeta, comisar pentru impozitare, vamă, anti-fraudă şi audit, cu care a discutat despre posibilitatea aprobării unei derogări în privinţa taxării inverse.

„Un subiect abordat în cadrul întâlnirii a fost solicitarea României pentru o derogare privind aplicarea taxării inverse pentru anumite sectoare şi produse unde se înregistrează un nivel ridicat al fraudei fiscale, ministrul finanţelor publice reiterând interesul autorităţilor române pentru o procesare rapidă de către Comisia Europeană a solicitării respective”, se spune în comunicat.

De asemenea, Ialomiţianu a reiterat angajarea actualului guvern al României în găsirea celor mai bune soluţii pentru combaterea evaziunii fiscale şi a mulţumit Comisiei Europene pentru sprijinul constant acordat, prin trimiterea unor experţi DG TAXUD în România, care să analizeze situaţia la faţa locului şi, pe baza experienţei îndelungate şi lecţiilor învăţate de alte state membre, să facă propuneri de măsuri aplicabile în cazul nostru.

Totodată, Gheorghe Ialomiţianu şi Alexandru Nazare, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice, au participat luni la cea de-a patra reuniune a Task force-ului privind guvernanţa economică a Uniunii Europene, grup condus de Preşedintele Consiliului, Herman van Rompuy. Discuţiile s-au concentrat pe următoarele aspecte: o mai mare importanţă acordată criteriului datoriei în cadrul procedurii de deficit excesiv, dezvoltarea unui nou sistem de sancţiuni la nivel european şi un nou cadru de supraveghere macroeconomică.

În contextul discuţiilor din Task force, a fost din nou abordat şi modul în care se reflectă cheltuielile legate de reforma sistemului de pensii la calculul deficitului bugetar şi a datoriei – urmare propunerilor făcute de nouă state membre, printre care şi România.

Următoarea rundă de dezbateri va avea loc în data de 5 octombrie, când se va reuni grupul pregătitor Sherpa. Raportul final al Task Force-ului va fi prezentat Consiliului European la sfârşitul lunii octombrie, ulterior ultimei întâlniri care va avea loc în data de 18 octombrie.

Strategia fiscal-bugetară pe perioada 2011-2013, adoptată recent de către Guvernul României, include măsurile necesare pentru revenirea la un deficit bugetar sub 3% şi menţinerea datoriei sub pragul de 60%.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.sfin.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ialomiţianu a solicitat la Bruxelles o derogare privind aplicarea taxării inverse

Subiectele zilei – 29 septembrie 2010

Subiectele zilei – 29 septembrie 2010

Surprize clujene în Topul Forbes

Şapte noi oameni de afaceri apar în clasamentul pe Cluj din acest an, în timp ce doi au dispărut. Averile cumulate ale întreprinzătorilor clujeni se ridică la 1,03 miliarde de euro. Mircea Turdean, Adriana şi Ştefan Cristea, Călin Mitică, Vasile Onacă, Liviu Ciupe şi Vasile Gorgan sunt oamenii de afaceri care au intrat în Top Forbes România cu averi de 84 de milioane de euro. În schimb, au părăsit clasamentul Iosif Pop şi Mihaela Rus, cotaţi în 2009 cu un total de 21 de milioane de euro. Topul Forbes cotează familia Turdean (Mircea, Liviu şi Horea) cu o avere de 19 milioane de euro, realizată din cosmetice şi imobiliare, scrie Ziua de Cluj

Banca Transilvania pregăteşte majorarea de capital

Instituţia bancară clujeană a obţinut aprobările pentru tranzacţionarea drepturilor de preferinţă, care deschide calea majorării de capital. Banca Transilvania (BT) a anunţat că a reuşit să finalizeze toate demersurile administrative în această privinţă. Tranzacţionarea acestor drepturi a fost aprobată la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) din 28 aprilie, însă nu a putut fi pusă în aplicare din cauza litigiilor iniţiate de Societatea de Investiţii Financiare Banat Crişana, scrie Ziua de Cluj

Multinaţionalele elimină firmele româneşti de pe piaţa energiei cu sprijinul statului

Micii furnizori de electricitate ar putea fi obligaţi să lase la dispoziţia distribuitorilor sume de bani care să acopere anticipat  trei luni de distribuţie. Măsura este iniţiată de ANRE şi ar putea duce la monopolizarea pieţei de către multinaţionale care pot, ulterior, să pună presiuni şi asupra preţului la electricitate. Furnizorii de electricitate vor trebui să constituie garanţii bancare care să poată fi executate de distribuitori în caz de întârzieri la plata facturilor de distribuţie, potrivit unei proceduri elaborate de Agenţia Naţională de Reglementare în Energie, scrie Money

Încrederea americanilor în economie a scăzut în septembrie la minimul ultimelor şapte luni

Încrederea americanilor în economie a scăzut în septembrie la cel mai redus nivel din ultimele şapte luni, din cauza problemelor de pe piaţa muncii, transmite Bloomberg. Indicele calculat de Conference Board a coborât la 48,5 puncte, sub nivelul anticipat, de la 53,2 puncte în luna august. Analiştii anticipau un declin al indicelui la 52,1 puncte. Estimările privind menţinerea ratei şomajului la peste 9% în acest an indică o creştere limitată a veniturilor, astfel încât este mai puţin probabil ca americanii să majoreze cheltuielile de consum, care reprezintă circa 70% din economia Statelor Unite, scrie Money

Investitorii imobiliari cu tradiţie îşi iau mâinile de pe România

Investitorii imobiliari instituţionali de genul ING, General Electric, Natixis, Valad sau DEGI, care sunt susţinuţi de bănci, fonduri de pensii sau companii de asigurări, încep să îşi ia ochii de pe România, după ce în 2007-2008 erau consideraţi salvatorii pieţei autohtone. Apăruţi pe piaţă în perioada de boom imobiliar, giganţii internaţionali au cumpărat cele mai scumpe portofolii de pe piaţă. Cu o privire pe termen lung, planurile lor de atunci vizau extinderea afacerilor locale. Acum, cei care nu s-au retras încă de pe piaţă funcţionează cu motoarele la relanti, scrie Capital

Angajaţii Volksbank, instruiţi profesional cu fonduri europene

Angajaţii instituţiei de creditare Volksbank vor urma cursuri de perfecţionare în management în cadrul unui proiect cu finanţare europeană. Banca a demarat începând cu 1 iulie 2010 proiectul „Ţintind spre viitor- Adaptibilitate şi Flexibilitate la contexul şi transformările profunde de pe piaţa financiară”. Acesta este finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea totală a proiectului este de 8,21 milioane de lei (circa 2 milioane de euro), din care mai mult de jumătate reprezintă asistenţă nerambursabilă, mai exact 4,88 milioane de lei, scrie EVZ

Miniştrii de finanţe europeni negociază intens modul în care vor fi sancţionate ţările indisciplinate bugetar

În cadrul discuţiilor avute la începutul săptămânii, miniştrii UE au susţinut impunerea unor sancţiuni mai dure ţărilor care încalcă regulile privitoare la buget şi a unor măsuri disciplinare pentru ţările cu un nivel ridicat al datoriilor, însă au avut păreri diferite cu privire la modul în care ar trebui impuse aceste sancţiuni, potrivit agenţiei de presă Thomson Reuters.”Discuţiile au evidenţiat un grad ridicat de convergenţă asupra unor subiecte importante legate de supravegherea bugetară şi economică”, a declarat preşedintele UE Herman van Rompuy la încheierea discuţiilor miniştrilor de finanţe din Bruxelles, scrie ZF

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, Revista preseiComentariile sunt închise pentru Subiectele zilei – 29 septembrie 2010

Camerele de Comert si Industrie din Romania se mobilizeaza pentru un mediu de afaceri responsabil!

Camerele de Comert si Industrie din Romania se mobilizeaza pentru un mediu de afaceri responsabil!

O firmă pentru care angajaţii sunt consideraţi cele mai valoroase resurse, o altă companie care investeşte în tehnologii de vârf ce îi vor permite reducerea emisiilor de particule în atmosferă, un IMM ce se implica în comunitatea locală în care activează pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, o firmă care îşi evaluează performanţele sociale şi de mediu într-un raport extra-financiar…

Veştile bune pot continua! Toate aparţin unor companii din România care au început să se mobilizeze pentru responsabilizarea socială şi de mediu a activităţilor economice pe care le desfăşoară. Pentru ca aceste iniţiative să devină practici curente în mediul de afaceri naţional, este nevoie ca ele să fie cunoscute, promovate şi comparate cu experienţele europene pentru a fi îmbunătaţite în mod continuu.

Conştiente de rolul pe care îl pot juca în atingerea acestui obiectiv în calitate de reprezentante, promotoare şi mediatoare ale mediului de afaceri românesc, cele 42 de Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, sub coordonarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României, şi-au unit eforturile pentru implementarea proiectului “Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”!

În perioada octombrie 2009 – septembrie 2011, o serie de chestionare (la care au răspuns 632 de firme de la nivel naţional) şi analize ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor (RSI), de dezvoltare organizaţională a Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară şi de formare şi informare RSI a resurselor umane din aceste organizaţii vor permite crearea a 42 de birouri de asistenţă RSI în cadrul fiecărei Camere de Comerţ judeţene şi a unui Punct Naţional de Coordonare gestionat de CCIR, pentru ca veştile bune RSI să se răspândească şi să circule mai repede!

Website-ul csr.ccir.ro vă stă acum la dispoziţie pentru a afla mai multe despre situaţia şi resursele RSI în România şi Europa, precum şi despre proiect, activităţile, rezultatele şi partenerii care îl implementează! Abonarea pe website la newletterul proiectului vă va permite să staţi la curent cu evoluţiile acestuia. În calitate de angajat al Camerelor de Comerţ şi Industrie, pe csr.ccir.ro puteţi accesa o secţiune special creată pentru schimbul de informaţii şi documente privind birourile de asistenţă RSI.

Proiectul « Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor » este coordonat de Camera de Comerţ şi Industrie a României în parteneriat cu Ecosistemi SRL şi este co-finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”, Contract nr.  POSDRU64/3.3/S/34198.

Publicat in sectiunea : CCICJComentariile sunt închise pentru Camerele de Comert si Industrie din Romania se mobilizeaza pentru un mediu de afaceri responsabil!

Rompetrol a ieftinit marţi benzina cu 6 bani/litru

Rompetrol a ieftinit marţi benzina cu 6 bani/litru

Rompetrol Downstream, controlată de compania de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan, a ieftinit marţi benzina cu 6 bani/litru, în timp ce preţul motorinelor rămâne neschimbat, potrivit site-ului companiei, downstream.ro.

Astfel, benzina Efix 95 costă 4,68 lei/litru, iar benzina Alto 101 este 5,34 lei/litru. Motorina Efix Diesel costă 4,71 lei/litru, iar motorina Diesel Alto 55 este 5,05 lei/litru.

Preţurile carburanţilor comercializaţi în staţiile Rompetrol Downstream pot varia cu +/- 5% faţă de preţurile de referinţă.

De asemenea, şi compania OMV Petrom, controlată de Grupul OMV din Austria, a scăzut de sâmbătă preţurile de referinţă la benzină cu 6 bani/litru, ca urmare a evoluţiei cotaţiilor internaţionale la produse petroliere, în timp ce preţul motorinelor a rămas neschimbat.

Rompetrol Downstream operează peste 900 de staţii, în 13 ţări, dintre care peste 450 de benzinării se află în România.

The Rompetrol Group (TRG) a făcut parte din Rompetrol Holding, până în august 2007, când Dinu Patriciu a vândut 75% din acţiunile TRG către compania de stat KazMunaiGaz din Kazakhstan. De asemenea, la 26 iunie 2009, Dinu Patriciu a anunţat că a vândut kazahilor restul de 25% din acţiuni. Astfel, Grupul Rompetrol este deţinut 100% de KazMunaiGaz.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.sroscas.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rompetrol a ieftinit marţi benzina cu 6 bani/litru

Panasonic România estimează o creştere cu 5% a afacerilor pentru anul fiscal 2010, la 57,7 mil. euro

Panasonic România estimează o creştere cu 5% a afacerilor pentru anul fiscal 2010, la 57,7 mil. euro

Producătorul de electronice Panasonic estimează o creştere cu 5% a afacerilor în România pentru anul fiscal 2010, la 57,7 milioane euro, creştere care se bazează pe promoţii şi câştigarea unor cote de piaţă (la plasme, camere foto şi telecomunicaţii), a declarat luni directorul general Ştefan Ichim.

„În anul fiscal 2009 (care s-a încheiat la 1 aprilie 2010), Panasonic România a avut afaceri de 55 milioane euro. În prima parte a anului fiscal 2010, adică între aprilie şi septembrie, am înregistrat o creştere de 5% a afacerilor. Sperăm chiar ca la nivelul întregului an fiscal 2010 să depăşim această creştere de 5%. Însă, dacă situaţia economică nu se va îmbunătăţi iar noi nu vom atinge aceste ţinte, nu va fi un capăt de ţară”, a declarat directorul general al Panasonic România, Ştefan Ichim, într-o conferinţă de presă.

De asemenea, Panasonic a lansat luni în premieră în România prima camera 3D pentru amatori din lume, modelul SDT 750, al cărui preţ se ridică la 6.199 lei (circa 1.500 euro). Ichim a precizat însă că încă nu există comenzi pentru această cameră, care este destinată celor care au televizoare 3D.

„Modelul HDC-SDT 750 le permite utilizatorilor fără experienţă să înregistreze imagini 3D prin simpla ataşare a obiectivului 3D dedicat. Chiar şi fără obiectivul 3D, noua camera le oferă utilizatorilor posibilitatea de a obţine înregistrări video de calitate Full HD, datorită ultimelor tehnologii pe care le încorporează. Odată cu inovatorul model SDT 750, bazat pe sistemul 3MOS, utilizatorii vor putea să-şi creeze singuri propriile filme 3D ceea ce, până nu demult, era doar apanajul profesioniştilor”, potrivit companiei.

Compania a inaugurat luni primul magazin Panasonic, dintr-o nouă serie, în centrul comercial Unirea Shopping Center, printr-o investiţie de 100.000 de euro. Reprezentanţii Panasonic România se aşteaptă ca magazinul inaugurat luni să genereze vânzări, în următorul an, de aproximativ un milion de euro. În noul magazin vor fi comercializate: noua gamă de televizoare 3D, inclusiv cele cu conversie 2D -3D,  prima camera video 3D pentru amatori, noua serie de aparate foto Lumix, precum şi produse electrocasnice (frigidere şi maşini de spălat) Panasonic.

„Noua serie de magazine Panasonic, ce se lansează cu showroom-ul deschis în Unirea Shopping Center, va avea un design unitar şi exclusiv, inspirat din cultura japoneză. Până la finalul anului, alte zece magazine Panasonic vor fi lansate în Bucureşti şi în alte oraşe importante din ţară”, spun reprezentanţii Panasonic România.

Panasonic Corporation are sediul la Osaka (Japonia) este lider internaţional în dezvoltarea şi fabricarea de produse electronice. Compania ocupa locul al treilea în indexul Fortune 500 Electronics & Electrical Equipment. Panasonic este reprezentată pe piaţa locală, din anul 1996, de către Panasonic România.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.cnet.com.au

Publicat in sectiunea : Companii, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Panasonic România estimează o creştere cu 5% a afacerilor pentru anul fiscal 2010, la 57,7 mil. euro

ANAF: Obligaţiile suplimentare la buget au crescut cu 51% în primele opt luni, la 1,6 miliarde euro

ANAF: Obligaţiile suplimentare la buget au crescut cu 51% în primele opt luni, la 1,6 miliarde euro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a realizat în primele opt luni 224.547 inspecţii şi controale financiar-fiscale, fiind stabilite obligaţii suplimentare la bugetul general consolidat de 1,6 miliarde euro, în creştere cu 51% comparativ cu perioada similară din 2009.

De asemenea, au fost aplicate110.550 amenzi, a căror valoare însumează 69 milioane euro, cu 29% mai mare faţă de valoarea aplicată în perioada corespunzătoare a anului 2009.

În urma acţiunilor de control, efectuate prin Inspecţia Fiscală, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, s-a dispus suspendarea activităţii pentru nerespectarea prevederilor legale în cazul a 6.302 de societăţi, numărul acestora crescând cu 77% comparativ cu 2009.

“Intensificarea controalelor şi efectuarea acestora având la bază analiza de risc au condus la o creştere semnificativă a obligaţiilor suplimentare stabilite de către organele fiscale în primele opt luni ale acestui an. Acest ritm susţinut al activităţii de control a ANAF. va continua, în vederea combaterii evaziunii fiscale, pe parcursul întregului an prin toate structurile: Inspecţia fiscală, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor”, a declarat preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.

Sursa: NewsIn

Foto: http://www.umbluliber.com

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF: Obligaţiile suplimentare la buget au crescut cu 51% în primele opt luni, la 1,6 miliarde euro